Peuterspeelgroep waar kinderen zich optimaal ontwikkelen!

Lekker knutselen met allerlei leuke materialen, liedjes zingen en muziek maken, buitenspelen, naar verhaaltjes luisteren, succesvol een moeilijke puzzel maken, met leeftijdgenootjes spelen .... het gebeurt allemaal op de peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal). De peuters spelen er in een uitdagende en veilige omgeving waar de materialen volledig zijn afgestemd op de peuterleeftijd.

Spel is de rode draad; spel is noodzakelijk om te ontdekken, te ervaren en te ontwikkelen. Hier krijgen ze alle ruimte voor! Ze leren niet alleen van de deskundige medewerkers, maar ook van elkaar. En de peuters? Die hebben gewoon heel veel plezier op de peuterspeelgroep. 

Ze wennen geleidelijk aan de basisschool en dat maakt deze grote stap op vierjarige leeftijd gemakkelijker. Regelmatig ondernemen we samen activiteiten, waardoor de kinderen zich al aardig thuis voelen in het gebouw en bij de onderbouwleerkrachten. Ze leren eenvoudige groepsregeltjes en worden spelenderwijs steeds zelfstandiger en zelfredzamer. De programma’s van de peuterspeelgroep en de basisschool sluiten goed op elkaar aan. 

We kijken uit naar de komst van uw kindje en u!

Kies uw pakket (2024)

    Kinderopvang
Afbeelding

toeslag 2.0
Subsidie
Afbeelding
   

Kosten per uur

(bruto)

€ 9,80

Kosten zijn afhankelijk
van gemeente en uw inkomen

Tijden en dagdelen
Afbeelding
   
1 dagdeel per week   - -
2 dagdelen per week
(vaste combinaties)
  Check Check
3 dagdelen per week   - -
4 dagdelen per week zonder VVE-indicatie
(vaste combinaties)
  Check -
4 dagdelen per week met VVE-indicatie
(vaste combinaties)
  Check Check
Wel of geen recht op kinderopvangtoeslag
Afbeelding
   
U heeft WEL recht op kinderopvangtoeslag   Check -
U heeft GEEN recht op kinderopvangtoeslag   - Check
Vakanties en sluitingen
Afbeelding
   
52 (alle) weken per jaar
(kijk hievoor bij kinderdagverblijf)
  - -
40 Schoolweken per jaar
Check Check
Extra's
Afbeelding
   
Ruilen   - -
Extra dagdeel komen   - -

Wat kost Peuterspeelgroep?

De kosten voor de peuterspeelgroep zijn afhankelijk van uw situatie. 

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan bestaan de kosten uit bruto en netto kosten. De bruto kosten betaalt u aan ons. Daarover ontvangt u kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk en ontvangt u -nadat u hem heeft aangevraagd- van de Belastingdienst. Het maximale uurtarief waarover u in 2024 toeslag voor de peuterspeelgroep kunt krijgen is: € 10,25. Het deel van de bruto kosten dat overblijft na verrekening van de kinderopvangtoeslag, noemen we de netto kosten. Deze kosten betaalt u zelf. De netto kosten zijn voor iedere ouder ander. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruikmaken van een subsidieplaats. U betaalt daarvoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 

Met onderstaande rekentool 'Bereken uw netto kosten' krijgt u inzicht in uw persoonlijke kosten. De berekening is een indicatie waar u geen rechten aan kunt ontlenen; de exacte (bruto) kosten ontvangt u bij uw contract. De Belastingdienst bepaalt uw (eventuele recht op) kinderopvangtoeslag.  

Betaling in de vakantiemaanden zoals juli en augustus

U betaalt voor 40 schoolweken per jaar. Deze kosten verdelen we over 12 maanden per jaar, waardoor we alle maanden incasseren, ook als de peuterspeelgroep gesloten is, zoals in juli en augustus.

Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

Nadat u uw contract heeft goedgekeurd, kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit in ieder geval binnen drie maanden nadat de opvang is gestart. Meer informatie over kinderopvangtoeslag aanvragen:

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u nodig: 

 • het Landelijk Registratienummer Kinderopvang (LRK). Alleen locaties die voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang krijgen een LRK-nummer. Al onze locaties en opvangsoorten voldoen aan deze eisen. Het LRK-nummer vindt u bij uw locatie
 • het aantal opvanguren per maand en het uurtarief. Deze vindt u in uw contract in Mijn opvang. Start uw opvang in een volgend kalenderjaar en is het uurtarief nog niet bekend? Gebruik dan het huidige uurtarief en wijzig het uurtarief zodra u deze informatie van ons heeft ontvangen. 

Als er iets wijzigt in de opvang, bijvoorbeeld het aantal uren of het uurtarief, bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen. Maandelijks geven wij aan de Belastingdienst door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Zijn er opvallende verschillen met wat u heeft aangeleverd? Dan kunt u een berichtje krijgen van Belastingdienst. Dit om te voorkomen dat u achteraf (veel) toeslag moet terugbetalen. Het is verstandig om ook zelf regelmatig te checken of uw toeslaggegevens nog kloppen bij de Belastingdienst. 

Jaarlijks in april stelt de Belastingdienst de definitieve kinderopvangtoeslag voor het afgelopen jaar vast. Dit gebeurt op basis van de totale kosten voor de kinderopvang en uw definitieve belastbare (verzamel)inkomen. Met uw jaaropgave kinderopvang van Yes! Kinderopvang kunt u de berekening controleren. De jaaropgave vindt u dan in Mijn opvang

Kosten twee extra dagdelen bij (VVE-)indicatie

Heeft uw peuter een (VVE-)indicatie en omt uw kind daarom twee extra dagdelen per week naar de peuterspeelgroep? Dan betaalt u niets voor deze extra dagdelen. De gemeente betaalt deze dagdelen voor u, ook als u recht heeft op kinderopvangtoeslag en uw peuter heeft een (VVE-)indicatie.  

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Praktische zaken

Voor het eerst naar de peuterspeelgroep is een spannende gebeurtenis voor kinderen en ouders. Dat begrijpen we bij Yes! als geen ander! Daarom informeren we u alvast over een aantal praktische zaken en laten we u graag weten dat u altijd naar de groep mag bellen om te vragen hoe het met uw peuter gaat. 

Halen en brengen 

Halen en brengen gebeurt op vaste tijden en met vaste afspraken. Dit is belangrijk voor de rust en het programma op de groep. Wij kunnen hiervan afwijken indien er in het schoolgebouw waar de peuterspeelgroep is gevestigd, (tijdelijk) andere regels gelden

Brengen

Wij verzoeken u om uw peuter op tijd te brengen, zodat u voldoende tijd heeft om rustig afscheid te nemen. Bij het brengen bent u van harte welkom op de groep. Totdat u bij het brengen de groep heeft verlaten, bent u verantwoordelijk voor uw kind. Yes! Kinderopvang neemt vanaf dat moment de verantwoordelijkheid over. 

Halen

Bij het halen blijven alle ouders buiten de groep wachten totdat de pedagogisch medewerker aangeeft dat de kinderen klaar zijn en ze naar buiten komen. Hier vindt dan ook de overdracht plaats en draagt Yes! Kinderopvang de verantwoordelijkheid voor uw kind aan u over. Als u en uw kind vertrekken, is het prettig als u uw kind de gelegenheid geeft om de pedagogisch medewerker gedag te zeggen. Blijft u nog op de groep of locatie, bijvoorbeeld in de hal of buiten op het plein, dan dient u zelf uw kind in de gaten te houden.

Iemand anders komt uw kindje ophalen 

 • Wij geven uw kind nooit mee aan onbekenden! Daarom horen wij graag vooraf wie uw kind komt ophalen. Is de persoon die uw kind komt ophalen nog niet bekend bij de pedagogisch medewerker? Dan hebben wij de naam van deze persoon nodig en moet hij/zij zich kunnen legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs.
 • Wij geven uw kind nooit mee aan een minderjarige. Komt iemand anders uw kind ophalen, dan moet dit iemand zijn van 18 jaar of ouder. Dit geldt ook voor broers, zussen en andere familieleden.  

Te laat

Het gebeurt ons allemaal wel eens, file, de auto doet het niet meer of een andere onverwachte situatie waardoor u niet op tijd bent om uw kind op te halen. Als het u door omstandigheden niet lukt om uw kind op tijd op te halen, belt u direct naar de groep van uw kind. 

Komt u regelmatig uw kind na het einde van de opvangtijd halen? Of brengt u uw kind regelmatig vroeger? Dan zijn wij genoodzaakt om de opvang buiten de contracturen in rekening te brengen op de eerstvolgende factuur. Omdat dit buiten openingstijd is, zijn wij genoodzaakt om een hoger tarief te rekenen. Wij rekenen in halve uren en ronden steeds naar boven af. 

Papa of mama mag zijn/haar kind niet ophalen

Er kunnen situaties zijn waarbij papa of mama zijn/haar kind niet mag ophalen van de opvang. Indien dit het geval ik, laat u ons dit weten via dit formulier. Wij handelen naar de informatie die wij via het formulier van u hebben ontvangen. Zonder informatie via het formulier mogen papa en mama hun kind ophalen.  

Laat uw (ex-)partner ons weten het niet eens te zijn met de restricties volgens het ingevulde formulier, dan geldt het formulier niet en hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Tot die tijd mogen papa en mama hun kind ophalen.  

Wat geeft u uw peuter mee?

 • Fruit (klaargemaakt).
 • Vertrouwde knuffelbeest, indien nodig.

Zet de naam van uw kindje op de meegebrachte spulletjes om zoekraken te voorkomen

We adviseren u om geen speelgoed mee te geven. Op de peuterspeelgroep is voldoende speelgoed aanwezig. Het meegebrachte speelgoed kan kwijtraken, stuk gaan of er kan ruzie over ontstaan. Ook kan het meegebrachte speelgoed ongelukjes veroorzaken als het niet voor alle kinderen geschikt is of onveilig is. Als kinderen speelgoed van thuis willen laten zien aan de pedagogisch medewerkers, dan bergen we het meegebrachte speelgoed op tot de kinderen weer naar huis gaan.  

Reservekleding

Voor noodgevallen heeft Yes! Kinderopvang reservekleding beschikbaar. Na gebruik verzoeken wij u deze kleding weer schoon mee terug te geven naar de peuterspeelgroep. 

Programma's en activiteiten

Terugkerende activiteiten zoals vaste eet-, drink- en speelmomenten bieden de peuters regelmaat en herkenning. Onderdelen die steeds weer terugkeren zijn bijvoorbeeld:

 • binnenkomen en vrij spelen, eventueel samen met de ouder(s),
 • begin van het programma,
 • de kring waarin we onder andere verhaaltjes vertellen, liedjes zingen, eten en drinken,
 • naar het toilet gaan, luiers controleren en zo nodig verschonen,
 • buiten spelen (bij slecht weer gaan we binnen iets leuks doen),
 • afsluiten met liedjes,
 • einde van het programma,
 • de ouder(s) zijn er weer.
 • De peuters krijgen voldoende ruimte om te spelen. Daarbij mogen de kinderen zelf kiezen of ze bijvoorbeeld een werkje willen maken; we dwingen ze niet, maar stimuleren ze wel, ook om met zoveel mogelijk materialen te spelen en te werken. 

Op de peuterspeelgroep gebruiken we het programma Puk & Ko of Piramide. 

 • Puk van Puk & Ko beleeft alledaagse avonturen waar de kinderen zich in herkennen. De werkwijze is volledig afgestemd op de belevingswereld en het niveau van de peuters. Peuters vinden in Puk een vriendje en hebben het erg naar hun zin met Puk.  
 • Piramide is een voor- en vroegschoolse programma van Cito dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert; het accent ligt op taalontwikkeling. Er zijn vaste thema's die jaarlijks terugkomen. Het niveau van de thema-activiteiten groeit mee met de kinderen, waardoor ze steeds uitgedaagd worden. 

Groep en naar de basisschool

Op de peuterspeelgroep bestaat een groep (2-4 jaar) uit maximaal 16 kinderen. Ieder kind zit in een vaste groep. De groepen hebben een naam of nummer. 

De peuterspeelgroep werkt nauw samen met een basisschool. Regelmatig doen de kleuters en peuters gezamenlijk een activiteit of viering. Hierdoor leren de peuters de leerkrachten, de schoolruimtes en de andere kinderen op natuurlijk en speelse wijze kennen. Dit maakt de stap naar de basisschool een stuk kleiner en gemakkelijker voor uw kind.  

Huisregels

De opvang moet een veilige omgeving zijn voor kinderen, medewerkers en bezoekers. Daarom hebben we huisregels opgesteld waar iedereen op de locatie zich aan moet houden.

 • We sluiten steeds de hekken en deuren.
 • Roken in de gebouwen en buiten op de pleinen is verboden. 
 • Gedrag dat ertoe leidt dat iemand zich onveilig voelt, tolereren we niet. Lees meer over ongewenst gedrag >>
 • Deuren en hekken sluiten we direct na het binnen- of buitengaan.
 • Bij het naar binnen gaan en binnen lopen wij rustig.
 • Kinderwagen/buggy/Maxi-Cosi parkeren we op de daarvoor gereserveerde plek.
 • Tassen zetten we buiten bereik van kinderen en daar waar er altijd zicht op is.
 • De oudste peuters mogen zonder toezicht in de hal zwaaien. De pm van de groep is hier natuurlijk van op de hoogte.
 • In de hal spelen kinderen onder toezicht.
 • Kinderen zijn niet zonder toezicht in de verschoon- of wasruimte.
 • Afval en losse voorwerpen op de grond rapen wij op.
 • Als we klaar zijn met spelen ruimen we het speelgoed op.
 • We sluiten altijd de deur naar de centrale keuken, mits er iemand in de keuken is.
 • De bedhekken van alle bedjes zijn altijd gesloten
 • Het decoratiemateriaal is prachtig, maar het is geen speelgoed.
 • Kinderen tillen we op onder de oksels, in het middel of onder de billen, en niet aan de handen.
 • We geven kinderen een hand als ze door de buitenpoort gaan.
 • Als je iets knoeit of als je met natte schoenen binnenkomt, ruimen we dit meteen op. Natte vloeren zijn glad!

Ieder jaar voeren wij een in het kader van 'grip op veiligheid' een risico-inventarisatie uit. De bevindingen kunnen aanleiding zijn om de huisregels aan te passen.

Ziek & medicijnen

Mag mijn zieke kind naar de opvang en kan ik medicijnen meegeven? Zieke kinderen hebben extra aandacht, rust en .. lees meer >>

Voeding & trakteren

Ons assortiment voedingsmiddelen is zorgvuldig geselecteerd. Ook traktaties zien wij graag zo gezond mogelijk. Heeft u na het .. lees meer >>

Veiligheid & pedagogiek

In een veilige en gezonde omgeving dagen we kinderen uit om zich te ontwikkelen en een fijne tijd te hebben bij ons op de .. lees meer >>

Communicatie

Wij hebben graag goed contact met u over alles rondom uw kind en de opvang. We geven u informatie en krijgen ook graag .. lees meer >>

Toestemming & privacy

Een aantal aspecten binnen onze dienstverlening voeren we alleen uit na uw uitdrukkelijke toestemming. Ook allergieën en .. lees meer >>

Opvang gesloten

Tijdens de opvang kunt u te maken krijgen met structurele, geplande en ad-hocsluitingen. Wat dit voor dagen zijn vertellen we .. lees meer >>

Voorwaarden & condities

Yes! Kinderopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert deze Algemene voorwaarden. Deze .. lees meer >>