Opvang gesloten

Tijdens de opvang kunt u te maken krijgen met structurele, geplande en ad-hoc sluitingen.  Wat dit voor dagen zijn vertellen we u graag. 

Structurele sluitingen  

In het weekend en op onderstaande nationale feestdagen is de opvang altijd gesloten. Dit zijn de structurele sluitingen. Valt de feestdag op uw vaste opvangdag? Dan kunt u deze dag ruilen voor een andere dag indien ruilen onderdeel uitmaakt van uw opvang. 

2024

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari
 • Tweede paasdag: maandag 1 april
 • Koningsdag: zaterdag 27 april
 • 5 mei: eens in de vijf jaar, eerstvolgende keer is in 2025
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 
 • Eerste Kerstdag: woensdag 25 december 
 • Tweede Kerstdag: donderdag 26 december 

2025

 • Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari
 • Tweede paasdag: maandag 21 april
 • Koningsdag: zaterdag 26 april
 • 5 mei: eens in de vijf jaar, eerstvolgende keer is in 2025
 • Hemelvaartsdag: donderdag 29 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 
 • Eerste Kerstdag: donderdag 25 december 
 • Tweede Kerstdag: vrijdag 26 december 

Geplande sluitingen 

Soms is het niet mogelijk om opvang te organiseren, bijvoorbeeld door een noodzakelijke grote verbouwing of doordat alle medewerkers tegelijk een trainings-, opleidings- of ontwikkeldag hebben. Dit zijn geplande sluitingen; we informeren u ruim van te voren hierover en sluiten deze uren uit van het contract. U betaalt niet voor de geplande sluitingen en kunt deze dagen ook niet ruilen. We proberen geplande sluitingen tot het minimum te beperken en alleen in te zetten indien dit echt noodzakelijk is. 

Jaarlijks

 • Op 24 en 31 december (indien werkdagen) vanaf 17:00 uur

2024

 • Vrijdag 4 oktober: Yes! Ontwikkeldag voor onze pedagogisch professionals

Ad-hoc sluitingen

Als wij uit overmacht een groep tijdelijk moeten sluiten en uw kind kan daardoor niet naar de opvang, ontvangt u hierover een e-mail van ons.  Een ad-hoc sluiting komt bijvoorbeeld voor als de overheid het uitvoeren van onze dienstverlening verbiedt zoals tijdens de coronapandemie. Door een structureel tekort aan medewerkers in de kinderopvang kan een ad-hoc sluiting ook incidenteel een keertje voorkomen. We proberen u dan zo lang mogelijk van tevoren hierover te informeren. De sluiting is de uitkomst van een puzzel met medewerkers en kindaantallen die we vaak pas een dag of korter van tevoren goed kunnen maken. We willen geen groepen sluiten als dit niet echt heel erg noodzakelijk is. Daardoor kan het zijn dat de informatie pas kort voor de sluiting bij u op de digitale mat valt. We hopen op uw begrip hiervoor.

De gesloten dag kunt u niet ruilen. Wel kunt u uw geld terugkrijgen (inclusief eventuele vervoerskosten), ook als u uw kind al afwezig had gemeld voor de gesloten dag. Hiervoor vult u het compensatieformulier in. Als u het formulier niet invult, gaan wij ervan uit dat u geen compensatie wenst te ontvangen. U behoudt dan het recht op kinderopvangtoeslag voor de gesloten dag en hoeft niets in te vullen en niets te wijzigen op toeslagen.nl. Kiest u voor geld terug/compensatie dan moet u zelf de opvanguren aanpassen bij de Belastingdienst/toeslagen.nl.   

Heeft u een goedgekeurde ruildag, incidentele extra dag of flexdag op de gesloten dag? U hoeft het formulier niet in te vullen; wij halen deze dagen uit het systeem. Hierdoor krijgt u uw geld terug voor de incidentele extra dag, telt uw flexdag niet mee voor het jaarlijks in te zetten aantal uren en kunt u de oorspronkelijk geruilde dag opnieuw ruilen als u deze dag vooraf afwezig heeft gemeld.  

Vul hier het compensatieformulier in.