Privacy

Yes! Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee om en voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet hierop toe. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u hoe u ze

kunt inzien en laten verwijderen, waarvoor u toestemming kunt geven en hoe u deze toestemming ook weer in kunt intrekken. De privacyverklaring vindt u hier.