Uw toestemming
& info

Een aantal aspecten binnen onze dienstverlening voeren wij alleen uit na uw uitdrukkelijke toestemming. Ook allergieën en medicijngebruik en andere belangrijke informatie vernemen wij graag zodat wij de opvang goed kunnen uitvoeren. 

Doorgeven kan alleen via onderstaand formulier; een andere wijze van doorgeven is helaas niet mogelijk. 
Wijzigen kan alleen door opnieuw onderstaand formulier in te vullen; alleen het laatst gestuurde formulier telt. Eerdere formulieren vervallen. 

  • Het ingevulde formulier komt in het dossier van uw kind en is zichtbaar voor de medewerkers op de groep en voor u in Mijn opvang. 
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie en toestemmingen.
  • De cijfers in het formulier verwijzen naar de uitleg eronder. Lees onderstaande uitleg goed door voordat u toestemming of informatie geeft! 
1. Beeld openbaar

Wij maken beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Dit materiaal gebruiken we voor publicatie via diverse kanalen, zoals huis-aan-huisbladen, websites, sociale media, posters, flyers, folders, advertenties, en meer. Wij hanteren hiervoor het protocol digitale externe communicatie. Dit protocol vindt u [op deze pagina]. Het materiaal bewaren we in een digitaal fotoarchief waar alleen de medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie toegang toe hebben. We verwijderen het materiaal steeds zo snel mogelijk van andere digitale apparaten. Geeft u ons toestemming om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken?  Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 

De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.

2. Beeld Mijn opvang

Wij maken soms beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Indien er tijd is publiceren de medewerkers dit materiaal in Mijn opvang. Dit is een afgeschermde omgeving . Alleen u en eventueel ouders van andere kinderen die op het beeldmateriaal staan, kunnen het beeldmateriaal zien. Het beeldmateriaal kan niet gedeeld of opgeslagen worden. We verwijderen het beeldmateriaal steeds zo snel mogelijk van de apparaten waarmee het beeldmateriaal is gemaakt. U kunt het beeldmateriaal daarom ook niet bij ons opvragen. Geeft u ons toestemming om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken? Zo ja, zet een vinkje op het formulier.   

De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.

3. Beeld groep

Wij werken met thema's waarvoor we regelmatig op de groep of locatie gebruikmaken van beeldmateriaal. Soms vragen we om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie aan te leveren, soms maken we zelf beeldmateriaal van de kinderen. Geeft u toestemming om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie op de groep of locatie te gebruiken? Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 

De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.

4. Uitstapjes

Geeft u toestemming voor uitstapjes, zodat uw kind mee kan met onze uitstapjes? Zo ja, zet een vinkje op het formulier.   

5. Inbakeren

Op het kinderdagverblijf kunnen wij baby's inbakeren. Wij wikkelen een baby dan  van schouders tot en met de voetjes in een doek of speciale slaapzak. Inbakeren beperkt de bewegings-mogelijkheid, zodat een baby zich gemakkelijker kan overgeven aan de slaap. Inbakeren wijkt af van ons beleid en doen wij alleen op nadrukkelijk verzoek van ouders. Zij moeten toestemming geven en blijven zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het inbakeren. Daarnaast geven zij op de groep instructies over het inbakeren van hun baby en houden ze de groepsleiding op de hoogte van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het inbakeren (zoals koorts, inentingen, luchtweginfecties, enz.). Ook leveren ouders de juiste hulpmiddelen aan voor het inbakeren van hun baby. Geeft u toestemming voor het inbakeren, dan confirmeert u zich aan het bovenstaande. Om toestemming te geven, zet u een vinkje op het formulier.  

6. Buikslapen

Kinderen die nog niet zelfstandig kunnen draaien, kunnen om veiligheidsredenen beter op hun rug slapen. Uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen buikslapen en wiegendood. Daarom leggen wij kinderen altijd op hun rug in bed. Buikslapen wijkt af van ons beleid en doen wij alleen op nadrukkelijk verzoek van ouders. Zij moeten toestemming geven en verklaren daarmee op de hoogte te zijn van de risico's van buikslapen. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van buikslapen. Daarnaast houden zij de groepsleiding op de hoogte van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het buikslapen (zoals koorts, inentingen, luchtweginfecties, enz.). Ook leveren ouders de juiste hulpmiddelen aan om het kind veiliger te laten slapen zoals een aerosleep dekmatras. Geeft u toestemming voor buikslapen, dan confirmeert u zich aan het bovenstaande. Om toestemming te geven, zet u een vinkje op het formulier.

7. Naar BSO 

Kinderen kunnen zelfstandig van huis naar hun vaste bso-locatie komen en van hun vaste bso-locatie vertrekken naar huis indien u toestemming hiervoor heeft gegeven. Zet daarvoor een vinkje op het formulier. Voegen we tijdelijk samen en gaat uw kind naar een andere bso-locatie? Bijvoorbeeld in vakanties. Dan geldt de gegeven toestemming niet. Zelfstandig van en naar  school gaan vanaf een bso-locatie met vervoer is helaas niet mogelijk. Ook daarvoor geldt de gegeven toestemming niet.  

8. Buitenspelen

Kinderen mogen zelfstandig, zonder toezicht, buitenspelen op de bso indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Zet daarvoor een vinkje op het formulier. 

9. Koppelgroep

Kinderen vanaf 1 jaar verblijven soms en doen soms mee aan activiteiten op een andere groep dan hun stam- of basisgroep. Dit doen ze dan op hun vaste koppelgroep. De koppelgroepen vindt u bij de locatie van uw kind. Verblijven en deelnemen aan activiteiten op de koppelgroep is onderdeel van onze pedagogische visie. Daarom gaat u hier automatisch mee akkoord, tenzij u hier aangeeft waarom u hier niet mee akkoord gaat. 

10. Voeding

Soms mogen kinderen bepaalde voedingsproducten niet eten. Bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn ervoor of uit geloofsovertuiging. Is dat voor uw kind van toepassing? Vul het dan in op het formulier, zodat wij op de hoogte zijn.

11. Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen of zijn er andere medische zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Noteer ze dan op het formulier, zodat wij op de hoogte zijn.

12. Wie mag uw kind ophalen?

Als ouders gescheiden zijn, kan het soms voorkomen dat slechts één van de ouders het kindje mag ophalen. In dit geval kunt u dit hier aangeven. Wij handelen naar de informatie die u ons hier geeft.

13. Wie mag informatie over uw kind ontvangen?

Als ouders gescheiden zijn, kan het soms voorkomen dat wij informatie aan slechts één ouder mogen verstrekken. In dit geval kunt u dit hier aangeven. Wij handelen naar de informatie die u ons hier geeft. Hebben wij geen informatie ontvangen? Dan verstrekken wij beide ouders informatie. Als u en uw (ex-)partner hierover van mening verschillen, hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Een uittreksel uit het gezagsregister is niet altijd voldoende. Indien wij beschikken over een uittreksel uit het gezagsregister zullen wij, wanneer de andere partner om informatie over het kind vraagt, deze partner vragen om het wettelijk gezag aan te tonen. Indien dit wordt aangetoond, verstrekken wij informatie aan beide ouders, ook al heeft u op het toestemmingsformulier anders ingevuld.  

14. Slapen met vast sieraad

Kinderen slapen bij Yes! Kinderopvang zonder sieraden om het risico op verwonding en verstikking door een sieraad te voorkomen. Kleine onderdelen kunnen losraken en leiden tot verstikking. Halssieraden kunnen ook in zijn geheel zorgen voor verstikking. Wilt u desondanks toch dat uw kind een sieraad draagt tijdens het slapen? Dat kan alleen als het sieraad niet af kan zonder dat het kapot gaat én met uw uitdrukkelijke toestemming. Een sieraad dat af  kan zonder dat het kapot gaat, doen wij altijd af! Uw toestemming voor sieraden die niet af kunnen zonder dat ze kapot gaan, geeft u door een vinkje te zetten bij 'Slapen met vast sieraad (14)' op dit toestemmingenformulier. Daarmee verklaart u de gevaren te begrijpen en Yes! Kinderopvang op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden bij eventuele gevolgen van het slapen met een sieraad. Geef bij de opmerkingen aan voor welk sieraad u de toestemming geeft.