Kinderdagverblijf waar ze begrijpen wat u nodig heeft!

Een keuze maken voor de opvang van uw kindje dat misschien nog niet eens is geboren, is vaak lastig en vol twijfel en emoties. Want wat is het beste voor uw kindje? Waar voelt u zich prettig? En hoe zorgt u ervoor dat u een goede basis legt, zodat u met een gerust hart kunt (blijven) werken? 

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Wij begrijpen wat uw kindje nodig heeft om zich fijn te voelen en zich optimaal te ontwikkelen én wij begrijpen wat u nodig heeft om met een gerust hart te (blijven) werken. Yes! Kinderopvang biedt het beste voor kinderen én ouders! Wij staan klaar om u mee te nemen in de wereld van de kinderopvang. We laten u graag de sfeer proeven op één of meerdere locaties en doen met veel plezier voor uw persoonlijke situatie een geheel vrijblijvend aanbod.  

We kijken uit naar de komst van uw kindje en u

Kies uw pakket (2024)

    Standaard
Afbeelding

2.0
Vrije keus
Afbeelding
2.0
    Meest gekozen  
   

Kosten per uur

(bruto)

€ 9,86

Kosten per uur

(bruto)

€ 12,34
Tijden en dagen      
Vanaf 1 vaste dag per week   Check Check
Van 07:00 tot 18:30   Check -
Van 07:00 tot 16:30
- Check
Van 08:00 tot 17:30
- Check
Van 09:00 tot 18:30
- Check
Vakanties en sluitingen      
Alle weken van het jaar   Check -
40 Weken per jaar
Afbeelding
- Check
Geen opvang tijdens gesloten dagen
Afbeelding
Check Check
Extra's      
Luiers en (fles)voeding
gratis binnen vastgesteld assortiment
Afbeelding  
Check Check
Ruilen
Afbeelding
Check Check
Extra opvang (indien nodig)
in de opvangweken 
vaste begin- en eindtijd
€ 14,40 per uur 
Afbeelding
Check Check

Wat kost kinderopvang?

Voor het kinderdagverblijf betaalt u aan ons de bruto kosten. Een deel ervan ontvangt u terug van de overheid; dit is de kinderopvangtoeslag.
De kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van uw inkomen en of u voor meerdere kinderen gebruikmaakt van kinderopvang. 
Het maximale uurtarief waarover u in 2024 toeslag voor het kinderdagverblijf kunt krijgen is: € 10,25

Het deel van de bruto kosten dat u niet terugkrijgt van de Belastingdienst zijn de netto kosten. 
De netto kosten betaalt u dus zelf; ze zijn voor iedere ouder anders. 
Ga hieronder naar 'Bereken uw netto kosten' om inzicht te krijgen in uw persoonlijke netto kosten. 
De berekening is een indicatie waar u geen rechten aan kunt ontlenen; de exacte bruto kosten ontvangt u bij uw contract.   

Minder uren en toch hogere netto kosten?

Kiest u voor een pakket met minder uren en een hoger uurtarief? Dan kan het zijn dat de netto kosten hoger zijn dan wanneer u een kiest voor een pakket met meer uren en een lager uurtarief. Dat komt door de kinderopvangtoeslag. Over meer uren opvang ontvangt u meer kinderopvangtoeslag. Vergelijk daarom altijd de verschillende pakketten voor uw persoonlijke situatie in de rekentool.

Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

Nadat u uw contract heeft goedgekeurd, kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit in ieder geval binnen drie maanden nadat de opvang is gestart. Meer informatie over kinderopvangtoeslag aanvragen:

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u nodig: 

 • het Landelijk Registratienummer Kinderopvang (LRK). Alleen locaties die voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang krijgen een LRK-nummer. Al onze locaties en opvangsoorten voldoen aan deze eisen. Het LRK-nummer vindt u bij uw locatie
 • het aantal opvanguren per maand en het uurtarief. Deze vindt u in uw contract in Mijn opvang. Start uw opvang in een volgend kalenderjaar en is het uurtarief nog niet bekend? Gebruik dan het huidige uurtarief en wijzig het uurtarief zodra u deze informatie van ons heeft ontvangen. 

Als er iets wijzigt in de opvang, bijvoorbeeld het aantal uren of het uurtarief, bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen. Maandelijks geven wij aan de Belastingdienst door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Zijn er opvallende verschillen met wat u heeft aangeleverd? Dan kunt u een berichtje krijgen van Belastingdienst. Dit om te voorkomen dat u achteraf (veel) toeslag moet terugbetalen. Het is verstandig om ook zelf regelmatig te checken of uw toeslaggegevens nog kloppen bij de Belastingdienst. 

Jaarlijks in april stelt de Belastingdienst de definitieve kinderopvangtoeslag voor het afgelopen jaar vast. Dit gebeurt op basis van de totale kosten voor de kinderopvang en uw definitieve belastbare (verzamel)inkomen. Met uw jaaropgave kinderopvang van Yes! Kinderopvang kunt u de berekening controleren. De jaaropgave vindt u dan in Mijn opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Praktische zaken

Voor het eerst naar het kinderdagverblijf is een spannende gebeurtenis voor kinderen en ouders. Dat begrijpen we bij Yes! als geen ander! Daarom informeren we u alvast over een aantal praktische zaken en laten we u weten dat u altijd mag bellen naar de groep om te vragen hoe het met uw kindje gaat!

Mandje 

Ieder kind heeft een eigen mandje met zijn of haar naam erop. Hierin bewaren we de spulletjes van uw kind die u meegeeft en verzamelen we de spulletjes die mee terug naar huis gaan.  

Halen en brengen 

Op de groep

De eerste twee weken van de opvang, mag u uw baby binnen op de groep brengen. Zo raken u en uw kindje vertrouwd met de omgeving waar u uw kindje achterlaat en waar uw kindje zich gaat vermaken en ontwikkelen. Na de eerste twee weken brengt u uw kindje tot aan de deur van de groep. De medewerkers heten uw kindje daar van harte welkom. Deze werkwijze zorgt voor rust en regelmaat op de groep. Dit is positief voor de groepsdynamiek en het welbevinden van de kinderen. Totdat u bij de deur van de groep uw kindje heeft overgedragen, bent u verantwoordelijk voor uw kind; Yes! Kinderopvang neemt vanaf dat moment de verantwoordelijkheid over. 

Bij het ophalen bent u van harte welkom op de groep. Daar vindt dan ook de overdracht plaats en draagt Yes! Kinderopvang de verantwoordelijkheid aan u over. Blijft u erna nog op de groep of locatie, bijvoorbeeld in de hal of buiten op het plein, dan dient u zelf uw kind in de gaten te houden.

Iemand anders komt uw kindje ophalen 

 • Wij geven uw kind nooit mee aan onbekenden! Daarom horen wij graag vooraf wie uw kind komt ophalen. Is de persoon die uw kind komt ophalen nog niet bekend bij de pedagogisch medewerker? Dan hebben wij de naam van deze persoon nodig en moet hij/zij zich kunnen legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs.
 • Wij geven uw kind nooit mee aan een minderjarige. Komt iemand anders uw kind ophalen, dan moet dit iemand zijn van 18 jaar of ouder. Dit geldt ook voor broers, zussen en andere familieleden.  

Te laat

Het gebeurt ons allemaal wel eens, file, de auto doet het niet meer of een andere onverwachte situatie waardoor u niet op tijd bent om uw kind op te halen. Als het u door omstandigheden niet lukt om uw kind op tijd op te halen, belt u direct naar de groep van uw kind.

Komt u regelmatig uw kind na het einde van de opvangtijd halen? Of brengt u uw kind regelmatig vroeger? Dan zijn wij genoodzaakt om de opvang buiten de contracturen in rekening te brengen op de eerstvolgende factuur. Indien dit buiten openingstijd is, brengen wij een hoger tarief in rekening. Wij rekenen in halve uren en ronden steeds naar boven af. 

Papa of mama mag zijn/haar kind niet ophalen

Er kunnen situaties zijn waarbij papa of mama zijn/haar kind niet mag ophalen van de opvang. Indien dit het geval ik, laat u ons dit weten via dit formulierWij handelen naar de informatie die wij via het formulier van u hebben ontvangen. Zonder informatie via het formulier mogen papa en mama hun kind ophalen.  

Laat uw (ex-)partner ons weten het niet eens te zijn met de restricties volgens het ingevulde formulier, dan geldt het formulier niet en hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Tot die tijd mogen papa en mama hun kind ophalen.  

Luiers en (fles)voeding

Bij Yes! Kinderopvang hoeft u geen luiers en (fles)voeding mee te geven en betaalt er ook niets extra's voor. Ook voor flessen en de daarbij behorende spenen hoeft u niet zelf te zorgen. De flessen en spenen controleren we regelmatig, we koken ze uit en vervangen ze met regelmaat.  Voor uw baby houden we een voedingsrooster bij. Als het voedingspatroon van uw kindje wijzigt, vernemen wij dit graag schriftelijk, op een briefje of in het schriftje van uw kind. In overleg met u bepalen we de voeding voor uw kindje.  

Reservekleding

Het overkomt ieder kind wel eens, een ongelukje waardoor de kleding niet meer gedragen kan worden. Voor de kinderen is het prettig als we in dat geval de kleding kunnen vervangen door een schoon setje eigen kleding. Daarom vragen wij u om een extra setje kleding op het kinderdagverblijf achter te laten. Voor noodgevallen heeft Yes! Kinderopvang reservekleding beschikbaar. Na gebruik verzoeken wij u deze kleding weer schoon mee terug te geven naar het kinderdagverblijf.  

Speelgoed en knuffels van thuis

Natuurlijk mogen kinderen altijd hun vertrouwde knuffelbeest meebrengen! Wel is het verstandig om de meegebrachte spulletjes te voorzien van de naam van uw kindje. Dit voorkomt zoekraken.

Verder adviseren wij u uw kindje geen speelgoed van thuis mee te geven. Het speelgoed kan kwijt of stuk gaan of er kan ruzie over ontstaan. Ook kan het meegebrachte speelgoed ongelukjes veroorzaken als het niet voor alle kinderen geschikt is of onveilig is. Als kinderen speelgoed van thuis willen laten zien aan de pedagogisch medewerkers, dan bewaren we het meegebrachte speelgoed in het mandje. 

Dagindeling en activiteiten

Terugkerende activiteiten brengen regelmaat in de dag. Daarom eten, drinken en slapen de kinderen zoveel mogelijk op vaste tijden. Voor baby's hanteren we uiteraard een flexibele dagindeling. De tijden van eten en slapen passen we in het dagritme in, uiteraard in overleg met de ouders.    

Een dag ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 

 • binnenkomen (gedag zeggen en vrij spelen)
 • kringgesprek (vertellen, zingen, spelletjes doen)
 • fruit eten (liedje zingen)
 • handjes wassen en verschonen
 • kinderen gaan naar bed (voor kinderen die twee maal per dag slapen)
 • (buiten)spelen of een activiteit
 • kinderen komen uit bed 
 • handjes wassen
 • boterham eten (liedje zingen)
 • verschonen
 • kinderen gaan naar bed (voor kinderen die 's middags slapen)
 • (buiten)spelen of een activiteit
 • kinderen komen uit bed
 • drinken en iets eten
 • lezen, zingen
 • vrij spelen
 • de papa's en mama's komen de kinderen ophalen 

De activiteiten sluiten aan op de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen. We organiseren een breed scala aan leuke en leerzame activiteiten. Het hele jaar door werken we met thema’s waar we de activiteiten veelal op afstemmen. Vaak organiseren we activiteiten in samenwerking met andere groepen, locaties of een partnerschool. We streven ernaar om iedere dag lekker buiten te spelen.

Ontwikkelingprogramma Uk en Puk

Op het kinderdagverblijf leren de kinderen Puk kennen. Puk is een handpop en hét speelkameraadje van de kinderen. Puk doet graag mee met activiteiten en maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft nieuwe schoenen of is verkouden en biedt troost. Puk is het vriendje bij wie baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. 

Puk hoort bij het programma Uk en Puk waarmee we op het kinderdagverblijf werken. Uk en Puk is opgebouwd rondom tien thema's uit de directe belevingswereld van jonge kinderen. Ongeveer vier tot zes weken werken we aan een thema. Dit doen we afwisselend in een grote groep, in kleine groepjes en met individuele kinderen. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk en Puk de eerste rekenprikkels. Wij werken met Uk en Puk om kinderen goed te kunnen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Ons uitgangspunt is spelenderwijs ontwikkelen. Uk en Puk sluit hier goed op aan. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om met Uk en Puk te werken.  

Bijzondere dagen

We besteden graag aandacht aan bijzondere momenten in het jaar zoals Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, de verjaardag van uw kindje, de Nationale Voorleesdagen en nog veel meer. Eens per jaar komt een fotograaf uw kindje op de foto zetten. De kinderen vinden dit ook altijd reuze spannend en interessant! U bent uiteraard niet verplicht om de foto's te kopen. Een andere jaarlijkse happening zijn de opa- en oma dagen. Op deze dagen nodigen we de opa's en oma's van de kinderen uit om langs te komen op het kinderdagverblijf en te ervaren wat de kinderen zoal doen en beleven bij Yes!. Deze dagen zijn een echt feest voor de kinderen én voor veel opa's en oma's! 

Groepen

Groepen en koppelgroepen 

Op het kinderdagverblijf zit uw kind in een babygroep (0 tot 2 jaar en een maand), een peutergroep (2 tot 4 jaar) of een verticale groep (0 tot 4 jaar). Op sommige locaties hebben we een 0-3 groep. Ieder kind zit in een vaste groep. De groepen hebben namen. 

Kinderen vanaf 1 jaar kunnen tijdelijk in een andere groep verblijven. Bijvoorbeeld voor een activiteit die voortkomt uit ons pedagogisch beleid, als we groepen samenvoegen of als u een dag ruilt of extra opvang nodig heeft. Deze andere groep is vooraf bepaald en is maximaal één groep zijn naast de vaste groep. Dit is de zogenaamde koppelgroep. Kinderen jonger dan 1 jaar hebben geen koppelgroep en vangen we niet op in een andere groep. Weten welke koppelgroep uw kind heeft? Kijk bij de locatie!

Omdat koppelgroepen onderdeel uitmaken van onze pedagogische visie, gaat u hier automatisch mee akkoord, tenzij u bezwaar maakt tegen opvang op de koppelgroep via dit formulier. 
 

Toe aan de volgende groep? Natuurlijk gaan we eerst een kijkje nemen!

We hebben veel aandacht voor overgangsfases en hoe kinderen hiermee kunnen worstelen of juist ernaar uitkijken. Daarom hebben de kinderen bij Yes! Kinderopvang de mogelijkheid om steeds weer even te wennen. Dit gebeurt ongeveer een maand voor het bereiken van de leeftijd voor de volgende groep. 

Huisregels

De opvang moet een veilige omgeving zijn voor kinderen, medewerkers en bezoekers. Daarom hebben we huisregels opgesteld waar iedereen op de locatie zich aan moet houden.

 • We sluiten steeds de hekken en deuren.
 • Roken in de gebouwen en buiten op de pleinen is verboden. 
 • Gedrag dat ertoe leidt dat iemand zich onveilig voelt, tolereren we niet. Lees meer over ongewenst gedrag >>
 • Deuren en hekken sluiten we direct na het binnen- of buitengaan.
 • Bij het naar binnen gaan en binnen lopen wij rustig.
 • Kinderwagen/buggy/Maxi-Cosi parkeren we op de daarvoor gereserveerde plek.
 • Tassen zetten we buiten bereik van kinderen en daar waar er altijd zicht op is.
 • De oudste peuters mogen zonder toezicht in de hal zwaaien. De pm van de groep is hier natuurlijk van op de hoogte.
 • In de hal spelen kinderen onder toezicht.
 • Kinderen zijn niet zonder toezicht in de verschoon- of wasruimte.
 • Afval en losse voorwerpen op de grond rapen wij op.
 • Als we klaar zijn met spelen ruimen we het speelgoed op.
 • We sluiten altijd de deur naar de centrale keuken, mits er iemand in de keuken is.
 • De bedhekken van alle bedjes zijn altijd gesloten
 • Het decoratiemateriaal is prachtig, maar het is geen speelgoed.
 • Kinderen tillen we op onder de oksels, in het middel of onder de billen, en niet aan de handen.
 • We geven kinderen een hand als ze door de buitenpoort gaan.
 • Als je iets knoeit of als je met natte schoenen binnenkomt, ruimen we dit meteen op. Natte vloeren zijn glad!

Ieder jaar voeren wij in het kader van 'grip op veiligheid' een risico-inventarisatie uit.  De bevindingen kunnen aanleiding zijn om de huisregels aan te passen. 

Ziek & medicijnen

 Mag mijn zieke kind naar de opvang en kan ik medicijnen meegeven? Zieke kinderen hebben extra aandacht, rust en .. lees meer >>

Voeding & trakteren

Ons assortiment voedingsmiddelen is zorgvuldig geselecteerd. Ook traktaties zien wij graag zo gezond mogelijk. Heeft u na het .. lees meer >> 

Veiligheid & pedagogiek

In een veilige en gezonde omgeving dagen we kinderen uit om zich te ontwikkelen en een fijne tijd te hebben bij ons op de .. lees meer >>

Communicatie

Wij hebben graag goed contact met u over alles rondom uw kind en de opvang. We geven u informatie en krijgen ook graag .. lees meer >>

Toestemming & privacy

Een aantal aspecten binnen onze dienstverlening voeren we alleen uit na uw uitdrukkelijke toestemming. Ook allergieën en .. lees meer >>

Opvang gesloten

Tijdens de opvang kunt u te maken krijgen met structurele, geplande en ad-hocsluitingen. Wat dit voor dagen zijn vertellen we .. lees meer >>

Voorwaarden & condities

Yes! Kinderopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert deze Algemene voorwaarden. Deze .. lees meer >>