Buitenschoolse opvang waar kinderen én ouders blij van worden!

Als je vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, wil je natuurlijk een buitenschoolse opvang (BSO) die bij je leeftijd en je liefhebberijen past. Dan zit je bij Yes! Kinderopvang helemaal goed! Wij zijn namelijk thuis in wat jij leuk vindt, niet alleen nu, maar ook als je straks 6, 9 of 11 jaar bent. Je ouders zoeken natuurlijk een plekje waar jij veilig kunt genieten. Laat Yes! Kinderopvang dit nu precies in huis hebben!

Buitenschoolse opvang is vrije tijd voor de kinderen. Dat betekent binnen en buiten genieten van leuke activiteiten. Lekker klimmen en klauteren, meedoen aan leuke workshops en thema-activiteiten en volop gelegenheid om zelf te spelen of heerlijke te relaxen. We hebben een groot aantal fantastische gezelschapsspellen en vaak ook digitale spellen en een (spel)computer. Onze BSO's zijn van alle gemakken voorzien! We overvoeren de kinderen niet met activiteiten en verplichten ze tot niets; we bieden ruim voldoende gevarieerde activiteiten aan en stimuleren ze om mee te doen en het samen gezellig te hebben. Ook in de vakantieweken is het één groot feest bij Yes! Kinderopvang. Heerlijke kookpartijen, sportieve uitdagingen en onvergetelijke dagjes uit. 

Bij Yes! Kinderopvang willen kinderen iedere dag naar de BSO!

Kies uw pakket (2024)

    Standaard
Afbeelding

2.0
Minder
Afbeelding

weken 2.0
Vrije keus
Afbeelding

2.0
    Meest gekozen    
   

Kosten per uur

(bruto)

€ 8,43

Kosten per uur

(bruto)

€ 9,36

Kosten per uur

(bruto)

€ 10,54
Tijden en dagen
Afbeelding
     
Van 07:00 tot 18:30
(behalve onderwijstijd)
  Check Check Check
Vanaf 1 vaste dag per week   Check Check Check
Schooldagen
Afbeelding
     
Voor schooltijd
(VSO)
  - - Check
Na schooltijd
(NSO)
  Check Check Check
Vakanties, sluitingen en vrije dagen
Afbeelding
     
Alle vakantieweken   Check - Check
8 vakantieweken   - Check Check
Geen vakantieweken   - - Check
Alleen vakantieweken   - - Check
Studiedag (gratis)
op vaste dag of
goedgekeurde ruildag
  Check Check Check
Extra's (indien nodig)        
Vervoer
alleen voor scholen waar
Yes! géén BSO-locatie heeft

lopend: gratis
auto (€): € 3,00 per keer 
Afbeelding
Check Check Check
Ruilen zonder vervoer
Afbeelding
Check Check Check
Ruilen met vervoer   - - -
Extra opvang
€ 12,30 per uur
vaste begin- en eindtijd
Afbeelding
Check Check Check

Wat kost BSO?

Voor de BSO betaalt u aan ons de bruto kosten. Een deel ervan ontvangt u terug van de overheid; dit is de kinderopvangtoeslag. 
De kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van uw inkomen en of u voor meerdere kinderen gebruikmaakt van kinderopvang. 
Het maximale uurtarief waarover u in 2024 toeslag voor BSO kunt krijgen is: € 9,12

Het deel van de bruto kosten dat u niet terugkrijgt van de Belastingdienst zijn de netto kosten. 
De netto kosten betaalt u dus zelf; ze zijn voor iedere ouder anders. 
Ga hieronder naar 'Bereken uw netto kosten' om inzicht te krijgen in uw persoonlijke netto kosten. 
De berekening is een indicatie waar u geen rechten aan kunt ontlenen; de exacte bruto kosten ontvangt u bij uw contract.   
Eventuele vervoerskosten worden niet meegenomen in de berekening van uw netto kosten.

Minder uren en toch hogere netto kosten?

Kiest u voor een pakket met minder uren en een hoger uurtarief? Dan kan het zijn dat de netto kosten hoger zijn dan wanneer u een kiest voor een pakket met meer uren en een lager inkomen. Dat komt door de kinderopvangtoeslag. Over meer uren opvang ontvangt u meer kinderopvangtoeslag. Vergelijk daarom altijd de verschillende pakketten voor uw persoonlijke situatie in de rekentool. 

Uitbreiding pakket met VSO

Het is mogelijk om VSO uit pakket Vrije keus 2.0 toe te voegen aan pakket Standaard 2.0 of aan pakket Minder weken 2.0. In dat geval betaalt u het uurtarief van Vrije keus 2.0 voor de VSO-uren en het uuratrief van het andere pakket voor de NSO- en Vakantieuren. Deze opties vindt u ook terug in onderstaande rekentool 'Bereken uw netto kosten'.

Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

Nadat u uw contract heeft goedgekeurd, kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit in ieder geval binnen drie maanden nadat de opvang is gestart. Meer informatie over kinderopvangtoeslag aanvragen:

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u nodig: 

 • het Landelijk Registratienummer Kinderopvang (LRK). Alleen locaties die voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang krijgen een LRK-nummer. Al onze locaties en opvangsoorten voldoen aan deze eisen. Het LRK-nummer vindt u bij uw locatie
 • het aantal opvanguren per maand en het uurtarief. Deze vindt u in uw contract in Mijn opvang. Start uw opvang in een volgend kalenderjaar en is het uurtarief nog niet bekend? Gebruik dan het huidige uurtarief en wijzig het uurtarief zodra u deze informatie van ons heeft ontvangen. 

Als er iets wijzigt in de opvang, bijvoorbeeld het aantal uren of het uurtarief, bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen. Maandelijks geven wij aan de Belastingdienst door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Zijn er opvallende verschillen met wat u heeft aangeleverd? Dan kunt u een berichtje krijgen van Belastingdienst. Dit om te voorkomen dat u achteraf (veel) toeslag moet terugbetalen. Het is verstandig om ook zelf regelmatig te checken of uw toeslaggegevens nog kloppen bij de Belastingdienst. 

Jaarlijks in april stelt de Belastingdienst de definitieve kinderopvangtoeslag voor het afgelopen jaar vast. Dit gebeurt op basis van de totale kosten voor de kinderopvang en uw definitieve belastbare (verzamel)inkomen. Met uw jaaropgave kinderopvang van Yes! Kinderopvang kunt u de berekening controleren. De jaaropgave vindt u dan in Mijn opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Praktische zaken

Wat een spannende tijd voor uw kind en voor u! Voor het eerst naar de basisschool en de bso. Dan worden ze ineens groot. Yes! Kinderopvang begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling, ook als ze op de bso zitten. Sommige kinderen zijn nieuw bij Yes!, andere kinderen stromen door vanuit het kinderdagverblijf. Iedereen moet vast even wennen aan elkaar, maar dat komt zeker goed!   

Halen en brengen

Komt uw kind naar de voorschoolse opvang? Dan brengt u uw kind tot aan de deur. U komt niet de groep op.  Dit geeft rust en regelmaat op de groep en heeft een positief effect op de groepsdynamiek en op het welbevinden van de kinderen. Aan de deur draagt u de verantwoordelijkheid voor uw kind over aan de pedagogisch medewerkers van Yes! Kinderopvang. Yes! Kinderopvang zorgt ervoor dat uw kind op school komt. Daar heeft u geen omkijken naar. Na schooltijd zorgen wij ervoor dat de kinderen op de BSO-locatie komen. In de regel wachten kinderen in de klas tot wij ze ophalen. 

Bij het ophalen van uw kind op de naschoolse opvang mag u de groep op komen. Daar vindt dan ook de overdracht plaats. Wij kunnen hiervan afwijken indien er in het schoolgebouw (tijdelijk) andere regels gelden. Op de groep draagt Yes! Kinderopvang de verantwoordelijkheid voor uw kind aan u over. Blijft u erna nog op de groep of locatie, bijvoorbeeld in de hal of buiten op het plein, dan dient u zelf uw kind in de gaten te houden.

Iemand anders komt uw kindje ophalen 

 • Wij geven uw kind nooit mee aan onbekenden! Daarom horen wij graag vooraf wie uw kind komt ophalen. Is de persoon die uw kind komt ophalen nog niet bekend bij de pedagogisch medewerker? Dan hebben wij de naam van deze persoon nodig en moet hij/zij zich kunnen legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs.
 • Wij geven uw kind nooit mee aan een minderjarige. Komt iemand anders uw kind ophalen, dan moet dit iemand zijn van 18 jaar of ouder. Dit geldt ook voor broers, zussen en andere familieleden.  

Te laat

Het gebeurt ons allemaal wel eens, file, de auto doet het niet meer of een andere onverwachte situatie waardoor u niet op tijd bent om uw kind op te halen. Als het u door omstandigheden niet lukt om uw kind op tijd op te halen, belt u direct naar de groep van uw kind (niet naar de mobiele telefoon van uw kind!). 

Komt u regelmatig uw kind na het einde van de opvangtijd halen? Of brengt u uw kind regelmatig vroeger? Dan zijn wij genoodzaakt om de opvang buiten de contracturen in rekening te brengen op de eerstvolgende factuur. Indien dit buiten openingstijd is, brengen wij een hoger tarief in rekening. Wij rekenen dan in halve uren en ronden steeds naar boven af. 

Papa of mama mag zijn/haar kind niet ophalen

Er kunnen situaties zijn waarbij papa of mama zijn/haar kind niet mag ophalen van de opvang. Indien dit het geval ik, laat u ons dit weten via dit formulier. Wij handelen naar de informatie die wij via het formulier van u hebben ontvangen. Zonder informatie via het formulier mogen papa en mama hun kind ophalen.  

Laat uw (ex-)partner ons weten het niet eens te zijn met de restricties volgens het ingevulde formulier, dan geldt het formulier niet en hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Tot die tijd mogen papa en mama hun kind ophalen.  

Spullen op de BSO

Op alle locaties is voldoende, gevarieerd, mooi en modern speelgoed aanwezig. Wij adviseren u uw kind geen speelgoed of waardevolle spullen mee te laten nemen. Meenemen is altijd op eigen risico. Het kan kwijtraken, stuk gaan of er kan ruzie over ontstaan. Ook kan het meegebrachte speelgoed ongelukjes veroorzaken als het niet voor alle kinderen geschikt is of onveilig is. 

 • Als uw kind speelgoed van thuis aan de pedagogisch medewerker wil laten zien, bergen we het speelgoed op in de tas van uw kind.
 • Indien kinderen een mobiele telefoon of ander opnameapparatuur bij zich hebben, mogen zij hier geen beeld- en/of geluidopnames mee maken. Indien zij zich hier niet aan houden zijn wij helaas genoodzaakt om het opnameapparatuur in beslag te nemen  voor de periodes waarin de kinderen op de groep aanwezig zijn. 
 Yes! Kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal, ook niet na inname ervan. Lees meer >> 

Reserve kleding

Voor de jongste bezoekertjes van de BSO, de 4- en 5-jarigen, is het handig om een extra setje kleding beschikbaar te hebben. Geeft u dit met uw kind mee? Voor noodgevallen heeft Yes! Kinderopvang reservekleding. Als uw kind dit gebruikt, verzoeken wij u deze kleding weer schoon mee terug te geven.

Wat doen de kinderen op de BSO?

 • Na schooltijd drinken we gezellig samen water, limonade of thee. Op een vrije middag genieten de kinderen van een heerlijke lunch. De kinderen vertellen hun verhalen over de belevenissen op school. 
 • De kinderen kunnen kiezen uit verschillende toffe activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en interesse. 
 • Soms vragen de pedagogisch medewerkers de kinderen te helpen bij huishoudelijke klusjes zoals het schoonmaken van de tafels na de lunch. Dit is voor de kinderen geen verplichting; ze helpen alleen als ze het leuk vinden.
 • Voor kinderen van 8 tot 13 jaar is er altijd gelegenheid om huiswerk te maken. Op alle locaties zijn computers aanwezig waarvan de kinderen, onder begeleiding, gebruik kunnen maken. Het uitgangspunt van Yes! Kinderopvang is dat de kinderen zowel educatief als recreatief aan de slag kunnen op de BSO.
 • We besteden aandacht aan verschillende bijzondere dagen zoals Pasen, Kerstmis, sinterklaas, verjaardagen, enz. 
 • In de vakanties organiseren we thema-activiteiten, workshops en trekken we er ook regelmatig op uit. We maken hiervoor een vakantieprogramma. De thema's, workshops en bestemmingen zijn per locatie en periode van het jaar anders. Op de Facebookpagina van uw locatie vindt u voorbeelden van uitstapjes die we al gedaan hebben. 

BSO-locatie en samenvoegingen

Groepen en koppelgroepen

Op de voorschoolse en naschoolse opvang spelen kinderen vanaf 4 jaar tot einde basisschoolleeftijd. Ze zitten in een vaste groep van 4-13 jaar, 4-7 jaar of 8-13 jaar. De groepen hebben nummers of namen. Daarnaast kan het voorkomen dat kinderen tijdelijk in een andere groep of op een andere locatie verblijven. Dat is leuker voor de kinderen als er minder kinderen op de BSO zijn en kan uitkomst bieden voor de personele inzet. We kunnen groepen samenvoegen, maar ook locaties. Dit zijn de koppelgroepen en koppellocaties. Uiteraard informeren we u als we uw kind(eren) op een andere BSO-locatie verwachten. Het is onderdeel van onze dienstverlening en u gaat hier automatisch mee akkoord. De koppellocaties zijn opgenomen in het contract; alle koppelgroepen en -locaties vindt u bij de locatie

Naar een volgende groep

Yes! Kinderopvang heeft veel aandacht voor overgangsfases en hoe kinderen hiermee kunnen worstelen of juist ernaar uitkijken. Daarom hebben de kinderen bij Yes! Kinderopvang de mogelijkheid om steeds weer even te wennen. Daarom gaan we als uw kindje toe is aan de volgende groep, eerst een kijkje nemen in de nieuwe groep. Dit gebeurt ongeveer een maand voor het bereiken van de leeftijd voor de volgende groep.

Huisregels 

De opvang moet een veilige omgeving zijn voor kinderen, medewerkers en bezoekers. Daarom hebben we huisregels opgesteld waar iedereen op de locatie zich aan moet houden.

 • We sluiten steeds de hekken en deuren.
 • Roken in de gebouwen en buiten op de pleinen is verboden. 
 • Gedrag dat ertoe leidt dat iemand zich onveilig voelt, tolereren we niet. Lees meer over ongewenst gedrag >>
 • Deuren sluiten we voorzichtig.
 • Bij het naar binnen gaan en binnen lopen wij rustig.
 • Tassen zetten we buiten bereik van kinderen en daar waar er altijd zicht op is.
 • We zorgen dat er altijd zicht is op de tassen van ouders/verzorgers/bezoekers.
 • Hete dranken zetten we hoog weg en laten we niet onbeheerd achter.
 • Bij een raam, deur of trap zijn we voorzichtig met stoeien.
 • Binnen gooien we niet met ballen en kussens.
 • Kinderen die iets willen hebben waar ze niet bij kunnen, vragen om hulp.
 • Kinderen werken met gereedschappen onder toezicht.
 • Kinderen zijn niet zonder toezicht in de keuken of in het kantoor.
 • Afval en losse voorwerpen op de grond rapen wij op.
 • Als je iets knoeit of als je met natte schoenen binnenkomt, ruimen we dit meteen op. Natte vloeren zijn glad!
 • Als we klaar zijn met spelen ruimen we het speelgoed op.
 • De bergkast sluiten we altijd af.
 • Buiten spelen we volgens de leeftijdsgebonden afspraken; vraag ze gerust aan de pm.
 • We klimmen niet op de hekken, daar gebruiken we de speeltoestellen voor.
 • Tijdens het skaten en skateboarden gebruiken we de juiste beschermingsmiddelen.
 • Buiten de hekken letten we extra goed op de verkeersregels en veilig oversteken.

Ieder jaar voeren wij in het kader van 'grip op veiligheid' een risico-inventarisatie uit. De bevindingen kunnen aanleiding zijn om de huisregels aan te passen. 

Ziek & medicijnen

Mag mijn zieke kind naar de opvang en kan ik medicijnen meegeven? Zieke kinderen hebben extra aandacht, rust en .. lees meer >>

Voeding en trakteren

Ons assortiment voedingsmiddelen is zorgvuldig geselecteerd. Ook traktaties zien wij graag zo gezond mogelijk. Heeft u na het .. lees meer >>

Veiligheid & pedagogiek

In een veilige en gezonde omgeving dagen we kinderen uit om zich te ontwikkelen en een fijne tijd te hebben bij ons op de .. lees meer >>

Communicatie

Wij hebben graag goed contact met u over alles rondom uw kind en de opvang. We geven u informatie en krijgen ook graag .. lees meer >>

Toestemming & privacy

Een aantal aspecten binnen onze dienstverlening voeren we alleen uit na uw uitdrukkelijke toestemming. Ook allergieën en .. lees meer >>

Opvang gesloten

Tijdens de opvang kunt u te maken krijgen met structurele, geplande en ad-hocsluitingen. Wat dit voor dagen zijn vertellen we .. lees meer >>

Voorwaarden & condities

Yes! Kinderopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert deze Algemene voorwaarden. Deze .. lees meer >>