Kinderdagverblijf Ridderkerk

Kinderdagverblijf Ridderkerk: ook met christelijke identiteit

Met uw kinderopvangtoeslag kan ook uw kind vanaf 2 jaar gebruikmaken van kinderdagverblijf Ridderkerk. Yes! Kinderopvang heeft speciaal voor u in Ridderkerk een aantal peuterspeelgroepen die vallen onder de Wet Kinderopvang. U vindt hier de volgende mogelijkheden:

 

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Ouders waarvan de kinderen spelen op de peuterspeelgroep van Yes! kinderdagverblijf Ridderkerk, kunnen gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Deze peuterspeelgroepen voldoen namelijk aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Door de kinderopvangtoeslag bent u vaak voordeliger uit. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat bijvoorbeeld maar één ouder werkt, heeft Yes! kinderdagverblijf Ridderkerk enkele subsidieplaatsen. Deze splitsing is alleen een financiële; de peuters zitten bij elkaar in de groep en draaien hetzelfde programma. Bekijk [hier] op de website van de Belastingdienst de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. 

 

Christelijke identiteit en nauwe samenwerking met de basisschool  

Op de peuterspeelgroep van kinderdagverblijf Ridderkerk stimuleert Yes! Kinderopvang de kinderen in hun ontwikkeling. De professionele medewerkers bereiden de kinderen stapje voor stapje voor op de overgang naar de basisschool. De samenwerking met de basisschool is hiervoor enorm belangrijk. De kinderen wennen alvast aan de basisschool en de medewerkers van Yes! en de basisschool waarborgen de doorgaande lijn van kinderen. Op kinderdagverblijf Ridderkerk heeft Yes! kinderdagverblijf Ridderkerk ook een peuterspeelgroep met een christelijke identiteit die aanluit bij de christelijke basisschool. De peuterspeelgroepen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als de school. Ook de buitenschoolse opvang vindt u in het gebouw. Hierdoor is uw kind al van jongs af aan gewend aan een vertrouwde omgeving waar uw kind zich van fase tot fase ontwikkelt tot een middelbare scholier.  

 

Gratis en geheel vrijblijvend kennismaken, rondleiding, offerte en inschrijven 

Pas op de dag waarop uw kind daadwerkelijk naar de peuterspeelgroep van kinderdagverblijf Ridderkerk komt, betaalt u ddan Yes! Kinderopvang. Voor die tijd is alles gratis en geheel vrijblijvend en zit u nog nergens aan vast. Ook na inschrijving kunt u kosteloos ervan afzien totdat de opvang start. Maak [hier] vandaag nog via de website een afspraak voor een kennismaking en rondleiding.