Veelgestelde vragen

Kan ik van zowel het kinderdagverblijf als de peuterspeelgroep gebruikmaken? 

 Voor de ontwikkeling van uw kind en de voorbereiding op de basisschool is het niet nodig om zowel van het kinderdagverblijf als van de peuterspeelgroep gebruik te maken. Heeft u een andere reden waarom u de twee opvangsoorten wil combineren? Dan kijken wij graag samen met u naar de praktische mogelijkheden. In Mijn opvang kunt u uw opvangwensen kenbaar maken.   

Kan ik gebruikmaken van een andere BSO-locatie dan die bij mijn school hoort? 

Helaas is het niet mogelijk om een andere BSO-locatie te kiezen dan die bij de school van uw kind hoort. Op de locatiepagina in de filter ziet u welke locatie dit is. Wij kunnen hier helaas niet van afwijken. 

Mijn school staat er niet bij, kan ik wel van een Yes!-BSO-locatie gebruikmaken? 

Indien de school van uw kind niet bij de locaties in de filter staat, kunt u niet inschrijven voor een BSO-locatie van Yes! Kinderopvang. Geeft u toch de voorkeur aan een BSO-locatie van Yes! Kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice en aangeven om welke school en gemeente het gaat. U hoort dan van ons of er een mogelijkheid is.   

Hoe werken de oude flex-pakketten?

Deze pakketten zijn niet meer beschikbaar en kunnen alleen nog gebruikt worden door ouders die zo'n pakket in het verleden hebben afgesloten en de opvang niet hebben gewijzigd. Bij de opvangmogelijkheden ziet u welke pakketten wij op dit moment aanbieden.

Bij de oude flexibele pakketten berekenen we de flexibele opvang per jaar. U bent vrij om het aantal dagen in uw contract te verdelen over het kalenderjaar. Start of eindigt de flexibele opvang in een kalenderjaar? Dan berekenen wij het aantal dagen naar rato.  Niet-gebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Restitutie is niet mogelijk. Gebruikt u meer dagen dan contractueel is vastgelegd? Dan factureren wij dit aan het einde van het kalenderjaar. 

Doorgeven opvangdagen
Minimaal twee weken van tevoren geeft u de dagen door wanneer we uw kind kunnen verwachten. Geeft u de opvangdagen later aan ons door, dan kunnen we helaas niet meer garanderen dat er plaats is. 

 • Ga naar Mijn opvang.
 • Ga naar uw kind en klik op 'Planningen'.
 • Daar ziet u witte vakjes staan. Deze betekenen 'Nog door te geven'.
 • Klik op de gewenste opvangdag en vervolgens op de groene button in het popupscherm. 

Zodra wij uw opvangdag hebben goedgekeurd, kunt u deze niet meer annuleren. Komt uw kind op de goedgekeurde dag onverwachts toch niet naar de opvang? Meld uw kind dan af in Mijn opvang. 

Gratis studiedag
Vraag eerste uw flexdag aan! Vervolgens meldt u uw kind in Mijn opvang aan voor de studiedag. Indien u eerst de studiedag aanvraagt, kunt u op deze dag geen flexdag meer aanvragen en ontvangt u een factuur voor de studiedag.

Niet alle opvangweken in pakket?
Wij rekenen altijd in hele weken; een vakantieweek is dus altijd een week waarin uw kind helemaal niet naar de opvang komt. Dit regelt u door uw kind af te melden voor alle opvangdagen in een week. 

 • Ga naar Mijn opvang.
 • Ga bij 'Kind' naar 'Planningen'. 
 • Kies de juiste maand en klik op de groene button rechtsboven. 
 • Kies 'Afwezig door vakantie'.

Heeft u te weinig weken afgemeld? Dan brengen wij de resterende weken in rekening. Heeft u meer weken afgemeld? Dan vervallen de resterende weken aan het einde van het kalenderjaar. Wij verlenen geen restitutie. 

Waar vind ik informatie over ruilen, extra opvang, studiedagen en vakantieweken? 

Zoekt u informatie over ruilen, extra opvang, opvang op studiedagen van school of vakantieweken? Kijk dan in de tabel op de pagina van het kinderdagverblijf, peuterspeelgroep of BSO. 

 • Ga naar de homepage.
 • Kies uw opvangsoort (kinderdagverblijf, peuterspeelgroep of BSO)
 • Zoek in de tabel naar het onderwerp dat u zoekt, bijvoorbeeld ruilen. 
 • Klik op het i-icoontje dat hoort bij het onderwerp en dan verschijnt in het pop-upscherm de informatie die u zoekt.  

(On)gevaccineerde kinderen bij Yes! Kinderopvang

De dalende vaccinatiegraad is regelmatig in het nieuws en is een breed maatschappelijk probleem. Vaccinaties beschermen niet alleen de gevaccineerde kinderen tegen een ernstige ziekte, maar ook de andere kinderen, zoals ook de kinderen die te jong zijn om al gevaccineerd te kunnen worden. Op dit moment weten wij niet of kinderen die wij opvangen zijn gevaccineerd; hiervoor hebben wij niet voldoende juridische mogelijkheden. Wij zijn in afwachting van een juridisch kader dat kinderopvangorganisaties duidelijkheid hierover gaat verschaffen. 

In 2022 is een wetsontwerp dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid gaf zelf te bepalen of ze niet-gevaccineerde kinderen willen weigeren, gesneuveld. Er is nu geen intentie meer om dit in de wet vast te leggen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft wel toegezegd een juridische handleiding op te stellen. We hopen dat deze er snel komt.