Kindcentrum

Nauwe samenwerking met het onderwijs

Op diverse locaties maakt de kinderopvang van Yes! onderdeel uit van een kindcentrum. Dit is één van de unieke extra's van Yes! Kinderopvang. In een kindcentrum werken onderwijs en kinderopvang nauw samen. Het is een locatie waar opvang, onderwijs, sport- en spelactiviteiten en ondersteuning naadloos op elkaar aansluiten, met dezelfde waarden, normen, regels en omgangsvormen. Hierdoor ervaren kinderen een vertrouwde omgeving waar ze al van jongs af aan komen. Een veilige plek waar kinderen zich gehoord en gezien voelen en waar ze opgroeien en zich ontwikkelen. Ook voor ouders is een kindcentrum een vertrouwde omgeving. Pas als de kinderen naar de middelbare school gaan, verlaten kind en ouders de vertrouwde omgeving van het kindcentrum. De kinderen zijn dan goed voorbereid op wat komen gaat en hebben een schitterende basis gelegd voor de rest van hun leven.  

Waar en wat kost het?

Kindcentrum is een unieke extra die Yes! Kinderopvang op meerdere locaties aanbiedt. Ouders betalen niets extra's hiervoor. De locaties op een kindcentrum vindt u in het locatieoverzicht en de filter.