Jenaplan

Kracht en talenten van het kind centraal 

Kinderopvang op basis van Jenaplan, daarvoor kunt u bij Yes! Kinderopvang terecht. Kinderen krijgen de tijd en ruimte om op hun eigen tempo en niveau te ontwikkelen. Vanuit de Jenaplanmethodiek ontwikkelen de kinderen vaardigheden zoals samenwerken, kritisch kijken, onderzoeken en nog veel meer. We gaan uit van de kracht en talenten van een kind. Daarmee staan de kinderen centraal en zijn ze eigenaar van hun leerproces. Ze mogen zelf groeien. Wij helpen ze zich te ontwikkelen tot creatieve, onderzoekende, sociale en kritisch denkende mensen.  

Dat doen we door ze ervaringen aan te bieden, waar ze zelf op hun eigen manier en tempo mee aan de slag gaan. Het ene kind doet dit door te gaan tekenen, het andere kind door te gaan bouwen. Alles is goed. De emotionele en fysieke veiligheid vormen de kaders. Dit zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat ze doen. Hierdoor staan ze open voor input en is de kans op verdere ontwikkeling groter. 

Waar en wat kost het? 

Jenaplan is een unieke extra die Yes! Kinderopvang op geselecteerde locatie(s) samen met het onderwijs aanbiedt. Ouders betalen niets extra's hiervoor. De locatie(s) met Jenaplan vindt u in het locatieoverzicht en de filter