Communicatie

We hebben graag goed contact met u over alles rondom uw kind en de opvang. We geven u informatie en krijgen ook graag informatie van u. 

Persoonlijk contact

De medewerkers op de groep horen graag hoe het met uw kind gaat en of er bijzonderheden zijn. Heeft u vragen? Spreek dan gerust een pedagogisch medewerker aan. Is er meer tijd nodig? Dan maken we graag een afspraak om in alle rust verder te praten. Met vragen kunt u ook terecht bij de locatiemanager. Een optimaal klimaat voor kinderen, zodat ze zich veilig en prettig voelen bij Yes! Kinderopvang, dat is ons uitgangspunt. Goed contact met u draagt hieraan bij. 

Als uw kindje overgaat naar een andere groep, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Ook kunt u een dag of dagdeel meemaken op de groep van uw kind. Op deze manier kunt u zich een beter beeld vormen over wat uw kind bij Yes! Kinderopvang ervaart. Vanzelfsprekend vinden wij het ook erg leuk als u bij speciale activiteiten en feesten aanwezig bent.

Schriftje

Op het kinderdagverblijf bieden wij ouders de mogelijkheid om een schriftje bij te houden tot aan de eerste verjaardag . Hierin noteren we alles over de verzorging van uw kind. Zowel pedagogisch medewerkers als ouders kunnen notities in het schriftje achterlaten. 

Inloggen en uw gegevens in Mijn opvang

Vanaf inschrijving heeft u via een app op uw telefoon en via een computer toegang tot uw persoonlijke ouderomgeving Mijn opvang. Hier regelt en vindt u alle zaken rondom de opvang. Van contract goedkeuren tot afwezig en ziek melden, van contractwijzigingen doorgeven tot foto's bekijken en van ruildagen aanvragen tot facturen bekijken. Hoe u de app downloadt, leest u op het inlogscherm van Mijn opvang.

Inloggegevens

Nadat u uw kindje heeft ingeschreven, ontvangt u per e-mail uw inloggegevens voor Mijn opvang. Binnen 24 uur geen inloggegevens ontvangen? Laat ons dit dan even weten. Inloggegevens vergeten? Geen probleem! Kies op het inlogscherm voor 'Wachtwoord vergeten' en maak een nieuw wachtwoord aan. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u uw kindje heeft ingeschreven.

Uw gegevens wijzigen in Mijn opvang (niet mogelijk in de app)

 • Klik op de drie horizontale streepjes links bovenin (= menu)
 • Klik op 'Familie' en dan op uw naam
 • Klik rechtsboven op de groene button
 • In het uitklapmenu kiest u: -> Gegevens bewerken (o.a. adres, telefoonnummer) -> Profielfoto aanpassen of -> Wachtwoord aanpassen -> Ouder/verzorger toevoegen

Gegevens van uw kind wijzigen in Mijn opvang (niet mogelijk in de app)

 • Klik bij kind op 'Gegevens'
 • Klik op de groene button rechts bovenin
 • Kies 'Gegevens bewerken'

BSN in Mijn opvang

Yes! Kinderopvang heeft de burgerservicenummers (BSN) van u en uw kind(eren) nodig. Wij zijn verplicht om deze gegevens te administreren. De Belastingdienst vraagt deze nummers bij ons op voor het controleren van de kinderopvangtoeslag. Het Burger Service Nummer (BSN) kunt u aan ons doorgeven als het vakje hiervoor in Mijn opvang zichtbaar is. Is het vakje niet zichtbaar? Dan staat het BSN al in het systeem; u kunt dit niet bewerken.

Handleiding

Kindplanner heeft deze handleiding gemaakt voor het gebruik van de ouderapp Mijn opvang.

Berichtjes van en naar de groep

Het is mogelijk om korte, niet urgente informatie naar de pedagogisch medewerkers op de groep te sturen. Dit kan via Mijn opvang. De pedagogisch medewerkers kunnen korte, relevante informatie aan u doorgeven. Hierbij kunt u denken aan het maken van een afspraak voor een kort gesprekje of een reminder om bijvoorbeeld een foto mee te nemen. Voor bijvoorbeeld ziekmelden, ruildagen aanvragen of vakanties doorgeven is de berichtenfunctie niet bedoeld, daarvoor kunt u op een andere plek in uw ouderomgeving Mijn opvang terecht. 

U zult begrijpen dat de medewerkers niet altijd in de gelegenheid zijn om deze berichten te lezen als ze op de groep met de kinderen bezig zijn. We streven ernaar om de berichten op werkdagen binnen 24 uur te lezen. Voor spoedzaken adviseren we u te bellen naar de groep of locatie. Kijk voor de telefoonnummers bij de locatie.   

 • App: knop ‘Berichten’. Klik bovenin op het kind. U ziet nu alle berichten van en naar de groep van dit kind. Bericht verzenden? Kies eerst bovenin het kind. Type vervolgens onderaan uw bericht en klik op de verzendknop.
 • Internet: klik links bovenin op de drie streepjes, kies de naam van uw kind, klik op 'Berichten'. 

Af- en aanwezigheid, ruilen en extra opvang doorgeven

Ziek/afwezig

Wij weten het graag als de opvang anders loopt dan gepland. Komt uw kind niet naar de opvang door bijvoorbeeld ziekte, logeren of vrije dag van de ouders? Geef dit dan zo spoedig mogelijk - indien mogelijk graag uiterlijk twee werkdagen van tevoren - door.  

 • Ga naar Mijn opvang.
 • Klik bij het kind op Planningen.
 • Kies de maand en klik op de groene button rechtsboven.
 • Kies 'Ziek melden' of 'Afwezig melden'
 • Het blokje kleurt dan grijs (afwezig).

Achteraf afwezig melden is niet mogelijk. Zonder bericht verwachten wij uw kind op de opvang. Wij zullen u bellen als uw kind niet verschijnt.  Komt uw kind tijdelijk niet naar de opvang door ziekte of een andere reden? Wij kunnen helaas geen restitutie geven.  Als uw kind langer dan drie maanden afwezig is, vindt er overleg plaats tussen Yes! en u over de opvangplaats. Uiteraard kunt u al eerder ervoor kiezen om het contract te beëindigen. 

Beter/aanwezig

Check in de planning of wij uw kind verwachten. Dit ziet u aan het groene blokje. Graag minimaal één werkdag van tevoren weten we dat uw kind weer komt. Dit is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) erg  belangrijk als we kinderen moeten ophalen van school. 

Ruildag

Via het betreffende kind kiest u voor ruilen. U selecteert de datum van de afwezige dag en kiest daarna de nieuwe datum. Voer eventueel een opmerking in en dien het verzoek in. De ruildag is aangevraagd en wordt goedgekeurd of afgekeurd. Dit laten we u per e-mail weten. 

BSO vakantieopvang op een andere dan de vaste dag

 • Tot één maand voordat de vakantie start, kunt u de vaste opvangdag afmelden en een andere dag aanmelden. Binnen een maand kunt u alleen nog afmelden. 
 • Wij keuren de aangemelde dag goed als er plek is op de groep binnen de beschikbare medewerkers. Dat hoort u twee weken van tevoren. 
 • Een goedgekeurde dag kunt u niet annuleren of ruilen. 
 • Afgemeld en toch opvang nodig op de vaste dag? Geen probleem! Laat het even weten op de groep. Als er plaats is op de groep, zorgen de medewerkers ervoor dat de afmelding ongedaan wordt gemaakt. Dit kan niet als u voor de dag al een goedgekeurde andere dag heeft ingezet.
 • In Mijn opvang gaat u bij uw kind naar 'Planningen'. Daar ziet u op de vaste dagen groene blokjes. Dat betekent dat wij uw kind op deze dagen verwachten.  Let op: indien u heeft gekozen voor minder vakantieweken, staan er groene blokjes in de eerste vakantieweken! Door af te melden voor een week, verschuiven de blokjes naar de volgende vakantieweek.  Kies via de de groene button rechtsboven voor 'Afwezig melden'. Op deze manier afgemelde dagen kunt u op een andere dag in een vakantieweek inzetten.  Gebruikt u in een kalenderjaar meer weken dan contractueel is afgesproken? Dan brengen wij de meer gebruikte weken in rekening.  

Extra (incidentele) opvang (€)

Hier zijn kosten aan verbonden. Via het betreffende kind kiest u de datum en dient u uw verzoek in. De extra dag is aangevraagd en wordt in behandeling genomen. We laten u per e-mail weten of de aangevraagde dag is goed- of afgekeurd.  

Documenten en beeldmateriaal

Contracten in Mijn opvang

 • Bekijken: via internet en app (hamburgermenu (drie streepjes onder elkaar)) - bij het kind
 • Goedkeuren, wijzigingen en opzeggen: alleen via internet, niet via de app - lees meer >>

Documenten in Mijn opvang - via internet en app (hamburgermenu (drie streepjes onder elkaar)) - algemene documenten

 • Toestemmingen: in Mijn opvang vindt u een pdf-bestand van de door u gegeven toestemmingen en informatie. Dit is het meest recente formulier dat eventuele voorgaande formulieren vervangt. Bekijk daarom regelmatig of de inhoud nog klopt en vul indien nodig een nieuw toestemmingsformulier in.    
 • Voorwaarden en condities: in Mijn opvang vindt u een pdf-bestand met de meest recente versie van de Voorwaarden en condities. Deze versie vervangt eventuele voorgaande versies. 
 • Overzicht actuele pakketten en tarieven: in Mijn opvang vindt u een pdf-bestand met de actuele pakketten en tarieven. 

Beeldmateriaal zoals foto's en video's

 • Als er tijd is, maken medewerkers soms een foto van uw kind indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Zo'n foto vindt u dan terug in Mijn opvang bij Media op de tijdlijn. De foto is daar alleen zichtbaar voor u en - als er meerdere kinderen op het beeldmateriaal staan - ook voor de ouders van deze andere kinderen.  
 • Medewerkers van Yes! maken soms ook beeldmateriaal van uw kind voor openbare publicaties, bijvoorbeeld op de sociale media, op de website van Yes! en in on- en offline publicaties bij derden. Ook dit gebeurt alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven.  
 • In alle overige gevallen waarin wij beeldmateriaal van uw kind maken, vragen wij u voor de specifieke situatie om toestemming. 
 • Indien wij derden vragen om beeldmateriaal te maken van uw kind, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij om te waarborgen dat bij de verwerking van het materiaal de privacy van uw kind wordt gewaarborgd.
 • Indien derden niet in opdracht van Yes! Kinderopvang, maar wel tijdens een activiteit of dienstverlening van Yes! Kinderopvang beeldmateriaal maken, valt dit niet onder de verwerking van beeldmateriaal door Yes! Kinderopvang. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ouders, opa's, oma's en andere bezoekers tijdens een feest en door de pers bij activiteiten die Yes! organiseert of waar de kinderen van Yes! aan meedoen. U mag tijdens zo'n activiteit of feest dan ook gerust beeldmateriaal maken, waarbij we ervan uitgaan dat er respectvol wordt omgegaan met ouders die op dat moment aan de maker van het beeldmateriaal aangeven dat zij en/of hun kind(eren) niet op beeld vastgelegd willen worden.   

Incasso, facturen en jaaropgaven 

Incasso

 • Om de opvangkosten te kunnen incasseren, hebben wij een machtiging van u nodig. U ontvangt van ons een e-mail met een linkje om de incasso in orde te maken. 
 • Bij de eerste betaling(en) hebben wij de machtiging vaak nog niet ontvangen. U ontvangt dan van ons een bericht met het verzoek om de eerste factuur of facturen zelf over te maken. Deze facturen worden niet later alsnog geïncasseerd. Zodra wij de machtiging voor automatische incasso hebben ontvangen, verloopt de betaling via deze incasso en hoeft u dus niet meer zelf de betaling van de facturen te regelen. Wel zo gemakkelijk.
 • Is er iets gewijzigd in de incasso? Een ander rekeningnummer, andere bank of een andere wijziging? Dan kunt u de incassogegevens aanpassen. Heeft u de link om de incasso in orde te maken bewaard? Dan kunt u deze link openen en uw machtiging aanpassen. Heeft u de link niet meer in uw bezit? Stuur dan een e-mail. U ontvangt dan binnen een aantal werkdagen een link waarmee u de machtiging kunt aanpassen.  

Geen automatische incasso

 • Ontvangen wij geen incassomachtiging van u? Dan betaalt u de factuur zelf. Dit kan via de betaalbutton bij de factuur in Mijn opvang. Deze button is na de incassodatum bruikbaar. 
 • Staat er nog een bedrag open? Dan ontvangt u hierover een bericht of herinnering. Het bericht heeft een button waarmee u direct met IDeal kunt betalen. Bij gebruik van de button komt u op een overzichtspagina (openstaande bedrag, bankrekening en omschrijving) met nogmaals de IDeal-button. Klik hierop om de betaling via internetbankieren in orde te maken.

Facturen en jaaropgaven

 • Uw facturen vindt u -evenals uw jaaropgaven- in Mijn opvang - Financieel overzicht. Vanaf 14 dagen voor de incassodatum en uiterlijk de 9e van de maand, staat de factuur daar voor u klaar. U ontvangt hierover geen notificatie of e-mail. Op de factuur staat vermeld dat het gaat om een openstaande factuur/openstaand bedrag. Dit komt omdat de incasso nog niet is geweest. 
 • Wij incasseren altijd de 2e werkdag na de 19e van de maand. U heeft de kinderopvangtoeslag van de overheid dan al ontvangen, want die wordt gestort op de 1e werkdag na de 19e. Een overzicht van de incassodata en data waarop de factuur beschikbaar is, vindt u in Mijn opvang.

Opbouw van uw factuur

Soms is het bedrag op uw factuur niet precies het bedrag dat u verwacht. We kunnen ons voorstellen dat u daar dan vragen over heeft. Een aantal punten kunnen ervoor zorgen dat het factuurbedrag anders is. 

 • Wij verdelen de kosten per jaar over twaalf maanden of over de resterende maanden bij start of wijziging gedurende een kalenderjaar. 
 • Indien u de opvang wijzigt, hebben wij hiervoor een verwerkingstijd nodig. Het kan dus zijn dat het verwerken van de wijziging en de eerstvolgende facturatie na uw wijziging, elkaar kruisen. Dat betekent dat u uitgaande van de wijziging, teveel of te weinig betaalt. In dat geval hoeft u niets te doen. In de maand erna verrekenen wij het teveel of te weinig betaalde bedrag op de juiste wijze. Dit gaat automatisch, hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.  

Is er een andere onvolkomenheid in uw factuur geslopen, dan kunt u ons uiteraard om uitleg vragen. Stuur ons dan gerust een e-mail. 

Betalingscondities

In de betalingscondities hebben we onder andere opgenomen hoe we omgaan met betalingsachterstanden en betalingsregelingen. Ze zijn onderdeel van de Voorwaarden en condities

E-mails, pushmeldingen en notificaties

Notificaties in de app ontvangt u als er een nieuwe foto of nieuw bericht van de groep voor u klaarstaat. Bij de instellingen (via het hamburgermenu (drie streepjes onder elkaar)) kunt u aangeven of u de notificaties wilt ontvangen.  

Ook voor andere berichten kunt u instellen hoe u ze wilt ontvangen. Wij verzoeken u nadrukkelijk om te kiezen voor e-mail, eventueel aangevuld met pushmeldingen. Uit ervaring weten wij dat pushmeldingen in de praktijk vaak verloren gaan, waardoor u belangrijke informatie mist. Pushmeldingen zijn niet terug te lezen als u ze (per ongeluk) weg klikt op uw telefoon. Met enige regelmaat sturen wij u belangrijke informatie die u niet mag missen. Bijvoorbeeld een goedgekeurde of afgekeurde ruildag. We gaan er daarbij vanuit dat u de informatie per e-mail ontvangt. 

Daarnaast ontvangt u van ons e-mails die niet vanuit het Kindplansysteem komen. Voor deze e-mails kunt u niet kiezen hoe u ze ontvangt. 

Ouder 1 en ouder 2

Ouder 1 en 2 kunnen allebei de ouderapp downloaden en inloggen met hun eigen inloggegevens. Het is ook mogelijk om op beide telefoons in te loggen met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord.

Ouder/verzorger 1 in onze administratie, de contractant, ontvangt de schriftelijke informatie. Uiteraard verstrekken wij de informatie over uw kind ook op verzoek aan ouder/verzorger 2. Helaas is het nog niet mogelijk om alle e-mails automatisch ook naar ouder/verzorger 2 te sturen. 

Er kunnen situaties zijn waarbij slechts één van de twee ouders de informatie over het kind mag ontvangen. Dit kunt u aan ons kenbaar maken via het toestemmingsformulier

Wij handelen naar de informatie die wij van u hebben ontvangen via het toestemmingsformulier. Hebben wij geen informatie ontvangen? Dan verstrekken wij beide ouders informatie.

Indien uw (ex-)partner het niet eens is met hetgeen u heeft ingevuld op het toestemmingsformulier, hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Een uittreksel uit het gezagsregister is niet altijd voldoende. Indien wij beschikken over een uittreksel uit het gezagsregister zullen wij, wanneer de andere partner om informatie over het kind vraagt, deze partner vragen om het wettelijk gezag aan te tonen. Indien dit wordt aangetoond, verstrekken wij informatie aan beide ouders, ook al heeft u op het toestemmingsformulier anders ingevuld.  

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van een locatie. Regelmatig overlegt de oudercommissie met Yes! Kinderopvang over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, voedingsbeleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, klachtenregeling, openingstijden of de prijs van de opvang. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de input en het meedenken van de oudercommissies. Kijk voor meer informatie over de oudercommissie bij uw locatie.  

Soms heeft een locatie tijdelijk geen oudercommissie. Yes! Kinderopvang organiseert dan voor de ouders van deze locaties een online ouderadviesbijeenkomst. Ouders van de locaties zonder oudercommissie ontvangen daarvoor een uitnodiging.    

Sociale media

Wij zetten sociale media bewust en weloverwogen in om u op een eenvoudige, laagdrempelige en snelle manier te voorzien van allerhande leuke en nuttige informatie. Iedere locatie heeft een eigen Facebookpagina met nieuwtjes, weetjes en allerhande leuke informatie. Ook is er een Yes! Kinderopvangpagina op Facebook. Op Instagram, LinkedIn en Youtube vindt u ons ook. Bent u op zoek naar leuke knutselideeën of traktaties? Bekijk dan onze Pinterestpagina's eens.