Laatste nieuws

Compensatie boven belastingplafond uitgekeerd

In het weekend van 30 mei 2021 hebben wij de compensatie boven het belastingplafond uitgekeerd. Meer informatie hierover vindt u [hier].