Laatste nieuws

BSO-kinderen organiseren Nieuwjaarsreceptie

BSO-kinderen organiseren Nieuwjaarsreceptie

Bij Yes! Kinderopvang spelen kinderen na schooltijd op de buitenschoolse opvang. De bso is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Binnen Yes! Vinden we kinderparticipatie heel belangrijk en daarom gaan de pedagogisch medewerkers regelmatig met de kinderen in gesprek om te vragen of ze het nog naar hun zin hebben en wat ze eventueel anders zouden willen zien.

Onlangs zijn de pedagogisch medewerkers van de locatie Emmastraat met de oudere kinderen in gesprek gegaan met de vraag of zij het nog goed naar hun zin hebben op de bso. Zijn er dingen die ze missen en hoe kunnen we de kinderen meer betrekken en/of verantwoordelijkheden geven? De kinderen gaven aan dat ze graag iets wilden organiseren. En samen hebben we toen bedacht dat ze een Nieuwjaarsreceptie zouden organiseren! 
We hebben met elkaar meerdere "vergaderingen" gehad over wat ervoor nodig is om dit tot stand te brengen. Wat hebben we nodig? Wat kost het? Hoe willen we het gezellig maken voor de gasten? De kinderen hebben zelf uitgezocht welke versiering ze leuk vonden en wat de prijzen hiervan zijn. Ze hebben de site van Braspa (hier bestellen we al onze boodschappen) bekeken en gekeken met welke producten ze hapjes wilden maken. Hiervan hebben ze netjes een lijstje bijgehouden en met de pedagogisch medewerkers besproken of dit mogelijk is. De rolverdeling hebben ze samen met de pedagogisch medewerkers gemaakt. "Wat past bij wie?" De middag zelf zijn ze uit school meteen begonnen met de voorbereidingen: hapjes maken, versieringen ophangen, alles klaar zetten. 
Het werd een super gezellige Nieuwjaarsreceptie voor de kinderen en ouders, zelfs de voetjes gingen nog even van de vloer! De pedagogisch medewerkers zijn heel erg trots op hoe verantwoordelijk de kinderen zichzelf hebben opgesteld. Ze hebben het tot een waar succes gebracht!