Geschiedenis

2020 tot 2030

 

 • 2023 Nieuwe website live
 • 2023 Tentoonstelling kunstwerken samen met bewoners Blije Borgh
 • 2023 Website www.werkenbijyes.nl live 
 • 2023 Opening eerste BSO voor kinderen speciaal onderwijs in Zwijndrecht
 • 2023 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Yes! Kinderopvang en OZHW 
 • 2023 Eerste paal nieuw kindcentrum Duivenvoorde/BinnensteBuiten
 • 2023 RaJuBiBos bestaat 10 jaar
 • 2023 Opening nieuwe tuin Frits Vogelstraat
 • 2022 Wethouder leest voor tijdens de Kinderboekenweek Grote Beerstraat
 • 2022 Opening nieuwe tuin De Were
 • 2022 Dag van de Yes!-er: medewerkers in het zonnetje
 • 2022 Opstarten na corona-sluitingen
 • 2021 Sluitingen door corona en alleen noodopvang voor ouders met cruciale beroepen 
 • 2021 Passend Onderwijs Pluim (POP) ontvangen Gerard Alewijnsstraat
 • 2021 Yes! Avonturen Doeboekjes ontwikkeld 
 • 2020 Sluitingen door corona en alleen noodopvang voor ouders met cruciale beroepen
 • 2020 Nieuwe BSO-locatie en peuterspeelgroep Druivengaarde, eerste van Yes! in Hendrik-Ido-Ambacht
 • 2020 Herstructurering kantoor, staf, managementteam en directie
 • 2020 Dertigjarig bestaan Yes! Kinderopvang 
 • 2020 Burgemeester leest voor tijdens de Nationale Voorleesdagen Grote Beerstraat
 • 2020 Lancering Kindplanner app

2010 tot 2020

 •  2019 Opening nieuwe BSO-locatie Laurensvliet
 • 2019 Start verkorte opleiding tot pedagogisch medewerker 
 • 2019 BSO's Ridderkerk Bilderdijklaan en Prinsenstraat winnen wedstrijd Ravottuh 
 • 2019 Opening Kindcentrum Nova locatie Heerjansdam Sportlaan
 • 2018 Wethouder leest voor op peuterspeelgroep Frits Vogelstraat
 • 2018 Officieel gecertificeerde Early Bird locatie Bilderdijklaan
 • 2018 Opening Kindcentrum locatie Bolnes Grevelingenhof
 • 2018 Open peuterochtend Burg. De Zeeuwstraat, G. Alewijnszstraat en Grevelingenhof
 • 2017 Opening christelijke peuterspeelgroep Sportlaan
 • 2017 Opening 2e groep kinderdagverblijf Voorn
 • 2017 Opening kinderdagverblijf Voorn
 • 2017 Opening peuterspeelgroep G. Alewijnszstraat
 • 2017 Engels voor peuters in Ridderkerk Bilderdijklaan
 • 2017 Opening nieuwe locaties Kindcentrum Nova in Ridderkerk: Bilderdijklaan, Prinsenstraat, Voorn, Burg. De Zeeuwstraat en G. Alewijnszstraat
 • 2017 Opening nieuwe kindcentra Hoendersekade/Were en Beethovenlaan
 • 2017 Opening nieuwe peuterspeelgroepen Emmastraat en Schaepmanlaan
 • 2016 Opening nieuwe peuterspeelgroepen in Ridderkerk: Voorn, Bilderdijklaan, Burg de Zeeuwstraat, Prinsenstraat en Grevelingenhof
 • 2016 Jubileumfeest 5 jaar Lindelaan
 • 2016 Start locatie met christelijke peuterspeelgroep en BSO locatie Hoofdland
 • 2016 Yes! Dinnershow BSO's: opbrengst naar Stichting Bram Ridderkerk 
 • 2016 Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd Lindelaan
 • 2016 Opening christelijke peuterspeelgroep en BSO Van Karnebeekpad
 • 2016 Opening kinderdagverblijf christelijke groepen Gerard Alewijnsstraat 18/Blije Borgh 
 • 2016 Opening christelijke peuterspeelgroep Admiraal de Ruyterlaan 1/De Bron
 • 2016 Opening BSO Hoge Kade 58/Baxhuis
 • 2015 Start training cultuuractiviteiten BSO-locaties
 • 2015 Opening eerste christelijk kinderdagverblijf in Zwijndrecht op de Emmastraat
 • 2015 Start samenwerking ’t Weetpunt
 • 2015 KidsRun: opbrengst naar Hospice De Cirkel 
 • 2015 Verkerkloop 
 • 2014 Start blog Yes ik voed op!
 • 2014 Gecertificeerd voor Early Bird De Were
 • 2014 Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd Frits Vogelstraat
 • 2014 Water drinken op de locaties (initiatief van JOGG Zwijndrecht) kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen
 • 2014 Opening 2e peuteracademie De Were
 • 2013 Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd Grote Beerstraat
 • 2013 Yes! ondertekent samenwerkingsovereenkomst scholen en kinderopvang Ridderkerk (oktober)
 • 2013 Yes! en 3Primairschool De Tandem starten Early Bird Hoendersekade 1/Van Karnebeekpad
 • 2013 Burgemeester opent eerste Integrale Kindcentrum in Zwijndrecht: Yes! en 3Primairschool De Dolfijn: De Sterrenwacht Laurensvliet (oktober)
 • 2013 Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd De Were Witte de Withstraat
 • 2013 Start met Facebookpagina’s per locatie
 • 2013 BSO Bron en Akkoord verhuisd naar naastgelegen locaties Frits Vogelstraat en Hoendersekade 1
 • 2013 BSO-kinderen dansen spetterende flashmob! 
 • 2013 Directiewijziging: eigenaar Iris wordt bestuurder en stelt 2 directeurbestuurders aan (1 juli)
 • 2013 Start Facebookgroepen voor uitwisselen van baby- en kinderspullen
 • 2013 Start TalentX voor talentontwikkeling medewerkers
 • 2013 Start Hele dagopvang Sportlaan 6/RaJuBiBos Heerjansdam
 • 2013 Start peuterspeelgroep (Christelijk) in Hendrik-Ido-Ambacht Witte de Withstraat/De Oase
 • 2013 Kinderopvang Bobo wijzigt naam in Yes! Kinderopvang
 • 2013 Burgemeester opent eerste avonturentuin Yes! Kinderopvang locatie Frits Vogelstraat
 • 2012 Peuterspeelzaal Pruylenborg verhuist naar Hoendersekade 1
 • 2012 Chr. peuterspeelzaal Wilgenstraat verhuist naar Frits Vogelstraat 
 • 2012 Peuterspeelzalen omgevormd tot peuterspeelgroepen m.u.v. Balistraat en Laurensvliet
 • 2012 Opening Hele dagopvang (Christelijk) in H.I. Ambacht Witte de Withstraat/De Oase
 • 2012 Start uniek concept: Engels op peuterspeelgroep en BSO in samenwerking met school Beethovenlaan/Develhoek
 • 2012 Start 'Kwaliteit is van ons allemaal': focus op kwaliteit in dagelijkse werkzaamheden
 • 2011 Herziening missie, visie, strategie 
 • 2011 Publicatie eigentijds jaarverslag Kinderopvang Bobo 
 • 2011 Start nieuwe locatie Hele dagopvang met eerste natuurtuin locatie Lindelaan
 • 2011 Start klantenservice Centraal Bureau
 • 2011 Start ZwemBSO Capital Sports
 • 2011 Start peuteracademie Frits Vogelstraat
 • 2011 Workshop medewerkers klantgerichtheid volgens methode Fred Lee/Disney
 • 2011 Start Twitter
 • 2010 Eigenaar Iris wordt 2de Zakenvrouw van Nederland 2010 bij de EZVN 
 • 2010 Viering 20-jarig bestaan: gedurende het jaar op verschillende momenten en locaties
 • 2010 Herstructurering organisatie 
 • 2010 Start peuterspeelzaal (Christelijk) Reijerweg 60 Ridderkerk

2000 tot 2010

 • 2008 Uitbreiding peuterspeelzalen: 7 in Zwijndrecht
 • 2008 Uitbreiding kinderrestaurants: 3 in Zwijndrecht en 5 in Ridderkerk
 • 2008 Uitbreiding BSO-locaties: 3 in Zwijndrecht en 6 in Ridderkerk
 • 2007 Introductie nieuw landelijk kwaliteitsconvenant 
 • 2007 Uitbreiding capaciteit op alle locaties
 • 2007 Start kinderrestaurant Sportlaan Heerjansdam De Rank
 • 2007 Start BSO en kinderrestaurant Schaepmanlaan (Toermanlijn) en Emmastraat (Toermalijn)
 • 2006/2007 Invoering Motie Van Aartse en Bos: scholen moeten voor-, tussen- en naschoolse opvang bieden
 • 2005 Invoering kwaliteitsconvenant en Algemene Voorwaarden en Condities 
 • 2005 Start Wet Kinderopvang (kinderopvang voor alle ouders financieel toegankelijk) 
 • 2005 Uitbreiding Hele dagopvang met 35 plaatsen G. Alewijnsstraat 18 (Blije Borgh) Hendrik-Ido-Ambacht
 • 2004 5 Locaties met BSO, kinderrestaurant en vakantieopvang 
 • 2004 Plaats voor 180 BSO-kinderen per dag
 • 2004 Plaats voor 180 KDV-kinderen per dag
 • 2003Uitbreiding BSO en kinderrestaurant met 40 opvangplaatsen: Uilenvliet/De Bron, Sportlaan Heerjansdam/Kon. Julianaschool
 • 2002 Verhuizing BSO-groepen naar onderwijsgebouwen 
 • 2002 Start (aan)bouw multifunctionele ruimten voor onderwijs en BSO locatie Hoendersekade/Tandem
 • 2001 Pilot kinderrestaurant succesvol afgesloten: uitbreiding kinderrestaurants: Hoendersekade/Accoord, Hoendersekade/Tandem en Beethovenlaan/Develhoek
 • 2001 Uitbreiding BSO met 2 groepen, 40 kinderen, Beethovenlaan/Develhoek
 • 2001 Start eerste van de zeven nieuwe dagopvanggroepen Frits Vogelstraat/Ichtuskerk
 • 2001 Start hoofdkantoor Uilenvliet/pastoriewoning (juli)
 • 2001 Uitbreiding Brede School met 2e groep en 20 extra BSO plaatsen Hoendersekade/Tandem
 • 2000 Viering 10-jarig bestaan in de Uitstek
 • 2000 Certificaat ISO-9002 behaald (april)

1990 tot 2000

 • 1999 Start Brede School ism Tandem Hoendersekade, gebouw Tandem
 • 1998 Start traject ISO-9002 (kwaliteitssysteem) 
 • 1998 Start Peuterspeelzaal, opvangplaatsen peuters 16 De Were
 • 1997 Bouw extra etage, uitbreiding BSO, groei opvangplaatsen naar 80 De Were
 • 1996 Uitbreiding BSO, groei opvangplaatsen naar 60 De Were
 • 1995 (-1998) Groei gesubsidieerde plaatsen gemeente Zwijndrecht naar 21 De Were
 • 1995 Start 4 gesubsidieerde plaatsen van Gemeente Zwijndrecht De Were
 • 1993 Start Buitenschoolse opvang De Were
 • 1991 Start bedrijfsgerichte opvang
 • 1990 (16 juli) Start Kinderopvang Bobo De Were