Wat moet ik doen als mijn kind niet naar de opvang komt?

Wij weten het graag als de opvang anders loopt dan gepland. Komt uw kind niet naar de opvang door bijvoorbeeld ziekte, logeren of vrije dag van de ouders? Dan geeft u dit zo spoedig mogelijk -indien mogelijk graag minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren- in 'Mijn opvang' aan.  Achteraf afwezig melden is niet mogelijk. Zonder bericht verwachten wij uw kind op de opvang. Wij zullen u thuis of op uw werk bellen als uw kind niet verschijnt. 
 

Afwezigheid melden [hier] in Mijn opvang: minimaal twee werkdagen van tevoren

  • Klik bij het kind op Planningen
  • Kies de maand
  • Klik op de groene button rechtsboven om de mogelijkheden te openen
  • Kies 'Ziek melden' of 'Afwezig melden'
  • Het blokje kleurt dan grijs (afwezig).
 
 
 

Als uw kind wel weer komt

Check in de planning of wij uw kind verwachten. Dit ziet u aan het groene blokje. U kunt de planning [hier] in 'Mijn opvang' aanpassen. Graag minimaal EEN WERKDAG van tevoren, zodat wij op uw kind kunnen rekenen. Dit is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) erg  belangrijk als we kinderen moeten ophalen van school. 
 
 

Geen restitutie

Helaas kunnen we u geen restitutie verlenen als uw kind tijdelijk niet naar de opvang komt. 
 
 

Langer dan drie maanden afwezig

Als uw kind langer dan drie maanden afwezig is, vindt er overleg plaats tussen Yes! en u over de opvangplaats.
 
 

Overlijden

Bij overlijden van het kind is het contract van rechtswege per direct beëindigd.