Wat gebeurt er als mijn kind ziek wordt op de opvang?

Wanneer uw kind zich niet lekker voelt/ziek wordt tijdens de opvang, of bij een lichaamstemperatuur van 38,5°, neemt de pedagogisch medewerker altijd telefonisch contact met u op. 

 

Verzoek om uw kind op te halen

Als de pedagogisch medewerker van mening is dat u uw kind moet ophalen, bespreekt ze dit met u en maakt ze met u een afspraak over het tijdstip waarop u uw kind ophaalt en over wat ze tot die tijd met uw kind doen. De regel is wel dat een ziek kind uiterlijk binnen twee uur na het telefonische contact, opgehaald moet zijn. Onze pedagogisch medewerkers weten hoe belastend en vervelend het voor u kan zijn wanneer u een telefoontje krijgt met het verzoek om uw zieke kind op te halen. Zij wegen het besluit om een kind op te laten halen, altijd zorgvuldig af.  De pedagogisch medewerkers schatten de situatie op verantwoorde wijze in en nemen een besluit op basis van een afweging van de volgende belangen: 

  • de gezondheid en het gevoel van welbevinden van het zieke kind,
  • de gezondheid en het gevoel van welbevinden van de andere kinderen in de groep,
  • het kunnen bieden van een optimale dienstverlening aan ouders,
  • de belangen van de pedagogisch medewerkers,
  • de belangen van de organisatie.

 

Medische hulp tijdens de opvang

Wanneer spoedeisende medische hulp nodig is nemen wij direct contact op met de huisarts, eerste hulppost van het ziekenhuis en/of 112. Moet uw kind direct naar de huisarts of het ziekenhuis, dan begeleidt een pedagogisch medewerker uw kind. Daarnaast nemen we uiteraard direct contact met u op om de situatie uit te leggen en te door te geven waar uw kind is, zodat u daar naartoe kunt komen. Wanneer het niet om spoedeisende hulp gaat, bellen we u met het verzoek uw kind op te halen om een arts te bezoeken. 
 
 

Actuele gegevens

Bij calamiteiten gebruiken wij de gegevens op de stamkaarten, zodat de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie direct paraat te hebben. Op de stamkaarten staan:

  • alle medische gegevens van uw kind zoals u ons tijdens het intakegesprek hebt gegeven
  • alle wijzigingen in de medische toestand van uw kind die u aan ons heeft doorgegeven
  • informatie over waar we u kunnen bereiken zoals werkgever, telefoonnummers, noodnummers, enz.
Het is van het allergrootste belang dat u ons steeds informeert als deze gegevens veranderen! 
 
 

Beperken gezondheidsrisico's

We maken jaarlijks risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid van alle ruimtes. Aan de hand van de uitgevoerde inventarisaties maken we actieplannen (wat kunnen we en wat moeten we verbeteren) en een gezondheids- en veiligheidsverslag. De GGD controleert in haar reguliere inspecties of wij op dit onderdeel voldoen aan de eisen uit de wet- en regelgeving.
 
Op alle groepen is altijd een BHV-er aanwezig die weet hoe te handelen bij calamiteiten. Alle medewerkers die bij Yes! op de groepen werken en in dienst zijn/komen, zijn/worden opgeleid voor het BHV certificaat. Een belangrijk onderdeel van dit certificaat is EHBO bij kinderen. 
 
Op alle groepen zijn EHBO-dozen aanwezig die periodiek nagekeken worden of alle benodigdheden er nog in zitten en de houdbaarheidsdatum van de artikelen nog toereikend is.