Yes! en u

Yes! Kinderopvang is niet alleen buitengewoon betrokken bij kinderen, maar ook bij u en uw familie! Kinderen maken onderdeel uit van een gezin en van een familie. Yes! Kinderopvang is zich er heel goed van bewust dat deze netwerken die bestaan uit verschillende generaties, van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen. En niet alleen de losse netwerken, maar juist de samenwerking tussen deze netwerken legt een goede basis voor kinderen. Daar draagt Yes! Kinderopvang –als één van de schakels– graag zo optimaal mogelijk aan bij. Dit is de reden waarom Yes! buitengewoon betrokken is bij u, uw gezin en uw familie. Hierin investeren wij als organisatie veel tijd en geld, omdat wij dit belangrijk vinden voor de kinderen, want kinderen zijn te allen tijde het uitgangspunt van onze dienstverlening!  

 

Gezin en familie en de opvang

Regelmatig nodigen we u, maar ook opa’s, oma’s en andere gezinsleden uit op de opvang. Denk hierbij aan:

  • de opa- en omadagen die we regelmatig op de locaties organiseren,
  • het zomerfeest waarbij ouders en andere familieleden van harte welkom zijn,
  • de kijkdagen waarop de kinderen vol trots hun werkjes tonen,
  • ouderavonden en Yes! we voeden samen op,
  • breng- en haalmomenten.