Yes! en haar partners

Yes! Kinderopvang is niet alleen buitengewoon betrokken bij u en uw kinderen, maar ook bij haar partners. Waarom? Omdat uw kinderen deel uitmaken of deel uit gaan maken van de onderwijswereld.  Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. Om dit goed te kunnen begeleiden en kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar een goede basis te geven, is de samenwerking tussen organisaties die de kinderen begeleiden, van groot belang. Als één van de schakels draagt Yes! Kinderopvang daar graag zo optimaal mogelijk aan bij. Dit is de reden waarom Yes! samenwerkt met een groot aantal partners. Hierin investeren wij als organisatie veel tijd en geld, omdat wij dit belangrijk vinden voor de kinderen, want kinderen zijn te allen tijde het uitgangspunt van onze dienstverlening!  

 

Kindcentrum Nova -> Klik [hier] voor de locaties

Kindcentrum Nova is ontstaan uit een intensieve samenwerking van sterke, onafhankelijke partijen met ieder hun eigen expertise. Op verschillende locaties hebben zij hun krachten gebundeld tot één pedagogische visie die bestaat uit de beste inzichten van alle partijen. Daaruit is een nieuw concept ontstaan waar de naam Nova naar verwijst. Nova betekent namelijk ‘nieuw’ in het Latijn. Een andere betekenis van Nova is ster. De ster vormt het midden van het logo en staat voor de kinderen. Zij zijn het stralende middelpunt van Kindcentrum Nova.

Kindcentrum Nova is als een tweede thuis. Eén vertrouwde omgeving waar kinderen al van jongs af aan komen. Waar ze opgroeien en zich ontwikkelen. Waar ze naadloos doorstromen van opvang naar onderwijs, naar sport en spel en naar ondersteuning. Ieder kind voelt zich er gezien en gehoord. Het is een veilige plek waar kinderen de hele dag stralen en een schitterende basis leggen voor de rest van hun leven. Pas als het tijd is voor de middelbare school, nemen ze afscheid van Kindcentrum Nova. Ze zijn dan goed voorbereid op wat komen gaat. 

Kindcentrum Nova is een veilige en vertrouwde plek ...

 • … waar opvang en onderwijs naadloos in elkaar overgaan,
 • … waar waarden, normen, omgangsvormen en begeleiding op elkaar zijn afgestemd,
 • … waar optimale aandacht is voor alle kinderen,
 • … waar we alle kinderen voorzien in hun behoeften,
 • … waar kinderen genieten van allerlei leuke en leerzame activiteiten,
 • … waar u aanvullende ondersteuning vindt voor uw kind.

 

Intensieve samenwerking met basisscholen

Wij werken intensief samen met het basisonderwijs in de gemeenten waar wij locaties hebben. U kunt daarbij denken aan:

 • afstemmen van pedagogische en praktische zaken,
 • samen activiteiten na schooltijd organiseren,
 • ontwikkelen van kindcentra waar onderwijs en opvang steeds beter op elkaar ingespeeld zijn,
 • peuters die regelmatig op bezoek gaan bij de kleuters,
 • het programma Piramide dat start op de peuterspeelzaal en doorgaat in groep 1 en 2 van de basisschool,
 • christelijke kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen ter voorbereiding op een christelijke basisschool,
 • christelijke BSO's die aansluiten bij het christelijk basisonderwijs,
 • Engels op het kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en BSO ter voorbereiding op Engels vanaf groep 1 op diverse basisscholen en daarmee een unieke doorgaande leerlijn Engels.  

 

Intensieve samenwerking met schoolbesturen

De samenwerking met het onderwijs beperkt zich niet tot locatieniveau, maar is ook structureel aanwezig op bestuursniveau. Voortdurend bekijken we hoe de samenwerking nog intensiever kan, omwille van de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. 

 

Samen met gemeenten en Centra voor jeugd en Gezin

Als het gaat om kinderopvangontwikkelingen is Yes! Kinderopvang een regelmatige gesprekspartner van verschillende gemeenten. Ook doen we in Zwijndrecht mee met JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht. Dit project van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zwijndrecht, streeft naar een gezonde leefstijl voor een gezond gewicht, zodat kinderen en jongeren nu en later lekker in hun vel zitten, kunnen meedoen en minder kans hebben op diabetes en hart- en vaatziekten. U krijgt toegang tot meer informatie als u op het plaatje klikt.