Yes! en de omgeving

Yes! Kinderopvang is niet alleen buitengewoon betrokken bij kinderen, maar ook bij de wereld om hen heen. Kinderen maken namelijk ook onderdeel uit van een vriendenkring, buurt, wijk, sportvereniging, enzovoorts. Yes! Kinderopvang is zich er heel goed van bewust dat al deze netwerken van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen. En niet alleen de losse netwerken, maar juist de samenwerking tussen deze netwerken legt een goede basis voor kinderen. Daar draagt Yes! Kinderopvang –als één van de schakels– graag zo optimaal mogelijk aan bij. Dit is de reden waarom Yes! deel uitmaakt van uiteenlopende netwerken. Hierin investeren wij als organisatie veel tijd en geld, omdat wij dit belangrijk vinden voor de kinderen, want kinderen zijn te allen tijde het uitgangspunt van onze dienstverlening!  

 

Betrokken bij uiteenlopende netwerken rondom kinderen

Wij zijn betrokken bij uiteenlopende netwerken rondom kinderen. Voorbeelden hiervan zijn Zorg voor Jeugd Drechtsteden (ZvJ), Zorg Advies Team Zwijndrechtse Waard (ZAT), Centrum voor Jeugd en Gezin in verschillende gemeenten en werkgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie.  

 

Samen met andere organisaties

Op onderdelen werken we samen met andere organisaties die betrokken zijn bij kinderen, zoals Hi5Ambacht, Welzijnsorganisatie Diverz, Stichting Hattrick, Capitol Sports, Bibliotheek en verschillende kinderopvangorganisaties in de regio. Hieruit ontstaan regelmatig erg leuke initiatieven. Bijvoorbeeld Pleintjessport in Heerjansdam en buurtsportlocatie in Ridderkerk.   

 

Lokale initiatieven & sponsoring

Indien financieel mogelijk, doet Yes! Kinderopvang mee aan lokale initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • diverse locatie-initiatieven in de gemeente waar ze gevestigd zijn,
  • vanaf 2013: bordsponsoring voetbalvereniging Heerjansdam,
  • initiatieven die aansluiten bij de doelstelling van Yes!. Bijvoorbeeld in 2016 Verkerkloop Zwijndrecht,
  • Stichting Opkikker, o.a. via de aanschaf van kikkerparaplu's van deze stichting die zich inzet voor een geweldige dag voor zieke kinderen en hun gezinsleden.