Moet ik iets doorgeven als mijn contract afloopt?

Uw contract loopt automatisch af op de einddatum zoals vermeld in uw contract. U hoeft de opvang dan niet op te zeggen.   

 

Overstap naar de bso

Op vierjarige leeftijd nemen de kinderen afscheid van het kinderdagverblijf en peuterspeelgroep/-zaal. Ze gaan dan naar de basisschool en buitenschoolse opvang. Onze bso's zijn toegankelijk voor kinderen van de basisscholen waar we mee samen werken én voor kinderen van andere basisscholen in de gemeente waar we een bso-locatie hebben. Om vanuit een andere basisschool gebruik te kunnen maken van de bso moet er plek zijn op de locatie die gekoppeld is aan de school en moet er plek zijn in het vervoer.  Meer informatie over scholen, koppellocaties en vervoer vindt u [hier]. 

Kiest u voor bso van Yes! Kinderopvang? Dan kunt u uw contract eenvoudig omzetten naar een bso-contract. Opnieuw inschrijven is dus niet nodig. U regelt het [hier] in 'Mijn opvang'.  

 

Wat als uw kind vlak voor of in de zomervakantie 4 jaar wordt?

De Belastingdienst voorziet in een mogelijkheid om langer kinderopvangtoeslag voor het kinderdagverblijf te krijgen als kinderen vlak voor of in de zomervakantie 4 jaar worden. U leest er [hier] meer over.   
 
U kunt hier alleen gebruik van maken als het mogelijk is op de groep van uw kind. Wij passen dan de einddatum van uw contract aan, zodat uw kind ook in de zomervakantie nog gebruik kan maken van het kinderdagverblijf. Deze regeling heeft de Belastingdienst alleen voor de zomervakantie. Rondom alle andere schoolvakanties is dit helaas niet mogelijk.
 
Soms zijn kinderen al zo erg toe aan school en de bso dat ze niet meer passen op het kinderdagverblijf. Dan vinden wij het omwille van het kind en de groep niet meer gepast om uw kind langer op het kinderdagverblijf te houden. In dat geval zullen wij met u in gesprek gaan om te kijken of we u een beter passend alternatief kunnen bieden, bijvoorbeeld op de bso. Dit voorbehoud geldt voor ieder kinderdagverblijfcontract dat wij op welk moment dan ook verlengen na vierjarige leeftijd. 
 
Indien wij uw contract op uw verzoek hebben aangepast moet u zelf de wijziging nog aan de Belastingdienst doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van (de juiste) kinderopvangtoeslag. Wij adviseren ouders dit altijd vooraf te checken bij de Belastingdienst. Yes! Kinderopvang is niet aansprakelijk als de Belastingdienst de regeling (tussentijds) wijzigt of annuleert.
 
Stuur [hier] de afdeling Planning een e-mail indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid. Zij bekijken dan of het mogelijk is. Indien het mogelijk is, passen zij uw contract aan en ontvangt u bericht.