Veelgestelde vragen
(klik op de vraag en
vind het antwoord)
x
x
x

Onderwerp

x

Maak kennis

met onze

opvangsoorten

x

Oriënteren

x

Pakketten

en

mogelijkheden

x

Inschrijven

x

Uw online

opvangomgeving

op computer

en mobiel (app)

x

Reservering

x

Contract

x

Kennismaking

intake

x

Start

opvang

x

Aanwezigheid

en

afwezigheid

x

Opvang

wijzigen

of

opzeggen

x

Facturen,

betalen

en

jaaropgaven

x

Op de

groep

x

Privacy

en

toestemming

x

ZwemBSO

x

Oude

opvang-

mogelijkheden


(niet meer

af te sluiten

of te

wijzigen)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Contact

x