Mogelijkheden dagcombinaties BSO

Alleen in het Pakket Vrije keus 2.0 kunt u zelf uw dagcombinaties kiezen. Onderstaand vertellen we u graag wat de mogelijkheden zijn.

Voorschoolse opvang op dagen waarop u geen naschoolse opvang heeft, kan dat?

Ja, dat kan in het Pakket Vrije keus 2.0. Een voorbeeld. Stel dat u opvang vóór schooltijd nodig heeft op maandag, dinsdag en donderdag en opvang na schooltijd op maandag en woensdag. Dat kan bij Yes! Kinderopvang! De opvang na schooltijd duurt dan tot 18:30 uur. Let op:

  • Heeft u naschoolse opvang nodig tot 17:30 uur? Dan moet u voor deze dagen tot 17:30 uur ook voorschoolse opvang afnemen.
  • Kiest u voor het Pakket Standaard 2.0, dan is het niet mogelijk om andere dagen vso dan nso af te nemen. 

In de vakantieweken andere dagen opvang dan in de schoolweken, kan dat?

Dat kan helaas niet. Een voorbeeld. Stel dat u in de schoolweken opvang nodig heeft op maandag en donderdag en in de vakantieweken op maandag, donderdag en vrijdag. Dat is helaas niet mogelijk. De vakantiedagen zijn altijd gekoppeld aan de dagen in de schoolweken. In het voorbeeld zou dan de keuze kunnen zijn maandag, donderdag en vrijdag in de school- en vakantieweken.