Contract inzien, goedkeuren, wijzigen, opzeggen

Uw contract is altijd voor u beschikbaar in [Mijn opvang] .   

Ieder nieuw contract moet u in Mijn opvang goedkeuren of afkeuren. Hier heeft u een aantal dagen de tijd voor. De termijn leest u in de e-mail die u van ons ontvangt als het contract voor u klaar staat. Reageert u niet binnen deze termijn? Dan vervalt de reservering en kunt u geen aanspraak meer maken op de opvang. U komt dan weer op de instroomlijst. Pas na uw goedkeuring heeft u recht op de aangeboden opvang.    


Goedkeuren/afkeuren

  • Log in op [Mijn opvang]  
  • Klik bij het kind waarvan u het contract wilt openen, op Contracten
  • Klik op het contract bij de paperclip
  • Klik twee keer op 'Maak downloadlink' om het contract te downloaden (zie onderstaand tweede afbeelding)
  • Keurt u het contract af? Plaats dan in het opmerkingenvenster waarom en hoe we u verder kunnen helpen, zodat we u een aangepast contract kunnen aanbieden (indien we de gewenste opvang kunnen bieden) 

Contract wijzigen of opzeggen

Indien u uw contract wilt wijzigen kunt u een aantal algemene opties aan- of uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld vso, nso en vako los van elkaar aan- of uitzetten. Het kan zijn dat u een wijziging kiest die niet in ons aanbod zit. In dat geval krijgt u een ander passend aanbod of nemen wij contact met u op. Ons aanbod is leidend, niet de algemene keuzeopties in het systeem.

Kiest u voor minder opvanguren of volledige uitschrijving? Dan heeft u een opzegtermijn van een maand. De opzegdatum is de datum waarop wij de opzegging ontvangen. Is dit bijvoorbeeld 18 september, dan eindigt het contract op 18 oktober.
Na gedeeltelijke of volledige uitschrijving kunt u geen rechten meer ontlenen aan de opvangplaats.  

  • Log in op [Mijn opvang]  
  • Klik bij het kind waarvan u het contract wilt openen, op Contracten
  • Klik op het contract bij de paperclip
  • Kies aan de rechterkant de groene button 'Wijzigen' (zie onderstaand tweede afbeelding) of 'Opzeggen'