Bso op studiedagen

Soms heeft de school van uw kind een studiedag of een vrije vrijdag voor een vakantie(week/weken). Dit zijn schooldagen en géén vakantiedagen! Vakantiedagen op de bso zijn er alleen in de [Yes!-vakantieweken]; dit zijn altijd hele vakantieweken.

Indien een studiedag of vrije vrijdag voor een vakantie een maand of langer vooraf bij ons bekend is, is de bso op die dag (langer) open voor uw kind! U kunt dan van deze dag gebruikmaken als:

 • het de vaste bso-dag in de schoolweken is van uw kind of,
 • u een [ruildag] heeft aangevraagd voor deze dag en de ruildag is goedgekeurd of,
 • u een wisselende dag (flex) op deze dag heeft gepland.
De extra openingsuren zijn vanaf 1 januari 2022 gratis. De reguliere uren betaalt u al via uw contract. U ontvangt dus geen factuur meer achteraf voor de extra openingsuren.

Let op: alleen na aanmelding voor de studiedag kunt u er gebruik van maken. Aanmelden moet altijd, dus ook als het de vaste dag is, u een goedgekeurde ruildag heeft of als u een wisselende dag heeft gepland. Pas na aanmelding weten wij hoeveel en welke kinderen wij mogen verwelkomen op de studiedag. 
 

Aanmelden studiedag bso in Mijn opvang

 • Ga naar [Mijn opvang] en vraag minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren opvang aan voor de betreffende vrije schooldag of vrije schooluren.  
 • Ga hiervoor bij uw kind naar 'Planningen'.
 • De witte blokjes betekenen 'Nog door te geven', bij de groene blokjes verwachten we uw kind.  
 • Een goedgekeurde dag kunt u niet meer annuleren. 
 • Zonder aanmelding kunnen wij uw kind helaas niet opvangen op vrije schooldagen of vrije schooluren.    
 
 

Hoe zit het in 2021 met de kosten?

 • U betaalt ons achteraf voor deze bso-dag en kunt hierover kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • We hanteren een vast tarief. U vindt het tarief [hier]. 
 • We brengen alle uren in rekening waarop de bso geopend is, ongeacht hoe laat u uw kind brengt of haalt*
 • Valt deze dag op de vaste bso-dag van uw kind? Dan verrekenen we de reeds betaalde uren.
 • Let op als u gebruikmaakt van flexibele dagen! Vraag dan altijd eerst de flexibele dag aan en pas na goedkeuring van de flexibele dag, de studiedag! Alleen in deze volgorde kunnen we de contracturen verrekenen met de studiedag. Vraagt u de studiedag eerst of alleen aan, dat betaalt u voor de gehele studiedag. Wij kunnen dit helaas niet corrigeren.

Wat als mijn kind op deze dag niet naar de bso komt?

 • Valt deze dag op de vaste bso-dag van uw kind en maakt uw kind geen gebruik van deze bso-dag? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de bso-dag ruilen voor een andere bso-dag. Lees [hier] meer over ruilen. 

*Een paar voorbeelden

Stel de school is een hele dag gesloten door een studie- of stakingsdag of vrije dag voor of na de vakantie.

 • U heeft nso, dan betaalt u achteraf nog van 07:00 uur tot aan de reguliere starttijd van de nso.
 • U heeft vso, dan betaalt u achteraf nog van 08:30 tot aan de sluitingstijd van de bso. 
 • U heeft vso + nso, dan betaalt u achteraf nog de tijd waarop de school normaliter geopend is.

 Stel de school is niet zoals gewoonlijk om 14:00 uur, maar om 12:00 uur uit.

 • U heeft nso, dan betaalt u achteraf nog van 12:00 uur tot aan de reguliere starttijd van de bso.
 • U heeft vso, dan betaalt u niets extra's; de gewijzigde schooltijd heeft geen invloed op de vso. 
 • U heeft vso + nso, dan betaalt u achteraf nog van 12:00 tot 14:00 uur.