Vrij-van-schoolkeren, hoe werkt dat?

Vrij-van-schoolkeren gebruikt u als uw kind naar de opvang komt omdat uw kind op een schooldag (onverwachts) vrij is van school en deze dag niet in [deze Yes!-vakantieweken] valt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • studiedagen van school, 
 • schoolreisje van een andere groep, waardoor uw kind vrij is,
 • een vrije middag na een viering of paaslunch,
 • een sportochtend van een andere groep, waardoor uw kind vrij is,
 • een vrije vrijdag voor een vakantieweek,
 • de vrijdag na Hemelvaart indien deze dag niet in een vastgestelde vakantieweek valt,
 • een vrije maandag na een vakantieweek.
 

Per keer (vanaf 2018)

 • In [Mijn opvang] vraagt u opvang voor de betreffende vrije schooldag aan.
 • U betaalt hiervoor achteraf en kunt hierover kinderopvangtoeslag aanvragen. 
 • We brengen de uren in rekening waarop de bso op deze vrij-van-schoolkeer geopend is. 
 • Heeft uw kind op deze dag eigenlijk vso en/of nso? Dan verrekenen we de reeds betaalde uren. 
 

Kosten vrij-van-schoolkeren

 • Heeft u het pakket Vrije keus (opvang in ieder geval in de schoolweken), kijk dan [hier] voor de kosten. 
 • Heeft u het pakket Vakantie (geen opvang in de schoolweken), kijk dan [hier] voor de kosten.  


Tot 2018

 • De vrij-van-schoolkeren kunt u gedurende het kalenderjaar gebruiken. Daarna vervallen ze. Wij kunnen helaas geen restitutie verlenen voor niet-gebruikte vrij-van-schoolkeren. 
 • De vrij-van-schoolkeren kunt u gedurende het kalenderjaar uitbreiden mocht u meer keren nodig hebben. Heeft u minder keren nodig? Dan kunt u ze gedurende het kalenderjaar niet naar beneden bijstellen. Ook kunnen wij helaas geen restitutie verlenen voor niet-gebruikte vrij-van-schoolkeren. 
 • Om het aantal vrij-van-schoolkeren aan te passen, geeft u een contractwijziging door. Dit doet u [hier] in 'Mijn opvang'.    
 • De vrij-van-schoolkeren staan op naam van het kind waarvoor u ze inkoopt. Vrij-van-schoolkeren zijn niet overdraagbaar naar andere kinderen binnen of buiten het gezin.  
 

Komt u er niet (helemaal) uit? Neem dan gerust contact op met de klantenservice. De gegevens vindt u [hier].