Bso op studiedagen

Soms heeft de school van uw kind een studiedag of een vrije vrijdag voor een vakantie(week/weken). Dit zijn schooldagen en géén vakantiedagen! Vakantiedagen op de bso zijn er alleen in de [Yes!-vakantieweken]; dit zijn altijd hele vakantieweken.

Indien een studiedag of vrije vrijdag voor een vakantie een maand of langer vooraf bij ons bekend is, is de bso op die dag (langer) open voor uw kind! U kunt dan van deze dag gebruikmaken als:

  • het de vaste vso- en/of nso-dag in de schoolweken is van uw kind of,
  • u een [ruildag] heeft aangevraagd voor deze dag en de ruildag is goedgekeurd of,
  • u een wisselende dag (flex) op deze dag heeft gepland.
Let op: staat de studiedag niet in 'Mijn opvang', dan kunt u hem niet aanvragen! Een maand of langer van tevoren kunt u de studiedag nog aan ons doorgeven. Binnen een maand kunnen wij geen opvang meer organiseren. 
 
De extra openingsuren zijn vanaf 1 januari 2022 gratis. De reguliere uren betaalt u al via uw contract. U ontvangt dus geen factuur meer achteraf voor de extra openingsuren.

Let op: ALLEEN NA AANMELDING VOOR DE STUDIEDAG KUNT U ER GEBRUIK VAN MAKEN. Aanmelden voor de studiedag moet altijd, dus ook als het de vaste opvangdag is, u een goedgekeurde ruildag heeft of als u een wisselende dag heeft gepland. Pas na aanmelding weten wij hoeveel en welke kinderen wij mogen verwelkomen op de studiedag. 
 

Aanmelden studiedag bso in Mijn opvang

  • Ga naar [Mijn opvang] en vraag minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren opvang aan voor de betreffende vrije schooldag of vrije schooluren.  
  • Ga hiervoor bij uw kind naar 'Planningen'.
  • De witte blokjes betekenen 'Nog door te geven', bij de groene blokjes verwachten we uw kind.  
  • Een goedgekeurde dag kunt u niet meer annuleren. 
  • Zonder aanmelding kunnen wij uw kind helaas niet opvangen op vrije schooldagen of vrije schooluren.