Bso bij aangepaste schooltijden

Soms heeft de school van uw kind een studiedag, vrije vrijdag voor de vakantie, vrije maandag na de vakantie, stakingsdag of aangepaste schooltijden waardoor uw kind eerder uit is dan normaal. Op deze dagen is de bso langer open!

Let op: dit zijn bso-dagen en geen vakantiedagen zoals in de [Yes!-vakantieweken].

Voorbeelden van bso bij aangepaste schooltijden zijn:

 • studiedagen,
 • stakingsdagen,
 • schoolreisje van een andere groep, waardoor uw kind vrij is,
 • een vrije middag na een viering of paaslunch,
 • een sportochtend van een andere groep, waardoor uw kind vrij is,
 • een vrije dag voor of na een vakantieweek,
 • de vrijdag na Hemelvaart indien deze dag niet in een vastgestelde vakantieweek valt.

Aanmelden bso bij aangepaste schooltijden in Mijn opvang

 • Ga naar [Mijn opvang] en vraag minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren opvang aan voor de betreffende vrije schooldag of vrije schooluren.  
 • Ga hiervoor bij uw kind naar 'Planningen'.
 • De witte blokjes betekenen 'Nog door te geven', bij de groene blokjes verwachten we uw kind.  
 • Een goedgekeurde dag kunt u niet meer annuleren. 
 • Zonder aanmelding kunnen wij uw kind helaas niet opvangen op vrije schooldagen of vrije schooluren.    Hoe zit het met de kosten?

 • U betaalt ons achteraf voor deze bso-dag en kunt hierover kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • We hanteren een vast tarief. U vindt het tarief [hier]. 
 • We brengen alle uren in rekening waarop de bso geopend is, ongeacht hoe laat u uw kind brengt of haalt*
 • Valt deze dag op de vaste bso-dag van uw kind? Dan verrekenen we de reeds betaalde uren.
 • Let op als u gebruikmaakt van flexibele dagen! Vraag dan altijd eerst de flexibele dag aan en pas na goedkeuring van de flexibele dag, de studiedag! Alleen in deze volgorde kunnen we de contracturen verrekenen met de studiedag. Vraagt u de studiedag eerst of alleen aan, dat betaalt u voor de gehele studiedag. Wij kunnen dit helaas niet corrigeren.

Wat als mijn kind op deze dag niet naar de bso komt?

 • Valt deze dag op de vaste bso-dag van uw kind en maakt uw kind geen gebruik van deze bso-dag? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de bso-dag ruilen voor een andere bso-dag. Lees [hier] meer over ruilen. 

Wie kunnen er gebruikmaken van opvang bij aangepaste schooltijden?   

Alle kinderen met een bso-contract bij Yes! kunnen gebruikmaken van de bso bij aangepaste schooltijden. 


*Een paar voorbeelden

Stel de school is een hele dag gesloten door een studie- of stakingsdag of vrije dag voor of na de vakantie.

 • U heeft nso, dan betaalt u achteraf nog van 07:00 uur tot aan de reguliere starttijd van de nso.
 • U heeft vso, dan betaalt u achteraf nog van 08:30 tot aan de sluitingstijd van de bso. 
 • U heeft vso + nso, dan betaalt u achteraf nog de tijd waarop de school normaliter geopend is.

 Stel de school is niet zoals gewoonlijk om 14:00 uur, maar om 12:00 uur uit.

 • U heeft nso, dan betaalt u achteraf nog van 12:00 uur tot aan de reguliere starttijd van de bso.
 • U heeft vso, dan betaalt u niets extra's; de gewijzigde schooltijd heeft geen invloed op de vso. 
 • U heeft vso + nso, dan betaalt u achteraf nog van 12:00 tot 14:00 uur.