Veelgestelde vragen wijzigingen 2020

Jaarlijks passen wij onze tarieven en pakketten aan. Dit doen wij om vraag en aanbod steeds zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen. De regels in de kinderopvang wijzigen regelmatig. Ook daarop moeten wij anticiperen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u soms vragen heeft over wijzigingen. Op deze pagina proberen wij uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
 
 
Onderwerp: uw opvang in 2020
 

Waar vind ik informatie over de pakketten en kosten van mijn opvang in 2020?

Rond 22 november heeft u van ons een brief ontvangen met daarin de wijzigingen voor 2020. De bruto kosten voor de opvang in 2020 kunt u zien in de factuur voor de opvang in januari die wij alvast voor u in Mijn opvang hebben gezet. Via de website van de Belastingdienst kunt u de kinderopvangtoeslag berekenen. Voor de pakketten die wij op dit moment aanbieden kunt u eenvoudig via onze rekentool uw netto kosten berekenen, ook voor 2020. De rekentool vindt u [hier].
 

Waarom kan het de moeite lonen om juist nu mijn opvang kritisch te bekijken?

Voor een aantal pakketten is het uurtarief flink gestegen. Daardoor kan het gunstig zijn om een ander pakket te kiezen, met meer opvanguren maar een lager uurtarief. Het kan de moeite waard zijn om hiernaar te kijken. Het pakket Standaard heeft het laagste uurtarief. Dit uurtarief is gelijk aan het Belastingplafond, waardoor u over het volledige uurtarief kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Bereken de kosten en verschillen tussen de pakketten eenvoudig zelf op deze website.

Kan ik goedkoper uit zijn met een ander pakket?

Ja, dat kan zeker! Onze pakketten Standaard hebben een laag basistarief. U krijgt dan kinderopvangtoeslag over het volledige uurtarief. Hierdoor betaalt u zelf (netto) een stuk minder per uur dan wanneer u kiest voor een pakket met een hoger uurtarief zoals Vrije keus of Flex. Dat kan ertoe leiden dat u meer opvang heeft voor minder geld. U berekent het eenvoudig zelf [hier] met onze rekentool.
 

Hoe zijn deze nieuwe tarieven tot stand gekomen?

Naar aanleiding van in- en externe ontwikkelingen hebben wij gekeken wat nodig en mogelijk is. Een uitgewerkt voorstel hebben wij in september voorgelegd aan de oudercommissies. Voor ouders van locaties zonder oudercommissie hebben we in september een adviesbijeenkomst georganiseerd. Met de feedback zijn we aan de slag gegaan en daaruit zijn de tarieven en pakketten 2020 tot stand gekomen. 

Waarom stijgt het uurtarief van flexibele opvang zoveel?

Wij zijn helaas genoodzaakt om de flexibele mogelijkheden in te perken en duurder te maken.  Voor iedere flexibele plaats moeten we vijf dagen per week een stoeltje vrijhouden, want we weten niet wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van de opvang. De afgelopen jaren hebben wij dit verlies voor onze rekening genomen. Helaas is dit nu niet meer mogelijk. We zijn ons ervan bewust dat de kostenstijging fors is. Toch vinden we het rechtvaardig om deze kosten alleen door te berekenen aan de groep die kiest voor deze opvangmogelijkheid. Flex-opvang zorgt niet alleen voor hoge kosten, maar zorgt er ook voor dat wij andere kinderen op de instroomlijst geen plekje kunnen aanbieden. Om deze reden bieden we flexibele opvang in de nieuwe pakketten ook alleen nog maar aan voor gemiddeld drie of vier dagen per week.

Waarom mag ik opvang op wisselende dagen per week niet meer ruilen?

Bij wisselende dagen per week (flex-opvang) geven ouders uiterlijk twee weken van tevoren de exacte opvangdagen aan ons door. Dit is anders dan bij een contract voor vaste dagen waar de dagen al voor een heel jaar vast staan. Twee weken van tevoren is beter in te schatten wanneer de opvang ingezet moet worden dan een jaar vooruit. Daarom hebben we ervoor gekozen om ruilen niet meer toe te staan bij flex-opvang. 

Waarom is de woensdag-vrijdagcombinatie in 2020 niet meer goedkoper?

We kampen met volle groepen en een groeiend aantal kinderen dat bij Yes! op de instroomlijst staat voor opvang. Ook op woensdag en vrijdag zien we een toenemende vraag naar kinderopvang. Daarom kunnen we deze dagen helaas niet meer voor een voordeliger uurtarief aanbieden.
 

Altijd welkom en Vrije keus Flex stijgen het hardst in prijs. Kan ik niet beter naar een ander pakket overstappen?

Heeft u een Altijd welkompakket op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Of een Vrije keus Flex-pakket op het kinderdagverblijf? Dan adviseren wij u zeker om te kijken of overstappen voordelig voor u is.  In de informatie die u van ons heeft ontvangen, vindt u een aantal rekenvoorbeelden. Hiermee laten we u zien dat wij wellicht een gunstiger aanbod hebben voor u en dat het mogelijk is dat u niet de hoge prijs voor het huidige pakket hoeft te gaan betalen. In de rekentool kunt u allerlei varianten berekenen op basis van uw persoonlijke situatie. De bedragen in de rekentool kunnen afwijken van de rekenvoorbeelden in de brief die u heeft ontvangen. Dat komt doordat we in de brief ervan uitgaan dat u voor alle opvanguren recht heeft op kinderopvangtoeslag en dat de rekentool al rekening houdt met de aantal uren waarover u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen. De bedragen in de rekentool zijn dus actueler en preciezer. Ga [hier] naar de rekentool.
 

Waarom gaan kinderen in Zwijndrecht/Heerjansdam meer uren per week naar de peuterspeelgroep?

De gemeente heeft bepaald dat peuters met een VVE-indicatie vanaf januari meer uren naar de peuterspeelgroep gaan. Zij gaan dan 16 uur per week naar de peuterspeelgroep. Wij draaien een peuterspeelgroepprogramma voor alle peuters. De peuters volgen met elkaar het programma. Hierdoor is het noodzakelijk dat we de lengte van de dagdelen voor alle peuters aanpassen.
 

Gaan kinderen in Ridderkerk ook meer uren per week naar de peuterspeelgroep?

Nu nog niet, maar in de loop van 2020 wel. Ook de gemeente Ridderkerk heeft bepaald dat peuters meer uren moeten gaan spelen. De ouders van de peuterspeelgroepen in deze gemeente ontvangen hier in de loop van 2020 meer informatie over.

 
Onderwerp: opvang wijzigen
 

Hoe moet ik mijn opvang wijzigen?

Ga [hier] in de ouderomgeving Mijn opvang naar het contract van uw kind. Daar geeft u aan wat u wilt wijzigen. Wij verwerken de wijziging zo spoedig mogelijk. Door de drukte kan het soms wat langer duren waarvoor onze excuses.
 

Wanneer moet ik mijn opvang wijzigen en heb ik een opzegtermijn?

Voor wijzigingen die op 1 januari 2020 ingaan, heeft u tot 1 januari 2020 geen opzegtermijn, ook niet als u minder uren af gaat nemen. Wijzigingen die vóór 1 december 2019 bij ons binnen zijn, ziet u terug op uw factuur die wij in december in uw ouderomgeving uploaden. Wij incasseren dan de aangepaste factuur. Wijzigingen die op of na 1 december (maar vóór 1 januari) bij ons binnen zijn, ziet u terug op uw factuur die wij in januari in uw ouderomgeving uploaden. Wij incasseren dan in december de ongewijzigde opvang en verrekenen de wijzigingen met de factuur van januari.
 

Wat gebeurt er als ik mijn opvang wijzig?

Op 1 oktober 2019 hebben wij nieuwe pakketten en mogelijkheden geïntroduceerd. U vindt ze voor kinderdagverblijf [hier] en voor buitenschoolse opvang [hier]. Wilt u de opvang wijzigen? Dan gelden de nieuwe pakketten en mogelijkheden. De soort wijziging maakt daarbij niet uit.  
 

Eerder had ik meer keuzes, kan ik daar nu nog gebruik van maken?

Helaas kunt u bij wijziging van uw huidige contract of bij het afsluiten van een nieuw contract geen gebruik meer maken van pakketten en mogelijkheden die tot 1 oktober 2019 actief waren. Wij bieden alleen nog contracten aan voor de nieuwe opvangmogelijkheden.
 
 

Onderwerp: vervoer/locatietoeslag

Waarom moet ik locatietoeslag betalen?

 

Waarom mag ik opvang met vervoer (lopend/auto/taxi) niet meer ruilen?

De druk op ons vervoer is erg groot door de vele kinderen die wij dagelijks vervoeren en door de drukte en onregelmatigheden in het verkeer. Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Niet alleen tijdens het vervoer, maar ook tijdens het halen van school en brengen naar school. Hoe meer onregelmatigheden hoe groter de kans dat er iets mis gaat. Dat willen wij voorkomen. Daarom zien wij ons genoodzaakt om ruilen bij opvang met vervoer niet meer toe te staan.
 

Kan ik het vervoer zelf organiseren en dan wel de opvang ruilen? 

Helaas is het bij ons niet mogelijk om het vervoer zelf te organiseren. Zodra de schoolbel gaat, start de bso-tijd. Wij organiseren vanaf dat moment de bso inclusief de wijze waarop de kinderen veilig en onder toezicht van ons naar de bso-locatie gaan.
 

Onderwerp: bso in de vakantieweken

Moet mijn kind nu altijd op de vaste dag in de vakantieweken naar de opvang komen?

Nee, dat hoeft niet. Tot een maand voordat de vakantieweek start, kunt u uw kind afmelden voor de vaste dag en aanmelden voor een andere dag in de vakantieweken. Binnen een maand is dit helaas niet meer mogelijk.

Waarom kan ik maar tot een maand van tevoren mijn kind af- en aanmelden voor de opvang in de vakantieweken?

Een maand van tevoren moeten wij het programma gaan vastleggen en boeken bij externe partijen. Ook moeten wij personeel gaan vertellen dat ze moeten werken. Wij gaan dan dus kosten maken voor uw kind. Daarom is het niet mogelijk om binnen een maand af en aan te melden voor de opvang. Komt er toch iets tussen waardoor uw kind niet naar de opvang kan komen? Dan horen wij dit uiteraard graag, maar u kunt de dag niet meer inzetten op een ander moment.