Wanneer kan mijn kind (4-13) gebruikmaken van opvang in de schoolvakanties?

Opvang in de vakanties organiseren we alleen in de door Yes! vastgestelde vakantieweken. Maakt uw kind in de schoolweken gebruik van de buitenschoolse opvang (VSO, NSO of BSO) van Yes!? Dan kunt u in het BSO-pakket Vrije keus aanvullend kiezen voor vakantieopvang. Heeft uw kind in de schoolweken geen opvang (van Yes!)? Dan kiest u het BSO-pakket Vakantie om gebruik te maken van onze aantrekkelijke vakantieopvang!    


Als u niet in alle vakantieweken opvang nodig heeft

Kiest u voor opvang in de schoolvakanties? Dan kiest u zelf het aantal vakantieweken waarin u opvang nodig heeft. In combinatie met opvang in de schoolweken (pakket Vrije keus) minimaal 7, maximaal 12 weken per kalenderjaar. Zonder opvang in de schoolweken (pakket Vakantie) minimaal 9, maximaal 12 weken per kalenderjaar.  


Ieder jaar opnieuw kiezen

Jaarlijks vóór 1 december kiest u uw opvangpakket voor het volgende jaar. Dat geldt ook voor het aantal opvangweken.