Gelden de door Yes! vastgestelde vakantieweken ook voor kinderdagverblijf Vrije keus?

Nee, de vastgestelde vakantieweken gelden niet voor kinderdagverblijf Vrije keus. 

Kinderdagverblijf Vrije keus

Binnen het pakket kinderdagverblijf Vrije keus kiest u zelf het aantal en welke vakantieweken. Wij gaan uit van kalenderweken; een opvangweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Het minimum aantal opvangweken per kalenderjaar is 40. Dat komt overeen met maximaal 12 weken vakantie waarin u niet voor de opvang betaalt. U bepaalt zelf wanneer u deze weken inzet en bent daarbij dus niet gebonden aan de schoolvakanties. Vindt u 12 weken vakantie per kalenderjaar te veel? Kies dan voor 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 of geen vakantieweken per kalenderjaar. 

Peuterspeelvakantie en vakantieopvang basisschoolleerlingen     

De peuterspeelgroepen zijn in de schoolvakanties gesloten, net als de basisscholen. De vakantieopvang van de peuters en basisschoolleerlingen vindt plaats in de door Yes! vastgestelde vakantieweken. U vindt ze [hier].