Wanneer eindigt mijn abonnement kinderrestaurant?

Een abonnement voor het kinderrestaurant eindigt zodra uw kind niet meer op de basisschool zit of zodra u het abonnement opzegt. Aan het eind van het jaar informeren we u over de tarieven voor het volgende kalenderjaar. We hanteren een opzegtermijn van één maand. 

Een strippenkaart is geldig totdat het jongste kind uit een gezin de basisschool verlaat.