Ruilen, hoe werkt dat?

Opvangdagen waarop uw kind niet naar de opvang komt, kunt u in sommige gevallen ruilen. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Wanneer kunt u een ruildag aanvragen?  

 • Ruilen kan helaas niet:
  - in het pakket Daluren op woensdag en vrijdag,
  - op de peuterspeelgroep,
  - met een abonnement of strippenkaart in het kinderrestaurant  en
  - in de Yes!-vakantieweken voor basisschoolleerlingen (lees [hier] meer over opvang in de vakantieweken). 
 • U kunt onbeperkt ruildagen aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 • Ook nationale feestdagen kunt u ruilen.  Valt een nationale feestdag op de vaste bso-dag:
  - in een schoolweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor opvang voor en/of na schooltijd op een andere schooldag,
  - in een Yes!-vakantieweek, dan kunt u deze dag inzetten op een andere dag in een Yes!-vakantieweek,
  - in een week waarin uw kind geen opvang heeft, dan kunt u deze dag niet ruilen.
 • De opvangdag die u wilt ruilen en de nieuwe opvangdag moeten in hetzelfde kalenderjaar zijn. 
 • U kunt alleen dezelfde opvang voor dezelfde opvang op een andere dag ruilen, dus naschoolse opvang voor naschoolse opvang, een dag van 8 tot 16 voor een dag van 8 tot 16, een hele dag voor een hele dag, een ochtend voor een ochtend, enz. 
 • De ruildag moet plaatsvinden binnen het aantal gekozen opvangweken. Komt uw kind bijvoorbeeld 40 weken per jaar naar het kinderdagverblijf, dan kunt u alleen binnen deze 40 weken ruilen. Komt uw kind een dag in de 41ste week, dan brengen wij deze dag aan het einde van het kalenderjaar altijd in rekening, ook als het een ruildag is.       
 • Als u uw kind (eerder dat jaar) zelf vooraf in ‘Mijn opvang’ afwezig heeft gemeld*.
  Niet mogelijk:
  - achteraf (als de dag voorbij is) alsnog afwezig melden in 'Mijn opvang'
  - via een medewerker (groep/locatiemanager/ klantenservice) een ruildag aanvragen      
 • Minimaal TWEE WERKDAGEN of langer van tevoren. 
 • Heeft u opvang nodig buiten deze mogelijkheden? Vraag [hier] extra opvang aan. Hier zijn kosten aan verbonden.  

*Hoe vraagt u een ruildag aan?  

 • Een ruildag vraagt u [hier] aan, in 'Mijn opvang'. 
 • Doe dit minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren.
 • Ga bij uw kind naar 'Planningen'.
 • Klik op de button rechtsboven om de opties te openen. 
 • Kies 'Ruilen aanvragen' en volg de stappen. 
 • Via de opties bij de button kunt u ook uw kind afwezig melden
 
  

Aangevraagd, en dan?   

 • De medewerkers keuren de aanvraag TWEE WEKEN OF KORTER voor de aangevraagde opvangdag goed of af. Hier ontvangt u een berichtje over. 
 • De kans dat wij de ruildag goedkeuren is helaas niet erg groot. De aanvraag moet passen binnen de wettelijke kaders en binnen de groepsgrootte. Volle groepen en strengere wettelijke kaders zorgen ervoor dat wij helaas steeds vaker een ruildag moeten afkeuren.  
 • Is de aangevraagde dag afgekeurd? Dan kan het nog wel zijn dat de ruildag mogelijk is op de koppelgroep van uw kind. Daarom verzoeken wij u om bij een afgekeurde aanvraag een e-mail te sturen naar de locatiemanager. De gegevens vindt u [hier].  Voor opvang op de koppelgroep hebben wij uw expliciete toestemming nodig. 
 • Is de aangevraagde dag goedgekeurd? Dan kunt u deze dag niet meer annuleren, verplaatsen of opnieuw ruilen. Wel kunt u uiteraard een andere dag waarop u uw kind afwezig heeft gemeld, ruilen, of extra opvang aanvragen. Kijk [hier] voor meer informatie over extra opvang.