Ruilen, hoe werkt dat?

Opvangdagen waarop uw kind niet naar de opvang komt, kunt u ruilen. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Wanneer kunt u een ruildag aanvragen?  

 • Ruilen kan op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en kinderrestaurant op een bso-dag. Ruilen kan dus niet op de peuterspeelgroep en kinderrestaurant abonnement en strippenkaart. 
 • U kunt onbeperkt ruildagen aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 • Ook nationale feestdagen kunt u ruilen.  Valt een nationale feestdag:
  in een Yes!-vakantieweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor een andere dag in een Yes!-vakantieweek waarin uw kind naar de vakantieopvang komt,
  in een schoolweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor opvang voor en/of na schooltijd op een andere schooldag,
  in een week waarin uw kind geen opvang heeft, dan kunt u deze dag niet ruilen.
 • De opvangdag die u wilt ruilen en de nieuwe opvangdag moeten in hetzelfde kalenderjaar zijn. 
 • U kunt alleen dezelfde opvang voor dezelfde opvang op een andere dag ruilen, dus naschoolse opvang voor naschoolse opvang, een dag van zeven uur voor een dag van zeven uur, een vakantiedag voor een vakantiedag , een hele dag voor een hele dag, enz. 
 • De ruildag moet plaatsvinden binnen het aantal gekozen (vakantie)opvangweken. Komt uw kind bijvoorbeeld zeven weken per jaar naar de vakantieopvang, dan kunt u alleen binnen deze zeven vakantieweken onbeperkt vakantiedagen ruilen. Komt uw kind een dag in de achtste vakantieweek, dan brengen wij deze dag aan het einde van het kalenderjaar altijd in rekening, ook als het een ruildag is. 
 • Als u op de bso geen gebruikmaakt van een vrij-van-schoolkeer op de vaste bso-dag, dan mag u de bso-dag ruilen voor een andere bso-dag.       
 • Als u uw kind in ‘Mijn opvang’ afwezig heeft gemeld. Let op: achteraf (als de dag voorbij is) alsnog afwezig melden of via een medewerker (groep/locatiemanager/ klantenservice) afwezig melden is niet mogelijk!. Wel kunt u een afwezig gemelde dag in het verleden op een later tijdstip dat jaar, ruilen.     
 • Minimaal twee werkdagen of langer van tevoren. 
 • Heeft u opvang nodig buiten deze mogelijkheden? Vraag [hier] extra opvang aan. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Wanneer keuren wij een aangevraagde ruildag goed?  

 • Als er plaats is op de (koppel)groep en het past binnen de wettelijke kaders keuren wij de ruildag goed. Houd er alstublieft rekening mee dat we ruildagen helaas regelmatig niet goed kunnen keuren. Volle groepen en steeds strengere wettelijke kaders zijn hier de oorzaak van. 

   Hoe vraagt u een ruildag aan?  

   • Een ruildag vraagt u [hier] aan, in 'Mijn opvang'. 
   • Doe dit minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren. 

   Aangevraagd, en dan?   

   • De medewerkers keuren de aanvraag TWEE WEKEN OF KORTER voor de aangevraagde opvangdag goed of af. Hier ontvangt u een berichtje over. 
   • Is de aangevraagde dag afgekeurd? Dan kan het nog wel zijn dat de ruildag mogelijk is op de koppelgroep van uw kind. Daarom verzoeken wij u om bij een afgekeurde aanvraag een e-mail te sturen naar de locatiemanager. De gegevens vindt u [hier].  Voor opvang op de koppelgroep hebben wij uw expliciete toestemming nodig. 
   • Is de aangevraagde dag goedgekeurd? Dan kunt u deze dag niet meer annuleren of verplaatsen. Wel kunt u uiteraard een nieuwe ruildag aanvragen of extra opvang aanvragen. Kijk [hier] voor meer informatie over extra opvang.