Ruilen, hoe werkt dat?

Let op:

- in periodes waarin de opvang gesloten is kunt u geen dagen ruilen; niet naar deze periodes en niet van deze periodes

- in verband met de coronacrisis en de beschikbaarheid van medewerkers hoort u  pas twee werkdagen voor de aangevraagde ruildag of ruilen mogelijk is. Wordt de aanvraag afgekeurd? Dan geldt dit ook direct voor de koppelgroep.   


Opvangdagen waarop uw kind niet naar de opvang komt, kunt u in sommige gevallen ruilen. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Wanneer kunt u een ruildag aanvragen?  

 • Ruilen kan helaas niet:
  - voor opvang in de coronaperiode 16 maart t/m 7 juni 2020 (muv bso om de schooldagen in te plannen)
  - als u gebruikmaakt van wisselende dagen per week,
  - bij buitenschoolse opvang met vervoer (auto/taxi/lopend) muv feestdagen*,
  - op de peuterspeelgroep en
  - in de Yes!-vakantieweken voor basisschoolleerlingen zodra de vakantiedag is goedgekeurd (lees [hier] meer over opvang in de vakantieweken).
 • U kunt onbeperkt ruildagen aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 • *Ook nationale feestdagen kunt u ruilen.  Valt een nationale feestdag op de vaste bso-dag:
  - in een schoolweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor dezelfde opvang  op een andere schooldag (ook icm locatietoeslag/vervoer/auto/taxi/lopend),
  - in een Yes!-vakantieweek, dan kunt u tot een maand van tevoren een andere dag in een Yes!-vakantieweek kiezen (lees [hier] meer over opvang in de vakantieweken),
  - in een week waarin uw kind geen opvang heeft, dan kunt u deze dag niet ruilen.
 • De opvangdag die u wilt ruilen en de nieuwe opvangdag moeten in hetzelfde kalenderjaar zijn. 
 • U kunt alleen dezelfde opvang voor dezelfde opvang op een andere dag ruilen, dus naschoolse opvang voor naschoolse opvang, een dag van 8 tot 17:30 voor een dag van 8 tot 17:30, een hele dag voor een hele dag, een ochtend voor een ochtend, enz.
 • Een studiedag kunt u ruilen voor een andere dag in een schoolweek (niet voor een dag in een vakantieweek); u heeft dan geen extra kosten voor de studiedag. De opvang op een schooldag kunt u ruilen naar een studiedag (niet naar een vakantiedag); u betaalt dan alleen de extra uren van de studiedag.
 • De ruildag moet plaatsvinden binnen het aantal gekozen opvangweken. Komt uw kind bijvoorbeeld 40 weken per jaar naar het kinderdagverblijf, dan kunt u alleen binnen deze 40 weken ruilen. Een dag in de 41ste week komen is dan niet mogelijk. Heeft u toch meer opvang nodig? Dan kunt u ons verzoeken om uw contract aan te passen. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de plaats op de groep. 

LET OP!
 • U moet uw kind vooraf zelf in ‘Mijn opvang’ afwezig melden*.
  Ruilen is niet mogelijk bij:
  - achteraf (als de dag voorbij is) alsnog afwezig melden in 'Mijn opvang'
  - via een medewerker (groep/locatiemanager/ klantenservice) een afwezigheid en/of ruildag aanvragen      
 • Vraag een ruildag altijd minimaal TWEE WERKDAGEN of langer van tevoren aan. 
 • Heeft u opvang nodig buiten deze mogelijkheden? Vaak kunt u tegen betaling gebruikmaken van extra opvang! Vraag [hier] extra opvang aan.
 

*Hoe vraagt u een ruildag aan?  

 • Een ruildag vraagt u [hier] aan, in 'Mijn opvang'. 
 • Doe dit minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren.
 • Ga bij uw kind naar 'Planningen'.
 • Klik op de button rechtsboven om de opties te openen. 
 • Kies 'Ruilen aanvragen' en volg de stappen. 
 • Via de opties bij de button kunt u ook uw kind afwezig melden
 
  

Aangevraagd, en dan?   

 • De medewerkers keuren de aanvraag TWEE WEKEN OF KORTER voor de aangevraagde opvangdag goed of af. Hier ontvangt u een berichtje over. 
 • De kans dat wij de ruildag goedkeuren is helaas niet erg groot. De aanvraag moet passen binnen de wettelijke kaders en binnen de groepsgrootte. Volle groepen en strengere wettelijke kaders zorgen ervoor dat wij helaas steeds vaker een ruildag moeten afkeuren. 

Afgekeurd, wat nu?

 • Is de aangevraagde dag afgekeurd? Dat spijt ons! Er zijn diverse redenen waardoor wij een ruildag moeten afkeuren. Eén ervan is dat de groep vol is en er geen plaats is voor uw kind op de aangevraagde ruildag. Dan kan het nog wel zijn dat de ruildag mogelijk is op de koppelgroep van uw kind. Dat kan als de groep van uw kind een koppelgroep heeft én uw kind ouder is dan 1 jaar.  Bekijk [hier] of de groep van uw kind een koppelgroep heeft en wat een koppelgroep is.
 • Hoe vraagt u een ruildag op de koppelgroep aan bij een afgekeurde ruildag? Stuur een e-mail naar de locatiemanager. De gegevens vindt u [hier].  Voor opvang op de koppelgroep hebben wij uw expliciete toestemming nodig. Op basis van uw e-mail bekijkt de locatiemanager de mogelijkheden op de koppelgroep. Indien er plaats is honoreren we uw aanvraag graag.

Goedgekeurd, kan ik de dag nog annuleren of wijzigen?

 • Is de aangevraagde dag goedgekeurd? Dan kunt u deze dag niet meer annuleren, verplaatsen of opnieuw ruilen. Wel kunt u uiteraard een andere dag waarop u uw kind afwezig heeft gemeld, ruilen, of extra opvang aanvragen. Kijk [hier] voor meer informatie over extra opvang.