Mag Yes! mijn gegevens doorgeven aan derden?

 Voor het delen van uw gegevens gelden de volgende regels:

- sommige bedrijven verwerken gegevens in onze opdracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kindplanner, het systeem waar wij alle kind- en oudergegevens met contractinformatie en andere belangrijke informatie in opslaan. Met deze verwerkers hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten.

- soms is er een wettelijke grondslag om gegevens te delen met andere organisaties. Denk daarbij aan de GGD die de kinderopvang controleert.

- in alle andere gevallen geldt dat wij uw toestemming vragen om gegevens te delen. Denk daarbij aan de overdrachtsformulieren die wij aan de basisschool overhandigen.

Deze regels zijn onderdeel van de privacyverklaring. Deze verklaring vindt u [hier].