Mag Yes! mijn gegevens doorgeven aan derden?

We hanteren een privacycode en verstrekken geen gegevens aan derden. Een uitzondering hierop vormen de aspecten waarmee u akkoord bent gegaan bij inschrijving. Zo delen wij bijvoorbeeld gegevens met basisscholen in het kader van de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind en delen we gegevens met het onderwijs binnen enkele kindcentra. Bekijk [hier] de voorwaarden en condities waarmee u akkoord bent gegaan bij inschrijving.