Beeldmateriaal van mijn kind

Als er tijd is, maken medewerkers soms een foto van uw kind indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Zo'n foto vindt u dan terug op de tijdlijn in [Mijn opvang] en is alleen zichtbaar voor u en -als er meerdere kinderen op het beeldmateriaal staan- ook voor de ouders van deze andere kinderen.  
Medewerkers van Yes! maken soms ook beeldmateriaal van uw kind voor openbare publicaties, bijvoorbeeld op de sociale media, op de website van Yes! en in on- en offline publicaties bij derden. Ook hiervoor bepaalt u zelf of u hier toestemming voor geeft. De toestemming regelt u [hier].   

In alle overige gevallen waarin wij beeldmateriaal van uw kind maken, vragen wij u voor de specifieke situatie om toestemming. 

Indien wij derden vragen om beeldmateriaal te maken van uw kind, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij om te waarborgen dat bij de verwerking van het materiaal de privacy van uw kind wordt gewaarborgd.
 
Indien derden betrokken zijn bij activiteiten en hiervan beeldmateriaal maken, valt dit niet onder de verwerking van beeldmateriaal door Yes! Kinderopvang. Dit gebeurt bijvoorbeeld door andere ouders, opa's, oma's tijdens een zomerfeest en door de pers bij activiteiten die Yes! organiseert of waar de kinderen van Yes! aan meedoen. Door deelname aan deze activiteiten gaat u hiermee akkoord.     
 
Meer informatie over hoe wij omgaan met beeldmateriaal kunt u vinden in onze privacyverklaring. Deze verklaring vindt u [hier].