Laatste nieuws

Pedagogische coach

Pedagogische coach

Graag stellen wij u voor aan onze pedagogische coach, Stacey Koenegras. Stacey begeleidt en traint de medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden op de groep om de kwaliteit van de opvang te vergroten. Wij zijn blij dat we Stacy hiervoor hebben kunnen aanstellen. Zij stelt zich hieronder graag aan u voor.  

“Mijn naam is Stacy Koenegras. In december 2018 ben ik als pedagogisch coach gestart bij Yes! Kinderopvang. Hiervoor werkte ik als invalkracht bij Yes!. Samen met Marije van der Schelling -projectcoördinator pedagogiek & zorg- houd ik mij bij Yes! bezig met de pedagogiek.  

Om de pedagogisch medewerkers te begeleiden, ben ik regelmatig op de groepen te vinden. In 2019 ligt mijn focus op de lichamelijke en emotionele veiligheid van de kinderen. Samen met de pedagogisch medewerkers gaan we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen zich nog veiliger en vertrouwder kunnen voelen op de opvang. Dit is één van de doelen uit onze pedagogische cirkel. Deze cirkel is onze leidraad bij het pedagogisch handelen. Ik hoop een waardevolle bijdrage te leveren aan een fijne opvangtijd waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ik heb zin om te starten! Graag tot ziens bij Yes! Kinderopvang!"

We zijn ervan overtuigd dat Stacey een waardevolle bijdrage gaat leveren aan onze kinderen en pedagogisch medewerkers op onze locaties en wensen haar veel plezier en succes binnen Yes! als pedagogische coach!