Wat is een Landelijk Registratienummer?

De overheid heeft een register waarin kinderopvangorganisaties zijn opgenomen die voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit register heet Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Iedere locatie en iedere opvangsoort heeft een eigen registratienummer. Zijn er op één locatie merdere opvangsoorten gevestigd, dan hebben alle opvangsoorten een eigen registratienummer. Dit nummer heeft u nodig om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.   

 

Yes!-locaties

Al onze locaties zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  

 

Waar vind ik de Landelijk Registratienummers?

In het register van de overheid kunt u van alle geregistreerde organisaties de registratienummers vinden. Neem gerust [hier] eens een kijkje in het register. [Hier] -bij de locatiegegevens- vindt u onze Landelijke Registratienummers per opvangsoort.