Welke huisregels hanteert Yes! op de locaties?

De opvang moet een veilige omgeving zijn voor kinderen. Daarom hebben we huisregels opgesteld waar iedere medewerker en bezoeker van de locatie zich aan moet houden: 

 • sluit hekken en deuren, 
 • verboden te roken in de gebrouwen en buiten op de pleinen
 

Kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen/-zalen

 • Alleen onder toezicht mogen de kinderen in de hal spelen.
 • De oudste peuters mogen zonder toezicht zwaaien in de gang. De pedagogisch medewerker van de groep is hiervan op de hoogte.
 • In het gebouw lopen we rustig.
 • Afval en losse voorwerpen op de grond rapen we op.
 • De kinderwagen/buggy/maxi cosi zetten we op de daarvoor aangewezen plek.
 • De deur naar de centrale keuken is dicht, mits er iemand aanwezig is in de keuken.
 • Kinderen laten we niet zonder toezicht in de verschoon- of wasruimte.
 • De bedhekken van alle bedjes zijn altijd gesloten
 • Het decoratiemateriaal in de hal is gemaakt om naar te kijken en niet om mee te spelen.
 • Tassen zetten we hoog weg en laten we niet onbeheerd achter.
 • Kinderen tillen we op onder de oksels, in het middel of onder de billen op en niet aan de handen.
 • Kinderen geven we een hand als ze door de buitenpoort gaan.
 • Deuren en hekken sluiten we direct na het binnen- of buitengaan.


Buitenschoolse opvang

 • In het gebouw lopen we rustig.
 • Afval en losse voorwerpen rapen we van de grond op.
 • Deuren sluiten we voorzichtig.
 • We stoeien niet in de buurt van deuren en ruiten.
 • Tassen van ouders/verzorgers en bezoekers laten we nooit onbeheerd achter.
 • Kinderen mogen niet alleen in de keuken.
 • Kinderen mogen niet alleen in het kantoor.
 • We gooien binnen niet met ballen, kussens enz.
 • Wanneer je iets uit de kast wilt waar je niet bij kunt, vraag je even om hulp.
 • Als je iets knoeit, ruim je dit meteen op. Natte vloeren zijn glad!
 • Hete dranken laten we niet onbeheerd staan.
 • We werken alleen onder begeleiding met gereedschap.
 • De bergkast zit altijd op slot.
 • Buiten de hekken letten we extra goed op de verkeersregels en veilig oversteken.
 • Buitenspelen gebeurt volgens de leeftijdsgebonden afspraken (deze kun je navragen bij de       pedagogisch medewerker).
 • We klimmen niet op de hekken en speeltoestellen die daar niet voor bedoeld zijn.
 • Tijdens skaten en skateboarden wordt gebruik gemaakt van de juiste beschermmiddelen.
 
Ieder jaar voeren wij een risico-inventarisatie veiligheid uit. Deze inventarisatie vormt de basis voor de huisregels.