Verantwoordelijk bij halen en brengen?

Totdat u bij het brengen de groep heeft verlaten, bent u verantwoordelijk voor uw kind. Yes! Kinderopvang neemt vanaf dat moment de verantwoordelijkheid over. 

Als u uw kind komt halen, draagt Yes! Kinderopvang de verantwoordelijkheid weer over. Blijft u erna nog op de locatie, bijvoorbeeld in de hal om een praatje te maken, dan dient u dus zelf uw kind in de gaten te houden.