Kan Yes! mijn kind weigeren?

We zullen kinderen alleen weigeren als we hiertoe genoodzaakt zijn en als hier een weloverwogen besluit aan ten grondslag ligt. We kunnen kinderen weigeren als:

  • ouders hun betalingsverplichtingen niet nakomen,
  • ze zich herhaaldelijk misdragen, de andere kinderen hier last van hebben en het gedrag ook na een gesprek met de ouders niet verbetert,
  • ze naar het oordeel van Yes! beter door een andere instantie of organisatie kunnen worden opgevangen, 
  • ze door nieuw ingetreden of verder ontwikkelde blijvende invaliditeit niet meer in de groep kunnen functioneren, 
  • ze langer dan drie maanden afwezig zijn,
  • ze een ziekte of infectie hebben waarmee ze tijdelijk niet naar de opvang mogen komen. Lees er [hier] meer over.