Pakket Flex 2.0 (wisselende dagen per week)

Kiest u voor flexibele opvang? Dan bent u niet gebonden aan vaste opvangdagen per week. Uw kind komt dan de ene week bijvoorbeeld op maandag, dinsdag en donderdag en de andere week op woensdag, donderdag en vrijdag, de derde week niet en de week erna alle dagen. Flexibele opvang is mogelijk op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, voor gemiddeld 3 of 4 dagen per week. Voor schippers ook op de peuterspeelgroep. 

Heeft u op het kinderdagverblijf flexibele korte dagen/halve dagen/daglengte S (niet meer af te sluiten), dan mag u deze korte dagen inzetten op zowel ochtenden als middagen. Een ochtend en een middag op dezelfde dag is helaas niet mogelijk met flexibele korte dagen. Voor flexibele opvang betaalt u een verhoogd uurtarief. 

 

Uw kind is het uitgangspunt

Flexibele opvang is alleen mogelijk als het past bij uw kind. Wij leveren pedagogisch maatwerk en kijken naar de emotionele veiligheid en ontwikkeling van uw kind. We beoordelen of het pedagogisch verantwoord is om onregelmatig gebruik te maken van de opvang en nemen contact met u op indien wij van mening zijn dat de gekozen flexibele opvang niet goed is voor uw kind.  

 

Per kalenderjaar

We berekenen flexibele opvang per jaar. Met uw kind als uitgangspunt bent u vrij om het aantal dagen in uw contract zelf te verdelen over het kalenderjaar. Start of eindigt de flexibele opvang in een kalenderjaar? Dan berekenen wij het aantal dagen naar rato.  Niet-gebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Restitutie is niet mogelijk. Gebruikt u meer dagen dan contractueel is vastgelegd? Dan factureren wij dit aan het einde van het kalenderjaar. 

 

Minimaal twee weken van te voren 

Als u gebruikmaakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten.  Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren! Geeft u de opvangdagen later aan ons door, dan kunnen we helaas niet meer garanderen dat er plaats is. 

 

Aanmelden doet u [hier] in Mijn opvang

  • Ga naar uw kind en klik op 'Planningen'
  • Daar ziet u witte vakjes staan. Deze betekenen 'Nog door te geven'
  • Klik op de gewenste opvangdag en vervolgens op de groene button in het popupscherm. 
Toch niet naar de opvang?

Zodra wij uw opvangdag hebben goedgekeurd, kunt u deze niet meer annuleren. Komt uw kind op de goedgekeurde dag onverwachts toch niet naar de opvang? Meld uw kind dan af in Mijn opvang. U kunt deze dag helaas niet meer opnieuw inzetten.    

 

Kan ik met flexibele opvang gebruikmaken van een studiedag?

Jazeker! De volgorde van aanvragen is daarbij van belang. Vraag eerste uw flexdag aan voor de dag waarop er een studiedag is. Vervolgens meldt u uw kind in Mijn opvang aan voor de studiedag. De uren die u al heeft betaald voor de opvang, worden dan in mindering gebracht op de factuur voor de studiedag. U betaalt dan dus alleen de extra uren. Indien u eerst de studiedag aanvraagt, kunt u op deze dag geen flexdag meer aanvragen. In dat geval brengt ons geautomatiseerde systeem u de volledige studiedag in rekening.  

Flexibele opvang aanvragen