Flexibele opvang (wisselende dagen per week)

Kiest u voor flexibele opvang? Dan bent u niet gebonden aan vaste opvangdagen per week. Uw kind komt dan de ene week bijvoorbeeld op maandag, de andere week op donderdag, de derde week niet en de week erna op woensdag en vrijdag. Flexibele opvang is mogelijk op het kinderdagverblijf met pakket Standaard  en op de buitenschoolse opvang met pakket Vrije keus of pakket Vakantie. Voor flexibele opvang betaalt u een verhoogd uurtarief. 


Uw kind is het uitgangspunt

Flexibele opvang is alleen mogelijk als het past bij uw kind. Wij leveren pedagogisch maatwerk en kijken naar de emotionele veiligheid en ontwikkeling van uw kind. We beoordelen of het pedagogisch verantwoord is om onregelmatig gebruik te maken van de opvang en nemen contact met u op indien wij van mening zijn dat de gekozen flexibele opvang niet goed is voor uw kind.  


Aantal dagen per jaar

We berekenen flexibele opvang per jaar. Met uw kind als uitgangspunt bent u vrij om het aantal dagen in uw contract zelf te verdelen over het kalenderjaar. De minimale afname per jaar komt overeen met gemiddeld één dag per week. Start of eindigt de flexibele opvang in een kalenderjaar? Dan berekenen wij het aantal dagen naar rato.  Niet-gebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Restitutie is niet mogelijk. Gebruikt u meer dagen dan contractueel is vastgelegd? Dan factureren wij dit aan het einde van het kalenderjaar. 

 

Minimaal twee weken van te voren 

Als u gebruikmaakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten.  Dit horen we graag minimaal twee weken van te voren! Geeft u de opvangdagen later aan ons door, dan kunnen we helaas niet meer garanderen dat er plaats is op de groep. In 'Mijn opvang' plant u de opvangdagen van uw kind. 'Mijn opvang' vindt u [hier].  

 

Flexibele opvang aanvragen