Hoe zit het met schade en aansprakelijkheid?

Schade waarvoor Yes! Kinderopvang aansprakelijk gesteld kan worden, is verzekerd. Yes! Kinderopvang beschikt over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekering is van toepassing op de diensten kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelgroep en peuterspeelzaal.


Wanneer is Yes! Kinderopvang aansprakelijk?

Yes! Kinderopvang is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervindt. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding en meegebrachte spullen zoals bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- speelgoed, fotocamera's, mobiele telefoons, spelletjes en gameboys. Yes! Kinderopvang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -in welke vorm dan ook- die niet gedekt wordt door de genoemde WA-verzekering voor bedrijven en waarvoor Yes! Kinderopvang geen daadwerkelijk vergoeding van deze verzekering ontvangt. Tegen de kosten van gebitsbeschadiging en/of tandheelkundige behandeling is Yes! Kinderopvang niet verzekerd c.q. niet aansprakelijk. 


Wettelijke aansprakelijkheid ouders

Als een kind tijdens een bezoek aan het kinderdagverblijf,  buitenschoolse opvang, peuterspeelgroep of peuterspeelzaal schade aanricht, valt dit onder de particuliere Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de ouders, ook als het kind onder leiding van een personeelslid van Yes! staat. Dit is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. U dient zelf over een WA-verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen.