Hoe wordt het tarief kinderrestaurant berekend?

Het lijkt soms scheef; op een schooldag is er geen kinderrestaurant (door bijvoorbeeld een studiedag of uitje van school), waardoor uw kind op de vaste dag niet kan overblijven. Toch kunt u deze dag niet ruilen voor een andere dag waarop het kinderrestaurant wel open is of kunt u geld terugkrijgen voor deze dag. Hoe zit dat?

 

Tarief gebaseerd op dagen waarop kinderrestaurant open is 

De dagen waarop er geen kinderrestaurant is, zijn al verrekend in het jaarbedrag. Het lijkt dus alsof u voor deze dag voor het kinderrestaurant betaalt, terwijl uw kind daar geen gebruik van kan maken, maar dat is niet zo. U betaalt deze dag niet. Bij de bepaling van het jaarbedrag, gaan wij uit van de dagen waarop er wel kinderrestaurant is. Dit jaarbedrag delen we door 10, zodat u verspreid over 10 maanden hetzelfde bedrag betaalt. Wij incasseren automatisch en vooraf. In juli en augustus incasseren we niet voor het kinderrestaurant.    

 

Op welke dagen is het kinderrestaurant gesloten?

Het kinderrestaurant is alleen open tussen twee schoolmomenten. Op vakantiedagen, studiedagen van school, sportdagen, schoolreisjes en andere dagen waarop er geen schoolmomenten zijn is het kinderrestaurant gesloten. Dat geldt ook voor schooldagen waarop de kinderen niet én 's ochtends én 's middags naar school gaan. Daarbij kunt u denken aan de woensdagen, op sommige scholen ook de vrijdagen, maar ook aan een paasviering waarna de kinderen vrij zijn. De regel is dat uw kind gebruik kan maken van het kinderrestaurant wanneer hij of zij 's ochtends én 's middags school heeft. De BSO-kinderen lunchen uiteraard wel op de andere dagen bij Yes!, als onderdeel van de opvang.