Kan mijn kind af en toe extra naar de opvang?

Kinderen die gebruikmaken van een subsidieplaats of VVE-plaats op de peuterspeelgroep, kunnen helaas niet extra komen spelen. Alle andere kinderen kunnen wel extra naar de opvang komen. We noemen dit extra opvang of incidentele opvang. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Wanneer is extra opvang mogelijk?

  • Voor de opvang waar uw kind al gebruik van maakt. Heeft uw kind bijvoorbeeld naschoolse opvang, dan kunt u extra opvang aanvragen voor naschoolse opvang, maar niet voor voorschoolse opvang.
  • In de weken waarin uw kind opvang heeft.
  • Als er plaats is op de (koppel)groep en past binnen de wettelijke kaders (pm'er-kindratio, vaste gezichtencriterium, enz.).
  • Als u de extra opvang minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren aanvraagt. 
 

Wat kost extra opvang? 

U betaalt het uurtarief van het pakket dat u heeft en waarbinnen u extra opvang aanvraagt. 
 

Hoe vraag ik extra opvang aan?

  • Extra opvang vraagt u [hier] aan in 'Mijn opvang'.
  • Doe dit minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren.   
 

Aangevraagd, en dan?

  • De medewerkers keuren de dag ZO SPOEDIG MOGELIJK goed of af. Hier ontvangt u een berichtje over.
  •  Is de aangevraagde dag afgekeurd? Dan kan het nog wel zijn dat extra opvang mogelijk is op de koppelgroep van uw kind. Daarom verzoeken wij u om bij een afgekeurde aanvraag een e-mail te sturen naar de locatiemanager. De gegevens vindt u [hier]. Voor opvang op de koppelgroep hebben wij uw expliciete toestemming nodig. 
  • Na bevestiging kunt u de aangevraagde extra opvangdag helaas niet meer annuleren. De kosten voor deze dag brengen wij in rekening. Wel kunt u de dag ruilen voor een andere dag. Vind [hier] meer informatie over ruilen.