Coronacrisis opstart reguliere opvang

Laatste update: 18 mei 2020 12:55 uur

Het kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep zijn weer open. De buitenschoolse opvang is juridisch nog gesloten, maar biedt voor en na schooltijd opvang aan op de dagen waarop de kinderen naar school gaan. Ook is er nog steeds noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Hoe de opvang er nu uitziet, leest u hieronder. 

Algemeen

1. Noodopvang 

Hebben beide ouders een cruciaal beroep of heeft één van beide ouders een cruciaal beroep en kan de andere ouder niet thuis zijn/werken? Dan kunt u gebruikmaken van de noodopvang op de momenten waarop er niemand thuis is. Noodopvang is gratis. De eerste aanmelding regelt u bij de locatiemanager en op de groep geeft u steeds de opvangdagen door.

2. Reguliere opvang 

Reguliere opvang (dus geen noodopvang) regelt u via [Mijn opvang]. De mogelijkheden hiervoor verschillen per opvangsoort en leest u hieronder. Maakt u gebruik van flexibele opvang of minder dan alle opvang- of vakantieweken per jaar? Dan leest u [hier] wat de gesloten periode betekent voor het aantal in te zetten dagen/weken in 2020.

3. Bereikbaarheid

De klantenservice is niet alleen per mail, maar ook telefonisch weer bereikbaar op de vaste tijden: werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. De andere afdelingen zijn vanaf 25 mei weer telefonisch bereikbaar, maar ook uitstekend per mail. Dit laatste heeft onze voorkeur. Het is helaas niet mogelijk om langs te komen. We ontvangen géén bezoek op kantoor!

4. Nieuwe huisregels 

Voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers hebben wij extra huisregels opgesteld. Dit zijn zowel algemene als locatiespecifieke huisregels. De oudercommissies zijn hierbij betrokken. U vindt ze [hier]!  

5. Evenementen, festiviteiten en feestelijkheden

Evenementen, festiviteiten en feestelijkheden op de locaties gaan niet door. Ook worden er geen workshops gegeven en gaan activiteiten zoals de opa- en omadagen niet door. We hebben helaas nog geen zicht op een termijn waarop we weer kunnen starten met deze activiteiten.  

6. Compensatie

Lees [hier] meer over de compensatieregelingen in verband met de coronacrisis.


Kinderdagverblijf en peuterspeelgroep

We verwelkomen de kinderen op hun vaste dagen/dagdelen. Ruilen van dagen of extra dagen komen zoals u gewend bent op het kinderdagverblijf, is helaas niet mogelijk. Behalve voor noodopvang. Dit komt omdat wij voldoende plekken voor de noodopvang over moeten houden.

Reguliere opvang
Maakt u gebruik van een contract met vaste dagen? Dan hoeft u niets te doen. Dit staat al goed in Mijn opvang. Tenzij uw kind niet komt, meld uw kind dan af in [Mijn opvang]!

Maakt u gebruik van een contract met flexibele dagen (wisselende dagen) of Altijd welkom? Dan zien wij graag steeds zo snel mogelijk de gewenste opvangdagen via [Mijn opvang] tegemoet. 

Noodopvang
Geef op de groep steeds zo snel mogelijk door wanneer u gebruik gaat maken van de noodopvang. Indien mogelijk graag in ieder geval voor de periode tot 1 juni. Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van de noodopvang? Stuur dan een e-mail naar uw locatiemanager. De gegevens vindt u [hier].

Alvast hartelijk dank voor de actie! Wij hebben deze informatie nodig om de roosters van de medewerkers te kunnen maken.
 
Buitenschoolse opvang 

De bso is officieel nog gesloten op last van de overheid. We mogen de kinderen alleen verwelkomen op de dagen waarop ze naar school gaan. Op andere dagen kunnen ze helaas geen gebruikmaken van de buitenschoolse opvang. Behalve voor noodopvang. 

Reguliere opvang
Maakt u gebruik van een contract met vaste dagen? Ruil steeds zo snel mogelijk via [Mijn opvang] de opvangdagen. Ruilen kan alleen voor de periode vanaf 11 mei en bso kan alleen op de schooldagen van uw kind. Komt uw kind een dag niet? Meld uw kind dan af in [Mijn Opvang]!

Let op:

  • Maakt u gebruik van vervoer of begeleiding tussen school en opvanglocatie? Dan kunt u tijdelijk wel dagen ruilen zoals hierboven vermeld. 
  • Gaat uw kind meer dagen naar school dan u opvangdagen heeft? Het is helaas niet mogelijk om extra dagen naar de opvang te komen. Behalve voor de noodopvang (zie hiervoor bij noodopvang). 
  • Ruilen buiten deze coronaperiode vanaf 11 mei is niet mogelijk. Dat betekent dat u afwezige dagen van vóór 16 maart niet kunt inzetten in de komende periode en dat u dagen waarop uw kind in de komende periode afwezig is niet kunt inzetten na deze coronaperiode. De periode eindigt als de compensatie en noodopvang eindigt. Omdat wij niet weten wanneer dit is, behouden wij ons het recht voor om onterecht goedgekeurde ruildagen buiten deze periode terug te draaien.  

Maakt u gebruik van een contract met flexibele dagen (wisselende dagen) of Altijd welkom? Dan zien wij ook graag steeds zo snel mogelijk de gewenste opvangdagen via [Mijn opvang] tegemoet.

Noodopvang
Geef op de groep steeds zo snel mogelijk door wanneer u gebruik gaat maken van de noodopvang. Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van de noodopvang? Stuur dan een e-mail naar uw locatiemanager. De gegevens vindt u [hier].

Kinderrestaurant

Ons kinderrestaurant (overblijf) gaat niet open op 11 mei. Wij mogen dit van de overheid niet uitvoeren.