Opvang vanaf 8 juni 2020

Laatste update: 20 mei 2020 18:00 uur

Goed nieuws, vanaf maandag 8 juni 2020 zijn wij weer volledig open. Wat betekent dat voor de opvang vanaf 8 juni?
  • Noodopvang is bij ons niet meer mogelijk.
  • U regelt de opvang via [Mijn opvang] (app of web) en niet meer op de groep. We verwachten uw kind(eren) op de vaste dagen en horen het graag via Mijn opvang als ze niet komen. 
  • De overheid compenseert de kosten voor kinderopvang niet meer. Meer informatie over de compensatie vindt u [hier].  
  • Indien mogelijk binnen uw pakket, kunt u weer ruilen en extra opvang aanvragen zoals vóór 16 maart. Was ruilen in uw pakket niet mogelijk vóór 16 maart? Dan is dat vanaf 8 juni ook niet mogelijk. De periode 16 maart t/m 7 juni is uitgesloten van ruilen in verband met de compensatie. U kunt geen opvang uit deze periode ruilen voor opvang na 7 juni. Meer informatie over ruilen vindt u [hier].
  • De extra huisregels in verband met het coronavirus blijven uiteraard van kracht. De huisregels vindt u [hier].
  • Maakt u gebruik van wisselende dagen per week (flex) of minder dan alle opvang- of vakantieweken per jaar? Dan kunt u in 2020 minder dagen of weken inzetten. Dit komt doordat we een periode geen opvang mochten bieden en de overheid u daarvoor heeft  gecompenseerd. De informatie over de in te zetten dagen/weken vindt u [hier].

Let op als u gebruik maakt van de buitenschoolse opvang!
De buitenschoolse opvang is formeel gesloten tot 8 juni. Kinderen kunnen tot deze datum alleen voor en na schooltijd naar de bso op de dagen waarop zij naar school gaan. Op vrije schooldagen tot 8 juni is er geen buitenschoolse opvang! Dat geldt voor bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart, een eventuele Pinkstervakantie, een vrije vrijdag voor de onderbouw en een studiedag. Wel is er dan noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. Vanaf 8 juni is de bso wel weer open op de vrije schooldagen.   

Let op als u gebruik maakt van de peuterspeelgroep!
De peuterspeelgroepen hebben géén Pinkstervakantie, ook niet als de school wel een vakantieweek heeft gepland. Al onze peuterspeelgroepen zijn 40 schoolweken per kalenderjaar geopend.

We begrijpen heel goed dat we veel van u gevraagd hebben tijdens de coronaperiode. Dit was noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de overheidsmaatregelen en om daarmee samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We danken u bijzonder hartelijk voor uw begrip en medewerking! Vanaf 8 juni zijn we u weer volledig van dienst met inachtneming van de coronarichtlijnen. Daar kijken we erg naar uit.