Coronacrisis noodopvang

Maandag 11 mei start de reguliere opvang weer

 

Noodopvang verlengd tot 11 mei 2020

In de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus had het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten en alleen nog open te stellen voor noodopvang van 16 maart t/m 28 april 2020. Op 21 april is bekend geworden dat deze periode is verlengd tot 11 mei.
 
Omwille van het maatschappelijk belang willen wij zo goed mogelijk gehoor geven aan het organiseren van de noodopvang. Tevens is het onze plicht om onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, zodat we de noodopvang niet alleen vandaag, maar ook in de nabije toekomst kunnen garanderen. Hieronder leest u hoe wij de opvang in deze crisistijd hebben georganiseerd.

 

Wie kunnen er gebruikmaken van de noodopvang?

 • Kinderen van wie beide ouders een vitaal beroep hebben.
 • Kinderen van wie één van de ouders een vitaal beroep heeft en er geen volwassene thuis is. Het uitgangspunt van de overheid is dat ouders zonder vitaal beroep zoveel mogelijk thuiswerken en dan ook thuis zijn voor de kinderen (hoe lastig het werken met kinderen thuis dan ook is). Alleen indien er geen volwassene thuis is (bijvoorbeeld doordat de partner niet thuis kán werken), kunt u op die momenten gebruikmaken van de noodopvang. 

De vitale beroepen zijn door de overheid vastgesteld. De lijst vindt u [hier]

Let op:

 • kinderen met (lichte) klachten (keelpijn, neusverkoudheid, snotneus, hoesten, niezen, luchtwegklachten of koorts) mogen géén gebruikmaken van de noodopvang!
 • kinderen van wie de huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft boven de 38 graden en/of benauwdheid mogen géén gebruikmaken van de noodopvang!
 

Waar is de noodopvang?

Kinderdagverblijven én peuterspeelgroepen in Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht

 • Locatie Frits Vogelstraat 1 -> voor onze kinderen (0-4 jaar) uit Zwijndrecht,
 • Locatie Sportlaan 6 -> voor onze kinderen (0-4 jaar) uit Heerjansdam.
 • Locatie Gerard Alewijnsstraat 18 -> voor onze kinderen (0-4 jaar) uit Hendrik-Ido-Ambacht.
Kinderdagverblijf en peuterspeelgroep in Ridderkerk
 • Locatie De Voorn -> voor onze kinderdagverblijfkinderen (0-4 jaar) uit Ridderkerk.
 • Locatie Bilderijklaan -> voor onze peuterspeelgroepkinderen (2-4 jaar) uit Ridderkerk.

Buitenschoolse opvang

 • Zwijndrecht: alle bso’s zijn open, behalve Laurensvliet en Perkstraat. Deze bso-kinderen maken gebruik van de noodopvang op de locatie Hoendersekade.  
 • Locatie Sportlaan -> voor onze bso-kinderen uit Heerjansdam.  
 • Ridderkerk: alle bso’s zijn open.  

De teams van pedagogisch medewerkers worden zo samengesteld dat er van alle locaties een medewerker is die de kinderen kent. Zijn er geen kinderen op een locatie? Dan behouden we ons het recht voor om op deze momenten niet open te gaan.  In de meivakantie kunnen we locaties samenvoegen. U ontvangt hierover dan informatie via de locatie.

 

Aanmelden voor de noodopvang

Eerste keer:

 • Heeft u een contract bij Yes! en komt u in aanmerking voor de noodopvang? Stuur dan een e-mail naar uw locatiemanager.
 • Heeft u geen contract bij Yes! en komt u in aanmerking voor de noodopvang? Dan kunt u uw kind via het CJG in uw gemeente aanmelden.

Dagen/tijden doorgeven:

 • Dit doet u op de groep van uw kind.


Halen van en brengen naar de noodopvang

 • We houden waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand.
  Natuurlijk begrijpen we heel goed dat dat niet in alle gevallen mogelijk is. Afstand bewaren bij het troosten van een kind of het verschonen van een luier is niet mogelijk. Waar dit wel mogelijk is, zijn we alert op de door de overheid geadviseerde afstand. 
 • Slechts één persoon haalt of brengt het kind.  
 • Brengen en halen tot aan de deur van de groep (dus niet mee de groep in). 
 • Komt u tegelijk aan met een andere ouder, wacht dan even.  
 • De overdracht houden we kort en bij voorkeur op 1,5 meter afstand.  
 • Vragen stelt u bij voorkeur per mail, via een berichtje in Mijn opvang of telefonisch. 
 • Heeft uw kind (lichte) klachten, dan mag uw kind niet naar de opvang komen. 
 • Heeft een gezinslid verkoudheidsklachten en koorts boven de 38 graden en/of last van benauwdheid, dan mag uw kind niet naar de opvang komen, want dan is de regel van de overheid dat het hele gezin thuisblijft.