Kinderopvang en aangescherpte maatregelen

Laatste update: 12 februari 2021 13:07 uur

Op maandag 8 februari 2021 gaan de kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen weer open. De buitenschoolse opvang helaas nog niet. Alle opvangsoorten waren vanaf woensdag 16 december 2020 gesloten en alleen geopend voor noodopvang. Dit blijft voor de bso ook vanaf 8 februari nog van kracht. Daarnaast hanteert het RIVM striktere richtlijnen vanaf 8 februari voor zowel kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen als buitenschoolse opvang.
 

Contacten beperken

Ons is verzocht om de contacten tussen groepen kinderen waar mogelijk te beperken. Hiermee voorkomen we dat veel kinderen tegelijk besmet raken en/of in quarantaine moeten omdat ze nauw contact hebben gehad met een besmet persoon (volwassene of kind).
 
Voor alle locaties hebben wij bekeken of we de samenvoegingen kunnen laten vervallen. Op de buitenschoolse opvang voegen we in principe niet meer samen in de schoolweken, vakantieweken en op studiedagen. Er kan een uitzondering worden gemaakt als dit beter is voor het kind.
 
Daarnaast bekijken we per locatie wat er nog meer mogelijk is om de contacten tussen groepen kinderen te beperken, bijvoorbeeld tijdens het buiten spelen. Ook nemen we de personele inzet onder de loep vanuit het perspectief dat we het aantal contacten moeten beperken. Ons uitgangspunt is dat we er alles aan doen om aan de RIVM-maatregelen gehoor te geven, zonder dat we hiermee kinderen tekort doen. Het welbevinden van de kinderen houden wij goed in de gaten.
 
De extra huisregels per locatie zijn vanaf 8 februari 2021 aangepast. In de huisregels hebben wij de RIVM-maatregelen die relevant zijn voor ouders vertaald naar de afspraken per locatie. Bekijk de huisregels dus goed en houd u eraan!  De huisregels vindt u [hier].
 

Quarantaine en testbeleid voor kinderen

De quarantainemaatregelen en het testbeleid voor kinderen zijn aangepast. Voor kinderen gelden dezelfde richtlijnen als voor volwassenen. De informatie van het RIVM over wel of niet naar de opvang hebben we [hier] voor u op een rij gezet.
 

Niet naar de opvang in verband met quarantaine of positief getest

Afwezig melden?
Indien uw kind niet naar de opvang mag in verband met quarantaine of positieve testuitslag, is het belangrijk dat u uw kind voor het kinderdagverblijf en peuterspeelgroep afwezig meldt. Dat doet u steeds vooraf en [hier] in Mijn opvang. Voor buitenschoolse opvang geldt dat niet, daar hebben we alleen noodopvang en deze opvang regelt u op de groep. De groep zorgt voor de juiste administratie. Een juiste administratie (voor kinderdagverblijf en peuterspeelgroep in Mijn opvang en voor bso op de groep) zorgt ervoor dat wij weten dat uw kind bij een eventuele volgende besmetting op de groep, geen nauw contact is. Bovendien kunt u op het kinderdagverblijf de afwezig gemelde dagen op een later tijdstip inzetten als ruildagen. Voor de peuterspeelgroep hebben we deze regeling helaas niet. Voor de bso-noodopvang geldt dat de opvang gesloten is en ouders tot het belastingplafond gecompenseerd worden door de overheid en ruilen dus niet mogelijk is. Let op: indien er eventueel een compensatieregeling vanuit de overheid komt voor afwezigheid door quarantaine en/of positieve test, is ruilen op kinderdagverblijf ook niet mogelijk.  

Goedgekeurde ruildagen, extra opvang en flexdagen
Goedgekeurde extra opvang en flexdagen draaien we terug. Goedgekeurde ruildagen komen te vervallen. Op het kinderdagverblijf kunt u de nieuwe afwezige dagen inzetten als ruildagen indien u uw kind vooraf afwezig meldt in Mijn opvang.     

Contact met de GGD en uw privacy
Zonder uw toestemming verstrekken wij uw gegevens of die van uw kind niet aan de GGD. Indien deze gegevens voor de GGD van cruciaal belang zijn, bijvoorbeeld in het kader van bron- en contactonderzoek, zullen wij u om toestemming vragen voordat wij uw gegevens overhandigen aan de GGD.  

Waarom quarantaine belangrijk is
We begrijpen heel goed dat u de mededeling dat uw kind zonder klachten in quarantaine moet, wellicht niet met open armen zult ontvangen. Een kind zonder klachten niet verwelkomen op de opvang past niet bij onze denkwijze om ouders te ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen en tevens de kinderen professioneel te stimuleren in hun ontwikkeling. Toch moeten we ons met elkaar houden aan de regels die de overheid heeft opgesteld. Ten eerste om de verspreiding van het virus inclusief de oprukkende varianten, de kop in te drukken. En als onderdeel daarvan om onze medewerkers en daarmee de continuïteit van de opvang te beschermen.       
 

Noodopvang voor bso

Als wij gesloten zijn op last van de overheid, zijn wij alleen geopend voor noodopvang.  We begrijpen dat veel ouders voor een grote uitdaging staan om werk en zorg voor de kinderen te combineren. Toch mogen wij in opdracht van de overheid alleen kinderen opvangen van ouders met een cruciaal beroep. De cruciale beroepen vindt u [hier].
 
  • Beide ouders een cruciaal beroep? Noodopvang is mogelijk! 
  • Eén van de ouders een cruciaal beroep en u kunt de opvang zelf organiseren? Noodopvang is niet mogelijk. Kunt u de opvang niet zelf organiseren? Dan is noodopvang wel mogelijk. De overheid verzoekt ouders met één cruciaal beroep om de opvang in principe zelf te regelen en geen beroep te doen op de noodopvang.
  • Ook voor de noodopvang gelden de regels die aangeven wanneer kinderen wel of niet naar de opvang mogen. De regels vindt u [hier].
  • De noodopvang regelt u NIET in Mijn opvang, maar via het aanmeldformulier (zie hieronder).
  • Indien u gebruikmaakt van de noodopvang vragen we u om de huisregels van de opvanglocatie in acht te nemen. De huisregels vindt u [hier] .
  • De noodopvang is niet per definitie op de eigen locatie.
 

Waar is de noodopvang? Klik [hier]


Aanmelden voor noodopvang? Klik [hier]