Mag mijn kind nu wel of niet naar de opvang?

Laatste update: 12 februari 2021 11:05 uur

Vanaf 8 februari 2021 gelden er nieuwe RIVM-richtlijnen. De Brancheorganisatie heeft de richtlijnen samen met een aantal andere koepelorganisaties vertaald in een protocol. Onderstaand vindt u de maatregelen uit dit protocol.  

 

Nauw contact

Nauw contact is minimaal 15 minuten (cumulatief, dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand. Hoe wij omgaan met afstand houden leest u [hier] in de extra huisregels.

 

Kinderen wel/niet naar de opvang

Een kind van 0-4 jaar met de volgende klachten mag wel naar de opvang:

en moet verder thuisblijven

 • verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn)
 • af en toe hoesten
 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid

Een kind van 0-4 jaar mag niet naar de opvang als het kind:

 • andere coronaklachten heeft zoals: koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak
 • in afwachting is van zijn coronatest(uitslag)
 • een positief geteste huisgenoot heeft
 • iemand in het huishouden heeft die naast (milde) coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag

Een kind van 4-12 jaar met de volgende klachten mag wel naar de bso:

 • af en toe hoesten
 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid

Een kind van 4-12 jaar mag niet naar de bso als:

 • het kind andere coronaklachten heeft zoals: verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak
 • de toegestane klachten zich verergeren
 • in afwachting is van zijn coronatest(uitslag)
 • een positief geteste huisgenoot heeft
 • iemand in het huishouden heeft die naast (milde) coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag

 

Voor alle kinderen gelden onderstaande RIVM-regels

Als een kind bekende chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma zonder koorts of benauwdheid heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg met de groep naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
 
Moet een ander kind uit het gezin in quarantaine omdat hij/zij nauw contact heeft gehad met een positief getest persoon, dan mogen de andere kinderen uit het gezin wel naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als het kind in quarantaine koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mogen de anderen kinderen uit het gezin niet meer naar de opvang. 
 
Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft en niet of niet negatief getest is, mag het kind niet naar de opvang.
 
Als iemand in het huishouden van het kind positief is getest gelden de maatregelen van de GGD.
 •  Bij strikte zelfisolatie (geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten):
  kind blijft thuis in quarantaine tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact. Vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact mag het kind zich laten testen. Bij een negatieve testuitslag stopt de quarantaine. Blijf alert op klachten en laat (opnieuw) testen bij klachten.
 • Zonder strikte zelfisolatie: kind blijft thuis in quarantaine tot en met 10 dagen nadat de besmette huisgenoot uit isolatie mag.
Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact is geweest met een besmette persoon mag het kind niet naar de opvang. Het kind gaat in quarantaine en kan zich laten testen vanaf de 5e dag na het laatste risicoconatct met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Bij een negatieve testuitslag stopt de quarantaine. Blijf alert op klachten en laat opnieuw testen bij klachten.
Als een kind terugkeert uit een land/gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Kind gaat 10 dagen in quarantaine en kan zich vanaf de 5e dag laten testen. Bij een negatieve testuitslag stopt de quarantaine. Blijf alert op klachten en laat opnieuw testen bij klachten. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 
Huisgenoten van kinderen met milde coronaklachten en koorts en/of benauwdheid moeten thuisblijven. Dat geldt ook als een kind positief wordt getest. Is de testuitslag negatief? Dan mogen zij uit quarantaine. Wordt het kind niet getest? Dan blijven de huisgenoten thuis tot het kind 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen weer naar de opvang en de huisgenoten uit quarantaine.
 

Beslisboom Brancheorganisatie Kinderopvang

De RIVM-maatregelen zijn vertaald in een beslisboom om eenvoudig te bepalen of een kind al dan niet naar de opvang of naar school mag. De beslisboom is leidend en vindt u [hier].

Er  vindt er geen restitutie plaats van de opvangkosten. Wel kunt u de opvang indien regulier open binnen de voorwaarden ruilen. Deze voorwaarden voor ruilen vindt u [hier]. Ruilen is niet van toepassing op gesloten periodes waarin we alleen noodopvang bieden.
 


Testbeleid kinderen RIVM

Het verzoek is om kinderen te laten testen bij klachten die passen van COVID-19. Zij blijven dan thuis totdat de uitslag bekend is. Een dringend advies is om kinderen van 0-4 jaar in ieder geval te laten testen als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), maar ook uit (meer dan incidenteel) hoesten, koorts en/of benauwdheid; bij een negatieve testuitslag mag een kind in principe weer naar de opvang,
 • het kind ernstig ziek is, neem dan contact op met de huisarts om te laten besluiten of een kind getest moet worden,
 • het kind coronagerelateerde klachten heeft én een huisgenoot heeft met COVID-19,
 • het kind coronagerelateerde klachten heeft én een contact is van iemand met COVID-19
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek; de GGD adviseert dan om te testen
Bovenstaande geldt ook voor kinderen van 4-12 jaar met daarbij de toevoeging dat zij ook een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten. 
 
Een kind zonder klachten dat in quarantaine is door nauw contact met een positief getest persoon, kan vanaf de vijfde dag een test doen. Is de test negatief? Dan stop de quarantaine. Zonder test duurt de quarantaine tien dagen.
 
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de opvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is of bij aanhoudende milde klachten na 7 dagen na de 1e ziektedag.
 

Klik [hier] voor het volledige testbeleid.

 

Uw kind positief getest op het coronavirus?

U volgt de richtlijnen die u van de GGD ontvangt en meldt ons [hier] dat uw kind positief getest is. Melden is noodzakelijk om de nauwe contacten te kunnen informeren over de quarantainemaatregelen. Dit doen wij in overleg met de GGD.

 

Uw kind gaat in quarantaine

Indien er een besmetting van een medewerker of kind op de groep van uw kind wordt gemeld, ontvangen de nauwe contacten via ons een brief met de maatregelen van het RIVM. Dit gebeurt steeds na overleg met de GGD. Nauwe contacten gaan tien dagen in quarantaine. Zij mogen niet naar de opvang en kunnen zich vanaf de vijfde dag laten testen. Dat geldt ook voor kinderen. Bij een negatief testresultaat stopt de quarantaine.  Dit is overheidsbeleid dat wij moeten volgen. Meer informatie over het bron- en contactonderzoek en quarantaine vindt u [hier].

 

Natuurlijk begrijpen wij de praktische bezwaren heel goed als uw kind geen gebruik mag maken van de opvang, maar wij moeten er samen voor zorgen dat er geen coronabrandhaard ontstaat.  Dit is in het belang van alle ouders en kinderen; zoveel mogelijk medewerkers gezond houden, zodat we ze kunnen blijven inzetten en we verantwoorde opvang kunnen blijven bieden. We hopen op uw medewerking en begrip te mogen rekenen. #alleensamen