Mag mijn kind nu wel of niet naar de opvang?

Laatste update: 2 november 2020 10:20 uur

Het coronavirus zorgt ervoor dat kinderen soms helaas niet naar de opvang mogen komen. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een beslisboom ontwikkeld om eenvoudig te bepalen of een kind al dan niet naar de opvang of naar school mag. De beslisboom vindt u [hier].

 • Deze overheidsregels gelden voor alle kinderen, ook voor kinderen van wie de ouders een vitaal beroep hebben. Er is geen noodopvang en de overheid maakt voor deze kinderen momenteel geen uitzondering.
 • Er  vindt er geen restitutie plaats van de opvangkosten. Wel kunt u de opvang binnen de voorwaarden ruilen. Deze voorwaarden voor ruilen vindt u [hier]

Natuurlijk begrijpen wij de praktische bezwaren heel goed als uw kind geen gebruik mag maken van de opvang, maar wij moeten er samen voor zorgen dat er geen coronabrandhaard ontstaat.  Dit is in het belang van alle ouders en kinderen; zoveel mogelijk medewerkers gezond houden, zodat we ze kunnen blijven inzetten en we verantwoorde opvang kunnen blijven bieden. We hopen op uw medewerking en begrip te mogen rekenen. #alleensamen

 

Hoe zit het? 

 

1. Als uw kind of een huisgenoot klachten heeft ...

Kinderen mogen naar de kinderopvang als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Kinderen mogen niet naar de kinderopvang als:
 
 • het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft,
  Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. De duur van de quarantaine van de kinderen is afhankelijk van de zelfisolatie (risicocontact tussen de besmette en andere huisgenoten).
  Bij strikte zelfisolatie (geen risicocontact): kinderen blijven thuis in quarantaine tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Na 10 dagen mogen de huisgenoten (dus ook de kinderen) -als zij geen klachten hebben ontwikkeld- weer naar buiten en naar de opvang. 
  Bij geen strikte zelfisolatie (wel risicocontact): kinderen blijven thuis in quarantaine  tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID -19 uit isolatie mag.

 • het kind klachten heeft die passen bij corona (ook verkoudheid) en in contact is geweest met iemand die corona heeft,
 • het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor het nieuwe coronavirus, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
 • het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is.
Wij volgen met deze regels de richtlijnen van het RIVM. U vindt deze informatie [hier].
 
 

2. Als u via ons een brief van de GGD heeft ontvangen ivm een besmet persoon ...

Indien er een coronabesmetting wordt geconstateerd op de groep van uw kind, ontvangt u via ons een brief van de GGD. De informatie in deze brief is door de GGD opgesteld en bepaald. Wij hebben hier geen invloed op. Wie de brief ontvangt is afhankelijk van de uitkomsten van het bron- en contactonderzoek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de brief krijgt terwijl de brief verwijst naar een andere dag(en) dan de vaste dag(en) van uw kind. U krijgt de brief dan toch, omdat via ruildagen en extra dagen kinderen soms op andere dagen dan hun vaste dagen komen.   

In de brief staan belangrijke leefregels en een datum tot wanneer u deze leefregels voor uw kind in acht moet nemen.

Bij het bepalen van de quarantainedatum gaat de GGD uit van 14 dagen. Dit lijkt niet correct, omdat de steeds gesproken wordt over 10 dagen quarantaine. De GGD geeft hierover aan dat klachten zich kunnen gaan ontwikkelen binnen 14 dagen. 90% Van de klachten zullen zich in de eerste 10 dagen openbaren, maar in de laatste 4 dagen is er toch nog steeds kans op het ontwikkelen van klachten. Extra alert zijn en de leefregels naleven geldt dus voor een periode van 14 dagen.

De leefregels geven aan dat uw kind bij een neusverkoudheid/snotneus tot de genoemde datum helaas niet naar de opvang mag komen. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande verkoudheidsklachten en zowel voor chronische als niet-chronische klachten (zie hiervoor ook de beslisboom). Samen met u zijn wij hier bij binnenkomst alert op. Ontwikkelt uw kind gedurende de dag een neusverkoudheid/snotneus of andere COVID-19-gerelateerde klachten, dan vragen we u om uw kind op te halen.

Was uw kind op de genoemde dag(en) niet op de opvang? Dan gelden de leefregels niet voor u(w kind) en is de brief ter kennisgeving. 

De brief is afkomstig van de GGD Zuid-Holland Zuid. Het betreft landelijk beleid en is dus van toepassing op alle gemeenten waar Yes! Kinderopvang actief is. Wij staan in nauw contact met de genoemde GGD om zorg te dragen voor een correcte uitvoering van de informatievoorziening rondom een op COVID-19 positief getest persoon die aanwezig is geweest op één of meerdere van onze locaties.

Meer informatie over de GGD-informatie vindt u [hier].

 

3. Als u uit een gebied met code oranje of rood komt ...

De overheid geeft het dringende advies om tien dagen quarantaine in acht te nemen bij thuiskomst uit een gebied met code oranje of rood. Het maakt daarbij niet uit of deze code al was afgegeven voordat u vertrok of deze code is gekomen toen u er al was. U vindt deze informatie [hier].

Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang. Uiteraard mag dit niet als ze klachten hebben (zie hierboven bij 1. Uw kind heeft klachten).

Let op! Ouders mogen hun kinderen niet zelf halen of brengen als ze uit een gebied met code oranje of rood komen!

Meer informatie over thuisquarantaine na terugkomst uit een gebied met code oranje of rood vindt u [hier].