Compensatie tijdens gesloten periode

Geen kinderopvangtoeslag
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen of gestart zijn na de peildatum (1e lockdown: 6 april 2020 of 2e lockdown: 21 februari 2021) en nog geen compensatie hebben ontvangen, maar wel een contract voor kinderopvang hadden tijdens de gesloten periode en hun facturen hebben doorbetaald, kunnen compensatie krijgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij moeten zich tussen 15 mei en 15 juli 2021 melden bij de SVB en hun facturen en een Verklaring Kinderopvang overleggen.
  • Uw facturen vindt u in [Mijn opvang].
  • Een Verklaring Kinderopvang kunt u bij ons aanvragen door een e-mail te sturen naar klantenservice@yeskinderopvang.nl. Vermeld daarin de naam van uw kind, de opvangsoort en de opvanglocatie.
  • U ontvangt dan binnen 7 werkdagen de Verklaring Kinderopvang in Mijn opvang en krijgt een seintje zodra hij klaar staat.
Wel kinderopvangtoeslag
De overheid compenseert de opvangkosten tot aan het maximum uurtarief indien ouders het opvangcontract continueren en de facturen blijven betalen. Dat geldt ook voor de subsidieplekken op de peuterspeelgroep. 
  • Ouders met kinderopvangtoeslag ontvangen de compensatie van de overheid automatisch via de Sociale Verzekeringsbank. Dit zal voor kinderdagverblijf en peuterspeelgroep naar verwachting in april/mei 2021 zijn en voor bso begin juni.
  • Ouders die gebruikmaken van een subsidieplek op de peuterspeelgroep ontvangen de compensatie van de gemeente via ons. Zij ontvangen de compensatie vóór 1 april 2021.   
  • U hoeft hiervoor niets te doen.
 
Uurtarief boven Belastingplafond en locatietoeslag
Een aantal van onze pakketten heeft een uurtarief boven het Belastingplafond. De kosten boven het Belastingplafond compenseert de overheid niet. Voor ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang compenseren wij het bedrag boven het Belastingplafond en de eventuele locatietoeslag.

  • Voor kinderdagverblijf en peuterspeelgroep heeft ontvangt deze compensatie vóór 1 april 2021 ontvangen.
  • Voor BSO heeft u deze compensatie op/rond 31 mei 2021 ontvangen. De betaling is inmiddels uitgevoerd.
Heeft u een of meerdere facturen niet betaald? Dan verrekenen wij de compensatie met de openstaande facturen. Wij informeren u daarover.  
 
Meer uren noodopvang dan contract
Heeft u gebruikgemaakt van de noodopvang? Het uitgangspunt was dat u dit kon doen voor uw contracturen. We begrijpen heel goed dat ouders met een cruciaal beroep soms meer opvang nodig hadden in de afgelopen periode. Normaal gezien zou u voor deze extra opvang een factuur ontvangen. Wij hebben besloten deze op de groep aangevraagde extra opvang niet te factureren.