Coronacrisis betaling opvang

Laatste update: 2 juni 2020 17:30 uur
 • Kinderrestaurant start niet meer voor de zomervakantie en abonnement wordt gecompenseerd tot de zomervakantie. 

[Ga naar de Sociale Verzekeringsbank voor de compensatie vanuit de overheid]

 

Compensatietabel

PERIODE 16 maart t/m 28 april Door Yes! Door de overheid
Tot max uurtarief:
gegevens bekend op 6 april bij Belastingdienst
  Juli

Tot max uurtarief:
gegevens nog niet bekend op 6 april bij Belastingdienst (ingangsdatum later)

  Ja, proces en periode nog niet bekend
Boven max uurtarief 15 mei  
Kinderrestaurant abonnement 8 april  
Locatietoeslag BSO 15 mei  
ZwemBSO 15 mei  
Extra opvang vooraf aangevraagd en betaald 15 mei  
Peuterspeelgroep subsidie (via gemeente) 17 juni  
     
PERIODE 29 april t/m 10 mei    
Tot max uurtarief:
gegevens bekend op 6 april bij Belastingdienst
  Juli
Tot max uurtarief:
gegevens nog niet bekend op 6 april bij Belastingdienst (ingangsdatum later)
  Ja, proces en periode nog niet bekend
Boven max uurtarief Juli  
Kinderrestaurant abonnement Juli  
Locatietoeslag BSO nvt  
ZwemBSO Juli  
Extra opvang vooraf aangevraagd en betaald Juli  
Peuterspeelgroep subsidie (via gemeente) 17 juni  
     
PERIODE 11 mei t/m 7 juni    
Tot max uurtarief:
gegevens bekend op 6 april bij Belastingdienst
  Juli
Tot max uurtarief:
gegevens nog niet bekend op 6 april bij Belastingdienst (ingangsdatum later)
  Ja, proces en periode nog niet bekend
Boven max uurtarief KDV en PSG met kinderopvangtoeslag: wordt niet gecompenseerd

BSO flex-pakketten (wisselende dagen per week): wordt niet gecompenseerd

BSO niet-flex-pakketten (vaste dagen per week): 33% - uitbetaling in juli
 
Kinderrestaurant abonnement Juli  
Locatietoeslag Wordt niet gecompenseerd  
ZwemBSO Juli  
Extra opvang vooraf aangevraagd en betaald Juli  
Peuterspeelgroep subsidie (via gemeente) Ja, wanneer is nog niet bekend  
     
PERIODE 8 juni t/m 17 juli    
Kinderrestaurant abonnement Juli  
 
Uitleg compensatietabel
11 juni 2020
 • Maakt u op vaste dagen per week gebruik van een bso-pakket met een uurtarief boven het belastingplafond? Dan ontvangt u van ons voor de periode 11 mei t/m 7 juni 33% van het bedrag boven het belastingplafond terug. Dit percentage is gerelateerd aan het feit dat kinderen op hun schooldagen gebruik hebben gemaakt van de bso. Contracten met wisselende dagen per week ontvangen geen compensatie, omdat zij alleen de daadwerkelijke bso-dagen hebben kunnen inzetten en de resterende dagen in 2020 nog kunnen gebruiken. 
20 mei 2020
 • Overheid heeft bekendgemaakt dat ouderbijdrage peuterspeelgroep subsidie ook gecompenseerd wordt voor de volledige periode.
 • Vanaf 8 juni 2020 compenseert de overheid niet meer. De compensatieperiode loopt van 16 maart 2020 t/m 7 juni 2020.
30 april 2020
 • De overheid heeft toegezegd om ook vanaf 11 mei de kosten tot het maximale uurtarief te compenseren. Dit geldt voor ouders die gebruikmaken van kinderopvangtoeslag en die de opvang betaald hebben aan de kinderopvangorganisatie. Over een eventuele compensatie van het gedeelte boven het maximale uurtarief en van de ouderbijdrage voor een subsidieplek op de peuterspeelgroep is nog niets bekend.  
 • De locatietoeslag compenseren wij niet meer vanaf 11 mei, omdat wij weer kinderen gaan vervoeren en begeleiden tussen school en de opvanglocatie.
 • De abonnementen op het kinderrestaurant compenseren wij ook na 11 mei totdat het kinderrestaurant weer opengaat. Zodra hier meer over bekend is informeren we de betreffende ouders.
29 april 2020
De compensatie voor de ouderbijdrage voor een subsidieplek peuterspeelgroep voor de periode 16 maart t/m 10 mei 2020 ontvangt u van ons op of rond 17 juni 2020.
 
22 april 2020
De compensatieregeling is -evenals de noodopvang- verlengd tot 11 mei 2020.
Voor de periode 16 maart t/m 28 april geldt de regeling zoals onderstaand beschreven op 20 april.
Voor de periode 29 april t/m 10 mei geldt:
 • de kosten tot het belastingplafond ontvangt u van de overheid tegelijk met de compensatie voor de periode 16 maart t/m 28 april, dat zal in juni of juli zijn
 • de compensatie van de ouderbijdrage voor een subsidieplaats peuterspeelgroep gaat via de gemeente, hierover informeren wij u zodra bekend is hoe en wanneer u deze kosten terugkrijgt 
 • wij compenseren de kosten boven het belastingplafond en informeren u nog over wanneer u deze kosten voor de periode 29 april t/m 10 mei terugkrijgt
 • het kinderrestaurantabonnement is met onderstaande regeling volledig gecompenseerd
 • wij compenseren voor de periode 16 maart t/m 10 mei ook de door u betaalde kosten voor:
  - locatietoeslag
  - zwembso
  - extra opvang die u vooraf heeft aangevraagd en betaald

 

20 april 2020
Opvang met kinderopvangtoeslag
 • U betaalt de opvang en ontvangt kinderopvangtoeslag zoals gebruikelijk; de factuur die u aan ons betaalt bestaat uit de totale opvangkosten. Een deel ervan ontvangt u terug via de kinderopvangtoeslag. Het deel dat overblijft is uw eigen bijdrage.  
 • Uw eigen bijdrage voor de periode 16 maart t/m 28 april 2020 wordt volledig gecompenseerd:
  - tot het belastingplafond door de overheid*, 
  - boven het belastingplafond door ons**.  
 •   *Door de overheid
  - Van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt u in juni of juli 2020 de eigen bijdrage tot het belastingplafond terug. Voor kinderdagverblijf en peuterspeelgroep is dit € 8,17 per uur, voor buitenschoolse opvang € 7,02 per uur. Indien de periode waarin de opvang gesloten is langer duurt dan tot en met 28 april, kan de uitbetaling later plaatsvinden dan juni of juli. De SVB stort de compensatie op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U hoeft hiervoor niets te doen. 
  - Indien uw inkomen daalt tijdens de periode van sluiting dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. U krijgt dan meer kinderopvangtoeslag.   
  - Voor de compensatie hanteert de Belastingdienst de gegevens die op 6 april 2020 bij hen bekend zijn. Hoe ze omgaan met ouders die op dat moment (nog) geen kinderopvangtoeslag ontvangen en wel een lopend contract hebben, is nog niet bekend. Is uw contract tussen 7 en 28 april gestart en blijkt straks dat u geen aanspraak kunt maken op de compensatieregeling, dan ontvangt u deze kosten van ons terug. We informeren u hierover zodra we meer weten over de uitvoering van de compensatieregeling door de overheid.       
 • **Door ons
  Maakt u gebruik van een pakket met een uurtarief boven het belastingplafond? Dan ontvangt u het verschil tussen het belastingplafond en het uurtarief van ons terug. Rond 15 mei 2020 ontvangt u dit verschil terug voor de periode 16 maart t/m 28 april 2020. Indien de periode waarin de opvang gesloten is langer duurt dan tot en met 28 april, informeren wij u nog over de uitbetaling van de verlengde periode.   

Opvang met subsidie van de gemeente (peuterspeelgroep subsidieplaats)
 • U betaalt de ouderbijdrage zoals gebruikelijk.
 • De betaalde ouderbijdrage voor de periode 16 maart t/m 28 april 2020 ontvangt u terug. De gemeente compenseert deze kosten.     
 • Wanneer en hoe u de ouderbijdrage terugkrijgt, is helaas nog niet bekend.  
 • Zodra wij meer informatie hierover hebben, informeren wij u hier uiteraard over.  
 • Indien de periode waarin we gesloten zijn langer duurt dan tot en met 28 april 2020, ontvangt u nadere informatie van ons.  

Kinderrestaurant 
 • U betaalt de abonnementskosten voor het kinderrestaurant zoals gebruikelijk. 
 • De kosten voor de periode 16 maart t/m eind april heeft u van ons rond 8 april teruggekregen (na verrekening van eventuele openstaande bedragen). 
 • In april incasseren we de kosten voor het kinderrestaurant in mei. We gaan ervan uit dat de noodopvang in mei is opgeheven en het kinderrestaurant weer open is. Mocht dit niet het geval zijn, ontvangt u een berichtje van ons over het verrekenen van de kosten voor het kinderrestaurant in mei.
 • De kosten voor strippenkaarten compenseren wij niet, want die kunt u weer gebruiken zodra we weer open zijn.    

Let op! 
 • Voor de compensatie is het belangrijk dat u voldaan heeft aan uw betalingsverplichtingen. Heeft u de incasso stopgezet, het geïncasseerde bedrag gestorneerd of een factuur nog niet betaald, dan verzoeken wij u om uw factuur zo snel mogelijk alsnog te betalen. 
 • Op dinsdag 21 april 2020 incasseren wij voor de opvang in de maand mei. We verzoeken u wederom om niet te storneren en uw betalingsverplichtingen na te komen. Alleen dan kunnen wij de noodopvang draaiende houden en de overheidsopdracht uitvoeren. 
 • We zijn erg blij dat zoveel klanten steeds gehoor geven aan onze oproep om te betalen zoals gebruikelijk. Dat doet ons goed en daar danken we u heel hartelijk voor. Wij begrijpen dat we een groot beroep doen op uw geduld en vertrouwen. Daarnaast hopen we net als u dat deze noodsituatie snel ten einde is. We missen de kinderen, de ouders, onze medewerkers en de reguliere opvang.  
 • Meer informatie van de overheid over de compensatieregeling vindt u [hier].
 
5 april 2020
De overheid heeft bekend gemaakt dat de gemeentes geld ontvangen voor het compenseren van de ouderbijdrage voor de subsidieplaatsen op de peuterspeelgroep. DDe Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeentes geadviseerd om ouders te compenseren in lijn met de ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat als  Zwijndrecht en Ridderkerk dit advies volgen, de ouders die gebruikmaken van een subsidieplaats op de peuterspeelgroep hun ouderbijdrage terugkrijgen voor de door de overheid vastgestelde periode. We hopen snel van de gemeente Zwijndrecht en gemeente Ridderkerk te vernemen dat zij het advies volgen en per wanneer dit geregeld is. We houden de betreffende ouders op de hoogte.
 
1 april 2020
Voor de periode waarin de reguliere opvang gesloten is - 16 maart t/m 28 april 2020- worden ouders met recht op kinderopvangtoeslag financieel gecompenseerd. Het maakt daarbij niet uit of u al dan niet gebruikmaakt van de noodopvang. Graag leggen we u uit waar de compensatie vandaan komt en wat u kunt verwachten. 
 
 • Opvang met kinderopvangtoeslag: u betaalt de opvang en ontvangt de toeslag
  • Uw eigen bijdrage wordt (via ons) door de overheid vergoed tot het Belastingplafond.
  • Uw eventuele eigen bijdrage boven het Belastingplafond wordt door ons vergoed. 
  • De overheid en brancheorganisaties werken momenteel de compensatieregeling uit.   
 • Opvang met subsidie van de gemeente: u betaalt ouderbijdrage
  • De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) moet nog duidelijkheid geven over een eventuele vergoeding van de ouderbijdrage. 
 • Kinderrestaurant en ZwemBSO: u betaalt de kosten voor deze diensten
  • De abonnementskosten voor het Kinderrestaurant en de kosten voor de ZwemBSO worden door ons vergoed. De kosten voor strippenkaarten niet, want die kunt u weer gebruiken zodra we weer open zijn.   
De vergoedingen worden alleen uitgekeerd aan ouders die hebben voldaan aan hun betalingsverplichtingen. Wanneer de vergoedingen worden uitgekeerd is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de uitwerking van de overheidsregelingen. Uiteraard houden we u op de hoogte. 
 

24 maart 2020
De compensatieregeling van de overheid geldt voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor ouders die gebruikmaken van een aanbod dat niet valt onder de wet Kinderopvang, zoals een subsidieplaats op de peuterspeelgroep, geldt de compensatieregeling niet. Over een compensatie voor  subsidieplekken wordt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gesproken. Hierover is nog geen uitsluitsel. Zodra er uitsluitsel is, informeren wij u hier uiteraard over. Dat geldt ook als er meer bekend is over de compensatieregeling van de Rijksoverheid.
 
 
23 maart 2020

De overheid heeft toegezegd alle ouders die normaal gezien gebruikmaken van de kinderopvang, te compenseren voor de periode 16 maart t/m 6 april 2020. Dit geldt zowel voor ouders die door de coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de opvang als voor ouders in de vitale beroepen die wel gebruikmaken van de kinderopvang. Lees [hier] de informatie van de overheid.

 

20 maart 2020

Maandag 23 maart incasseren wij de kosten voor de opvang in april 2020. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of het wel verstandig is om de facturen te betalen nu u geen beroep kunt doen op de opvang. Het antwoord daarop is: ‘Ja, het is verstandig om de facturen te blijven betalen’. Graag leggen we u uit waarom. 

De volgende instanties roepen op om de facturen te blijven betalen.

Waarom?

 • U behoudt het recht op kinderopvangtoeslag.
 • U behoudt de plek. 
 • De branche- en belangenverenigingen zijn in gesprek met het ministerie en de staatssecretaris over het compenseren van het gedeelte dat u zelf betaalt. De staatssecretaris zegt daarover in haar brief: ‘Ik span mij maximaal in om oplossingen te zoeken waardoor de ouderbijdrage in deze crisis achteraf gerepareerd kan worden’. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren. 

De overheid en kinderopvang rekenen op u tijdens de coronacrisis  

De overheid heeft de kinderopvang een belangrijke taak toebedeeld tijdens de coronacrisis. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep moeten we opvangen; andere kinderen mogen we niet opvangen. Dit vraagt veel van onze medewerkers die zelf ook een cruciaal beroep uitoefenen. Wij voelen het belang van onze taak heel erg. Het biedt ouders in cruciale beroepen namelijk de kans om te werken. Hun werk is van groot belang tijdens deze coronacrisis, van belang voor de hele maatschappij, van belang voor u en ons. Vanuit dit oogpunt doen wij een dringende oproep aan u.

 • Heeft geen van beiden een vitaal beroep of heeft één van u een vitaal beroep en kunt u zelf opvang regelen, doe dan géén beroep op de opvang.
 • Blijf de facturen betalen, zowel het gedeelte waar u kinderopvangtoeslag over krijgt als het gedeelte dat u zelf betaalt. 
 • Zeg uw contract niet op als u dit zonder deze crisis ook niet zou doen. U heeft dan straks geen opvangplekje meer en u ontneemt ons de mogelijkheid om onze maatschappelijke taak uit te blijven voeren.   

Misschien goed om te weten dat al onze medewerkers gewoon doorbetaald worden door ons. Ook kan de kinderopvangsector geen deeltijd-WW aanvragen, omdat de overheid ervan uitgaat dat de financiering van de sector geregeld is via de betaling van de facturen en het continueren van de kinderopvangtoeslag in deze periode van sluiting. Kortgezegd de overheid rekent op uw medewerking. En ook wij hopen op uw begrip en medewerking te mogen rekenen.  

Meer informatie
Heeft u onze webpagina over de coronacrisis al gevonden? Deze pagina voorzien wij voortdurend van informatie en updates. U vindt de pagina [hier].

 

20 maart 2020

Branche- en belangenverenigingen en staatssecretaris Van Ark werken aan mogelijkheden voor compensatie van ouders en roepen op om de facturen gewoon te blijven betalen en uw contract niet op te zeggen. Klik [hier] voor alle informatie hierover.

 

17 maart 2020

We krijgen veel vragen over de betaling van de opvang indien ouders geen gebruik ervan kunnen maken. De overheid heeft daarover de informatie op hun website aangevuld waaruit blijkt dat u de opvang moet blijven betalen zoals gebruikelijk en de overheid aan het bekijken is op welke wijze zij ouders kunnen compenseren. De exacte tekst luidt:

'Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.'

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

 

16 maart 2020

We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe het met de betaling en kinderopvangtoeslag zit als u geen gebruik mag maken van de opvang. Alhoewel er over een eventuele compensatie vanuit de overheid nog niets bekend is, wijzen we u graag op de informatie die op de website van de overheid staat:   

‘Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:  

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.’