Waar vind ik de kosten, facturen en jaaropgaven?

Op uw contract 

  • Ga [hier] naar Mijn opvang
  • Klik bij uw kind op 'Contract'
  • Klik bij de paperclip op de naam van het contract
  • Klik twee keer (dubbelklik) op 'Maak downloadlink'
  • Scroll naar één van de vervolgpagina's om de bruto kosten te zien. Dit zijn de kosten voor de  opvang zoals in het contract omschreven. Hierover ontvangt u kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag geldt niet voor het peuterspeelgroep pakket Subsidie.  


 
 

Op uw factuur

  • Ga [hier] naar Mijn opvang
  • Klik op de drie horizontale streepjes links bovenin
  • Kies 'Financiële overzichten'. Daar vindt u uw facturen. 
  • Ook uw jaaropgaven vindt u op deze plak. De jaaropgave heeft u nodig voor de eindafrekening met de Belastingdienst. Netto kosten weten? Of kosten andere opvangmogelijkheden?

Ga [hier] naar de rekentool en bereken eenvoudig de netto kosten (dus rekeninghoudend met kinderopvangtoeslag) voor onze opvangmogelijkheden.