Wat zijn vrij-van-schoolkeren?

Heeft u opvang nodig op schooldagen waarop de school geen onderwijs biedt (bijvoorbeeld studiedagen, vrije middag na de paasbrunch, vrijdag voorafgaand aan een schoolvakantie, enz.)? Dan kiest u voor Vrij-van-schoolkeren. Lees [hier] meer over de toepassing van Vrij-van-schoolkeren.  


Aantal keren per jaar

U bent niet verplicht om vrij-van-schoolkeren af te nemen. Kiest u hier wel voor? Dan heeft u de volgende keuze:
  • 1 keer per kalenderjaar
  • 2 keer per kalenderjaar
  • 3 keer per kalenderjaar
  • 4 keer per kalenderjaar
  • alle keren per kalenderjaar (u betaalt voor 5 keer)

 

In combinatie met pakket Vrije keus of Vakantie

In het pakket Vrije keus heeft u opvang in de schoolweken, in het pakket Vakantie heeft u opvang in de vakantieweken. Beide pakketten kunt u uitbreiden met Vrij-van-schoolkeren.