Wanneer kan ik vrij-van-schoolkeren gebruiken?

Vrij-van-schoolkeren gebruikt u als uw kind naar de opvang komt omdat uw kind op een schooldag (onverwachts) vrij is van school en deze dag niet in de vastgestelde vakantieweken valt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • studiedagen van school, 
  • schoolreisje van een andere groep, waardoor uw kind vrij is,
  • een vrije middag na een viering of paaslunch,
  • een sportochtend van een andere groep, waardoor uw kind vrij is,
  • een vrije vrijdag voor een vakantieweek,
  • de vrijdag na Hemelvaart indien deze dag niet in een vastgestelde vakantieweek valt,
  • een vrije maandag na een vakantieweek.
 

Schoolgids en door Yes! vastgestelde vakantieweken

Om te bepalen om welke dagen het gaat, of u op deze dagen opvang nodig heeft en hoeveel vrij-van-schoolkeren u dus af moet nemen:
 
  • heeft u informatie nodig uit de schoolgids (kijk hiervoor op de website van school of vraag op school naar de informatie) 
  • moet u inzicht hebben in de vastgestelde vakantieweken. U vindt ze [hier].
 

Komt u er niet uit? 

Vindt u het lastig om de informatie te achterhalen? Geen nood! U kunt eenvoudig kiezen voor alle vrij-van-schoolkeren per jaar. U betaalt slechts 5 keer en bent verzekerd van opvang op alle schooldagen waarop uw kind (onverwachts) vrij is.